3 – 4 qershor 2023, Korce / “Konferenca Kombetare Endokrinologji dhe Diabetologji, Pranvere 2023”.

Titulli i aktivitetit: 3 – 4 qershor 2023, Korce / “Konferenca Kombetare Endokrinologji dhe Diabetologji, Pranvere 2023”.

Data e zhvillimit: 3 – 4 qershor

Vendi i organizimit: Grand Hotel, Korce

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekesise, Sherbimi i Endokrinologjise

Kontakte: E-mail: endocrine.al @gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Endokrinologe, Intern, Gjinekologe, Kirurge, Nefrologe, Gastrohepatologe dhe Infermiere

Kreditet: 7.5 

2 qershor 2023, Tiranë / “Whole Genome Sequencing ne praktiken klinike”.

Titulli i aktivitetit: 2 qershor 2023, Tiranë / “Whole Genome Sequencing ne praktiken klinike”.

Data e zhvillimit: 2 qershor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Rogner, Tiranë

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekesise, Qendra e Zhvillimit Profesional

Kontakte: E-mail: generd.pediatric@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek pediater, neurolog, hematolog, gjenetist, gastrohepatolog, endokrinolog, kardiolog dhe farmaciste

Kreditet: 2.5