• SHPALLJE / NJOFTIM

   HAPEN APLIKIMET PËR VLERËSUS JASHTËM

    

   Në kuadër të rekrutimit të survejorëve për vlerësim të jashtëm për akreditimin e institucioneve shëndetësore Agjencia për Sigurimin e Cilësisë në Kujdesin Shëndetësore dhe Shoqëror

   Hap shpalljen për aplikim për survejorë të jashtëm!

   Njoftohen se te gjithe Personat e interesuar, për të qenë vlerësues të jashtëm, mund të aplikojnë me anë të plotësimit të formularit të aplikimit për vleresues të jashtëm në faqen e Web-it të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë të Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror (ASCKSHSH), dhe të dorëzoje CV, pranë adreses së emailit të faqes info@asck.gov.al

   Pas përzgjedhjes nga Komisioni i ngritur pranë Agjencisë, personat e përzgjedhur do të njoftohen nga agjensia, për pranimin e tyre.

    

   Agjencia për Sigurimin e Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror

   Nr.Tel: 042452286

   Email: info@asck.gov.al

   Adresa : Rr.Aleksander Moisiu, Nr 84, Tiranë

    
   1. Forma e aplikimit per survejor te jashtem per akreditimin e institucioneve shendetesore
   2. Kriteret per përzgjedhjen e vlerësuesve te jashtem