16 tetor 2022 online/ Trajnim “Ushqyerja parentale tek pacientet me nevoja te vecanta”

Titulli i aktivitetit: 16 tetor 2022 online/ Trajnim “Ushqyerja parentale tek pacientet me nevoja te vecanta”

Data e zhvillimit: 16 tetor 2022

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Kerkimi Shkencor ne Infermier

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mail: kshinfermieror@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere

Kreditet: 6

15 tetor 2022 online/ online “Covid 19, nje sfide per te gjithe personelin shendetesor, sidomos per stafin infermieror”

Titulli i aktivitetit: 15 tetor 2022 online/ online “Covid 19, nje sfide per te gjithe personelin shendetesor, sidomos per stafin infermieror”

Data e zhvillimit: 15 tetor 2022

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Kerkimi Shkencor ne Infermier

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mail: kshinfermieror@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere

Kreditet: 6

10 tetor – 10 nentor 2022, Trajnim online “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli II”.

Titulli i aktivitetit: 10 tetor – 10 nentor 2022, Trajnim online “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli II”.

Data e zhvillimit: 10 tetor – 10 nentor 2022

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, mjek kardiologe, endokrinologe, nefrologe, neurologe, farmaciste

Kreditet: 6

8 tetor – 8 nentor 2022, Trajnim online “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli I”.

Titulli i aktivitetit: 8 tetor – 8 nentor 2022, Trajnim online “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli I”.

Data e zhvillimit: 8 tetor – 8 nentor 2022

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, mjek kardiologe, endokrinologe, nefrologe, neurologe, farmaciste

Kreditet: 6

6 tetor – 6 nentor 2022, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 6 tetor – 6 netor 2022, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 6 tetor – 6 netor 2022

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist

Kreditet: 12

4 tetor – 4 nentor 2022, Trajnim online ”Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 4 tetor – 4 nentor 2022, Trajnim online ”Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 4 tetor – 4 nentor 2022

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet: 11

2 tetor – 2 nentor 2022, Trajnim online ” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Titulli i aktivitetit: 2 tetor – 2 nentor 2022, Trajnim online ”Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Data e zhvillimit: 2 tetor – 2 nentor 2022

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmacist

Kreditet : 11

1 tetor – 12 nentor 2022, Tirane / “Kursi i Ekografise Thorako-Abdominale” 

Titulli i aktivitetit: 1 tetor – 12 nentor 2022, Tirane / “Kursi i Ekografise Thorako-Abdominale” 

Data e zhvillimit: 1 tetor – 12 nentor 2022

Vendi i organizimit: Klinika “Medison”

Organizatori/ofruesi: Klinika “Medison” 

Kontakte: Tel:  0682287686 E-mail: eltonceka@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek specialiste gastrohepatologe, urologe/nefrologe, kirurge thorakale, kirurge abdominale

Kreditet: 78