NJOFTIM

Ju njoftojmë se në datën 12 Shkurt 2024 do të zhvillohen provimet për të profesionistët që nuk kanë përmbushur detyrimet e “Programit të Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë” në zbatim të Ligjit nr.10107 datë 30.3.2009 (i ndryshuar) dhe të VKM Nr.789 datë 22.9.2015 (i ndryshuar).

Provimi i certifikimi do të organizohet për:

1-Mjekët (të gjitha specialitetet) dhe Farmacistët
Në datë 12 Shkurt 2024 , ora 10:00 në ambjentet e Fakultetit të Mjekësisë

2-Stomatologët
Në datë 12 Shkurt 2024 , ora 10:00 në ambjentet e Fakultetit të Mjekësisë Dentare

Regjistrimet për provim bëhen pranë QKEV-së duke paraqitur dokumentet si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim 
 1. Fotokopje të kartës së identitetit; 
 1. Fotokopje e lejes së ushtrimit të profesionit. 

Në ditën e provimit pjesëmarrësit duhet të kenë me vete: 

 1. Dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë) dhe një fotokopje të saj; 
 1. Mandatin e pagesës së faturës së provimit të certifikimit; 

Pjesëmarrësit duhet të paraqiten në provim së paku 30 minuta përpara fillimit të tij. 

Faturat e provimit  

Programet 

FATURE-ARKETIMI-Mjek-Farmacist

FATURE-ARKETIMI-perseritje-Mjek-Farmacist

FATURE-ARKETIMI-hera-e-pare-Stomatolog

FATURE-ARKETIMI-hera-e-dyte-Stomatolog

sherbimi anestezi-reaminacion

sherbimi i kirurgjise

sherbimi infektiv

sherbimi mjeket e familjes

sherbimi obstetrike – gjinekologji

sherbimi ortopedise

programi stomatologji

programi farmaci

NJOFTIM

Ju njoftojmë se në datën 27 Prill 2023 do të zhvillohet provimi për të gjithë mjekët që nuk kanë përmbushur detyrimet e “Programit të Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë” në zbatim   të Ligjit nr.10107 datë 30.3.2009 (i ndryshuar) dhe të VKM Nr.789 datë 22.9.2015 (i ndryshuar). 

Provimi i certifikimi do të organizohet si më poshtë: 

Në datë 27 Prill 2023, ora 10:00 në sallat e Fakultetit të Mjekësisë (të gjitha specialitetet): 

Regjistrimet për provim bëhen pranë ASCK-së duke paraqitur dokumentet si më poshtë: 

 1. Kërkesë me shkrim 
 1. Fotokopje të kartës së identitetit; 
 1. Fotokopje e lejes së ushtrimit të profesionit. 

Në ditën e provimit pjesëmarrësit duhet të kenë me vete: 

 1. Dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë) dhe një fotokopje të saj; 
 1. Mandatin e pagesës së faturës së provimit të certifikimit;  

Pjesëmarrësit duhet të paraqiten në provim së paku 30 minuta përpara fillimit të tij. 

Faturat e provimit  

Programet 

FATURE-ARKETIMI-Mjek-

FATURE-ARKETIMI-perseritje-Mjek

sherbimi anestezi-reaminacion

sherbimi dermatologjise

sherbimi endokrinologjise

sherbimi hematologjise

sherbimi i kirurgjise

sherbimi infektiv

sherbimi kardiologjise

sherbimi mikrobiologjise

sherbimi mjeket e familjes

sherbimi nefrologjise

sherbimi obstetrike – gjinekologji

sherbimi okulistikes

sherbimi orl

sherbimi ortopedise

sherbimi pediatrise

sherbimi pneumologjise

sherbimi psikiatrik

sherbimi radiologjise

NJOFTIM 

Ju njoftojmë se në datën 30 Nëntor 2022 do të zhvillohen provimet për të gjithë profesionistët që nuk kanë përmbushur detyrimet e “Programit të Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë”.

Në zbatim të Ligjit nr.10107 datë 30.3.2009 (i ndryshuar) dhe të VKM Nr.789 datë 22.9.2015 (i ndryshuar)  provimi i certifikimi do të organizohet si më poshtë:

Për  Mjekët,  Provimi i Certifikimit do të zhvillohet datë 30 Nëntor 2022, ora 10:00 në sallat e Fakultetit të Mjekësisë sipas këtyre specialiteteve:

 1. Mjekësi familje
 2. Obstetrik – Gjinekologji
 3. Sëmundjet infektive
 4. Hematologji / Konservim gjaku
 5. Anestezi – Reanimator
 6. Laborator Mikrobiologji/ Klinik biokimik
 7. Pediatri
 8. Kirurgji e përgjithshme
 9. Imazheri
 10. Gastrohepatologji

Për Farmacistët, Provimi i Certifikimit do të zhvillohet datë 30 Nëntor 2022, ora 10:00 në ambjentet e Fakultetit të Mjekësisë, Katedra e Farmacisë.

Për Stomatologët,  Provimi i Certifikimit do të zhvillohet datë 30 Nëntor 2022, ora 10:00 në ambjentet e Fakultetit të Mjekësisë Dentare.

Regjistrimet për provim bëhen pranë QKEV-së duke paraqitur dokumentet si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim
 2. Fotokopje të kartës së identitetit;
 3. Fotokopje e lejes së ushtrimit të profesionit.

Në ditën e provimit pjesëmarrësit duhet të kenë me vete:

 1. Dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë) dhe një fotokopje të saj;
 2. Mandatin e pagesës së faturës së provimit të certifikimit; 

Pjesëmarrësit duhet të paraqiten në provim së paku 30 minuta përpara fillimit të tij.

 Për më shumë mund të shikoni:

Faturat e provimit per stomatologet  

Pagese Certifikimi per here te pare

Pagese Certifikimi per here te dyte

Faturat e provimit per mjeke e farmaciste

FATURE ARKETIMI Mjek Farmacist

FATURE ARKETIMI (perseritje) Mjek Farmacist

 Rregullorja e Provimit të Certifikimit – Rregullorja e Provimit te Certifikimit

Programet Orientuese

Sherbimi mjeket e familjes

Stomatolog

Farmaci

Sherbimi obstetrike – gjinekologji

Sherbimi infektiv

Sherbimi hematologjise

Sherbimi anestezi-reaminacion

Sherbimi mikrobiologjise

Sherbimi pediatrise

Sherbimi i kirurgjise

Sherbimi radiologjise

SHPALLJE/NJOFTIM- HAPEN APLIKIMET PER VLERESUS TE JASHTEM!

Në kuadër të rekrutimit të survejorëve për vlerësim të jashtëm për akreditimin e institucioneve shëndetësore,  Agjencia për Sigurimin e Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor edhe Shoqëror.

Shpall hapjen e  aplikimeve  për survejorë të jashtëm!

Njoftohen personat e interesuar për të qenë vlerësues të jashtëm, të aplikojnë duke plotësuar formularin e aplikimit për vleresues të jashtëm në faqen e Web-it të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë të Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror (ASCKSHSH) dhe të dorëzoje CV dhe formen e aplikimit në adresën e e-mailit  info@asck.gov.al.

Mbas vlerësimit nga Komisioni i ngritur pranë Agjencisë, personat e përzgjedhur do të njoftohen për  pranimin e tyre.

“FORMA E APLIKIMIT PER SURVEJOR TE JASHTEM PER AKREDITIMIN E INSTITUCIONEVE SHENDETESORE”

Konferenca e Komitetit Teknik të Ekspertëve dt. 01.04.2022

 

Në Konferencën e Komitetit Teknik të Ekspertëve u vendos se nga 1 prill 2022 :

• Hiqet kufizimi i aktivitetit me 50 persona

• Hiqet kufizimi i kapacitetit me 30%

VKM 637 dt. 27.10.2021

 

VKM 637 dt. 27.10.2021

 

Raporti vjetor 2021

 

Raporti vjetor 2021

Njoftim per Ofruesit e Aktiviteteve

 

Ofruesi i aktivitetit, per aktivitetet ne distance (sinkron), ne perfundim te tyre duhet te dergoje tek specialistja e akreditimit dhe aktivitetin e zhvilluar sinkron, te ruajtur elektronikisht ne formen e nje CD, apo ne forme linku me regjistrimin e aktivitetit. Ne kete format elektronik, duhet te jene te ruajtur qarte seancat e zhvillimit te aktivitetit sinkron dhe pjesemarresit ne kete aktivitet.

Ky detyrim hyn ne fuqi menjhere dhe vlen si per aktivitetet e perseritura dhe per ato te aplikimeve fillestare.

Nese CD/link e aktivitetit sinkron nuk dergohen, procesi i monitorimit konsiderohet me perfundim negativ.

Komiteti Teknik i Ekspertëve prezanton planin e masave lehtësuese, pas përmirësimit të situatës epidemiologjike

 

Nga 1 Qershori:

• Hiqet detyrimi për mbajtjen e barrierës mbrojtëse në ambientet e jashtme. Do vijojë të mbetet detyrimi i mbajtjes së maskës në ambientet e mbyllura si dhe në mjetet e transportit publik. Rekomandohet mbajtja e maskës kudo ku nuk mund të ruhet distancimi social si edhe për ata që ende nuk kanë bërë dy dozat e vaksinës që konsiderohen persona në risk.

• Ora policore shtyhet në orën 23:00 – 06:00. Klubet e natës, diskot, vijojnë të mbeten të mbyllura. Muzika do të lejohet deri në orën 22:00.

Nga 15 Qershori:

• Grumbullimet në ambientet e jashtme nga 10 persona bëhen 50 persona, duke respektuar rregullat e distancës sociale në zbatim të protokolleve të ISHP.

Nga 1 Korriku:

• Ora policore shtyhet në orën 24.00 – 06:00. Orari për muzikën nuk ndryshon, pra do mbetet ora 22:00.

• Lejohen kampionatet sportive me prezence të tifozëve me kapacitete të reduktuara deri në 30% sipas protokollit të ISHP.

• Lejohen aktivitetet e teatrove, shfaqjeve artistike dhe kulturore, konferencave, me kapacitet të reduktuar deri ne 30% të spektatoreve apo pjesëmarrësve, sipas protokolleve të IShP

Manuali për Grupet e Kolegëve !

 

Formë e Edukimit në Vazhdim të Profesionistëve të Shëndetësisë.

Një udhëzues për të mbështetur ngritjen dhe funksionimin e tyre.

Manuali për Grupet e Kolegëve

Njoftim per rifillillimin e akreditimit te aktiviteteve on line

 

 “QKEV rifillon akreditimin e aktiviteteve on line per profesionistet e shendetesise, bazuar ne ndryshimin me Nr 1028 date 16/12/2020 te VKM 788 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, STANDARDEVE DHE PROCEDURAVE TË AKREDITIMIT TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË”

Vendim Nr. 1028 datë 16.12.2020. Ndryshim ne VKM 78

8