1. Ministria e Shëndetësisë
  2. Urdhri i Mjekut
  3. Urdhri i Infermierit
  4. Urdhri i Stomatologut
  5. Urdhri i Farmacistëve
  6. Instituti i Shëndetit Publik
  7. Shoqata
  8. Qendra e Telemjekësisë – – International Virtual E-Hospital
  9. Fondi i Sigurimit të detyrueshëm të kujdesit Shëndetësor
  10. Departamenti i Administratës Publike ( DAP )