Kliko ketu per te marre kodet personale

Ju lutem dergoni me email ne adresen: info@asck.gov.al nje foto te kartes te identitetit dhe te lejes se ushtrimit te profesionit per te kerkuar kodet personale.