Kliko ketu per vertetim kreditesh

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror duhet të kryejë procedurat e njohjes dhe regjistrimit të krediteve në dosjen individuale të profesionistit brenda një afati kohor jo më të gjatë se 60 ditë nga data e dorëzimit të dokumentacionit të nevojshëm nga ana e ofruesit ose profesionistit.

Ju lutem dergoni me email ne adresen: info@asck.gov.al formularin e plotesuar per vertetim kreditesh dhe lejen e ushtrimit te profesionit.

Shkarko formularin per vertetim kreditesh