Ofrues të Akredituar

Më datë 07/11/2017, Universitetit të Mjekësisë, i jepet akreditimi i përkohshëm për një periudhë 24 mujore,  për aktivitetet e edukimit në vazhdim.

Më datë 09/10/2018, Albanian University, i jepet akreditimi i përkohshëm për një periudhë 24 mujore,  për aktivitetet e edukimit në vazhdim të formatit “konferencë”, për kategoritë: stomatologë, farmacistë, fizioterapistë, infermierë dhe mami.

Më datë 08/11/2018, Swiss Foundation for Innovation, i jepet akreditimi i përkohshëm për një periudhë 24 mujore, për aktivitetet e edukimit në vazhdim të formatit “Trajnim, Seminar, Workshop”, për kategoritë: Mjek dhe Infermier.

Më datë 20/02/2019, Fondacionit Shëndetësor ABC, i jepet akreditimi i përkohshëm për një periudhë 24 mujore, për aktivitetet e edukimit në vazhdim të formatit “Trajnim, Seminar, Workshop”, për kategoritë: Mjek dhe Infermier.

Më datë 17/10/2019, Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë, i jepet akreditimi i përkohshëm për një periudhë 24 mujore,  për aktivitetet e edukimit në vazhdimpër kategoritë: farmacistë.