Misioni Ynë

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror ka per mision sigurimin e cilësisë së produkteve /përfitimeve të kujdesit shëndetësor me të gjitha elementet e tij nga të gjithë ofruesit (publike ose privatë), me qëllim garantimin  e kujdesit shëndetesor, shoqëror e cilesor dhe të bazuar ne standarte , nëpërmjet edukimit, certifikimit dhe kontrollit të sigurisë së shërbimeve  për strukturat dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe shoqëror.