Akreditim i aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë.

Për të bërë Aplikimin për Akreditim ju lutem klikoni link-un e mëposhtëm:

Formulari i Aplikimit per Akreditim