Institucione të Akredituara

DERI NË QERSHOR 2022

LISTA E PLOTË E INSTITUCIONEVE TË AKREDITUARA, SPITALE TERCIARE, RAJONALE DHE BASHKIAKE, QSH DHE POLIKLINIKA; SPITALET PRIVATE, KLINIKAT DENTARE, ETJ.

Institucionet e kujdesit shëndetësor të cilat kanë përfunduar procesin e akreditimit dhe kanë marrë çertifikatën e akreditimit si vijon:

 

 Spitale dhe Shërbime Universitare Terciare:

1. SUOGJ Mbretëresha Geraldinë – Tiranë – akreditim 3 vjecar (2019 – 2022)

2. QSUT – Shërbimi Djegie-Plastike  – akreditim 5 vjecar (2019 – 2024)

3. QSUT – Shërbimi Endokrinologjisë – akreditim 5 vjecar (2020 – 2025)

4. QSUT – Shërbimi i Neurokirurgjisë – akreditim 5 vjecar (2020 – 2025)

5. Spitali Universitar i Traumës – Tiranë – akreditim 3 vjecar ( 2020 – 2023)

 

Spitale Rajonale:

1.      Spitali rajonal Elbasan – akreditim 3 vjecar (2019 – 2022)

2.      Spitali rajonal Vlorë – akreditim 3 vjecar (2019 – 2022)

3.      Spitali rajonal Lezhë – akreditim 3 vjecar (2019 – 2022)

4.      Spitali rajonal Durrës – akreditim 3 vjecar ( 2019 – 2022)

5.   Spitali Rajonal Memorial, Fier – akreditim 5 vjeçar (2021- 2026)

 

Spitale Bashkiake:

1.    Spitali bashkiak Pukë – akreditim 3 vjecar (2019 – 2022)

 

Qendra Shëndetësore dhe Poliklinika:

1.   Qendra Shëndetësore e Dispanserisë – Tirane – akreditim 5 vjeçar (2019 – 2024)

2.   Qendra Shëndetësore Shijak, Durrës – akreditim 5 vjeçar (2019 – 2024)

3.   Qendra Shëndetësore Nr. 10, Tiranë – akreditim 5 vjeçar (2019 – 2024)

4.   Qendra Shëndetësore 4 Tiranë – ri- akreditim 5 vjeçar (2014 – 2019) dhe (2019 – 2024)

5.   Qendra Shëndetësore Rrogozhine – akreditim 3 vjeçar (2020 – 2023)

6.   Qendra Shëndetësore Nr 7,  Durrës – akreditim 5 vjeçar (2021 – 2026)

7.   Qendra Shëndetësore Nr. 8, Tiranë – akreditim 5 vjeçar (2021 – 2026)

8.   Qendra Shëndetësore e Specialiteteve Nr. 3 Tiranë – akreditim 5 vjeçar (2020 – 2025)

 

Institucione Shëndetësore jo publike që janë akredituar:

 

Spital Jopublik

1. Spitali Salus – ri- akreditim 5 vjeçar (2015 – 2020) dhe (2021 – 2026)

 

Klinika Mjekësore

1.      Klinika Mjekësore 3 Yjet, Tiranë – akreditim 5 vjeçar (2019 – 2024)

2.      Qendra Mjekësore Venus, Tiranë – akreditim 5 vjecar (2021 – 2026)

3.      Qendra Mjekësore NeoStyle, Tiranë – akreditim 5 vjeçar (2021 – 2026)

4.      Qendra Mjekësore Matrix, Tiranë – akreditim 5 vjecar (2021 – 2026)

5.      Qendër Mjekësore Endomedica, Tiranë – akreditim 5 vjecar (2021 – 2026)

6.      Klinika Europiane e Syve, Tiranë – akreditim 5 vjecar (2021 – 2026)

7.      Klinika Shqiptare e Syve, Tiranë- akreditim 5 vjecar (2021 – 2026)

8.      Klinika “Hamdi Sulcebe”, Albiomed shpk – akreditim 5 vjecar (2021 – 2026)

9.      Klinika Mjekësore “Klinika e Syrit Vision” – akreditim 5 vjecar (2021 – 2026)

 

Klinika Dentare

1.  Klinika Dentare UFO, Tirane – akreditim 3 vjecar (2021 – 2024)

2.  Klinika Dentare Brianza – akreditim 5 vjecar (2019-2024)

3.  Klinika Dentare Balikci  – akreditim 3 vjecar (2020- 2023)

 

Laborator klinik

1.      Laboratori Caravelli – akreditim 5 vjeçar (2019 – 2024)

 

 

 Institucionet jopublike që kanë marrë akreditimin dhe u ka përfunduar statusi:

    1.  Spitali Amerikan 1 – akreditim 3 vjecar (2015 – 2018)

    2.  Spitali Gjerman – akreditim 5 vjecar (2014 – 2019)

    3.  Spitali Hygeia – akreditim 5 vjecar (2014 – 2019)