RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN E PROVIMIT TË CERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË

Kjo rregullore nxirret në përputhje me nenin 33 të ligjit nr. 10107, datë 30.03.2009 “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë” dhe në zbatim të vendimit të Bordit të Edukimit të Vazhdueshëm nr.97, datë 24.02.2015 “Për provimin e certifikimit të profesionistëve të shëndetësisë”. Klikoni me poshte per te shkarkuar te plote rregulloren:

Rregullorja provimit te certifikimit