Dhjetor 2021 –   shtator 2022 Dermenjas, Trajnim / “Grupi i kolegeve QSH Dermenjas mjeke dhe infermiere lidhur me: Perdorimi i protokolleve te mjekimit per diabetin mellitus, hipertensionin, disiplemi, astma dhe SPOK ne KSHP”

Titulli i aktivitetit Dhjetor 2021 –   shtator 2022 Dermenjas, Trajnim / “Grupi i kolegeve QSH Dermenjas mjeke dhe infermiere lidhur me: Perdorimi i protokolleve te mjekimit per diabetin mellitus, hipertensionin, disiplemi, astma dhe SPOK ne KSHP”

Data e zhvillimit: Dhjetor 2021 –   shtator 2022

Vendi i organizimit:  QSH Dermenjas

Organizatori/ofruesi: QSH Dermenjas

Kontakte: Tel: 0695778145 E-mail: petoromina94@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem, infermiere, mami

Kreditet: 16

30-31 dhjetor 2021 Berat, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve ne menaxhimin e emergjencave ne shëndet publik ne situate fatkeqësish natyrore dhe epidemie”

Titulli i aktivitetit: 30-31 dhjetor 2021 Berat, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve ne menaxhimin e emergjencave ne shëndet publik ne situate fatkeqësish natyrore dhe epidemie”

Data e zhvillimit: 30-31 dhjetor 2021

Vendi i organizimit: Berat

Organizatori/ofruesi: Working Together-Consulting Sh.p.k

Kontakte: Tel: 0674283599 E-mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Menaxher/Drejtor, Farmacist, Stomatolog

Kreditet : 12

29 – 30 dhjetor 2021 Tirane “Çrregullimet e Pamjaftueshmërisë së Vëmendjes me Hiperaktivitet ADHD”

Titulli i aktivitetit: 29 – 30 dhjetor 2021 Tirane “Çrregullimet e Pamjaftueshmërisë së Vëmendjes me Hiperaktivitet ADHD”

Data e zhvillimit: 29 – 30 dhjetor 2021

Vendi i organizimit: Klinika MIA

Organizatori/ofruesi: Klinika MIA

Kontakte: Tel: 0698892708 E-mail: miashoqata@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek i pergjithshem

Kreditet : 8

28-29 dhjetor 2021 Durres, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve ne menaxhimin e emergjencave ne shendet publik ne situate fatkeqesish natyrore dhe epidemie ”.

Titulli i aktivitetit: 28-29 dhjetor 2021 Durres, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve ne menaxhimin e emergjencave ne shendet publik ne situate fatkeqesish natyrore dhe epidemie”.

Data e zhvillimit: 28-29 dhjetor 2021

Vendi i organizimit: Durres

Organizatori/ofruesi: Working Together-Consulting Sh.p.k

Kontakte: Tel: 0674283599 E-mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Menaxher/Drejtor, Farmacist, Stomatolog

Kreditet : 12

28 – 29 dhjetor 2021 Vlore/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta

Titulli i aktivitetit: 28 – 29 dhjetor 2021 Vlore/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta”

Data e zhvillimit: 28 – 29 dhjetor 2021

Vendi i organizimit: Fakulteti i Shkencave Humane,Vlore.

Organizatori/ofruesi: Shoqata ORTUS

Kontakte: Tel: 0692304540 E-mail: ortus.org@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Farmaciste, infermiere/mami

Kreditet : 12

28 Dhjetor 2021, Korce /Trajnim per trajnere “Përdorimi i pajisjeve për administrimin e Oksigjeno- Terapisë në kushtet e shtëpisë”.

Titulli i aktivitetit: 28 Dhjetor 2021, Korce /Trajnim per trajnere “Përdorimi i pajisjeve për administrimin e Oksigjeno- Terapisë në kushtet e shtëpisë”.

Data e zhvillimit: 28 Dhjetor 2021

Vendi i organizimit: Qendra e Kujdesit Paliativ “Mary Potter” Korce

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet : 6.5

27 – 28 dhjetor 2021 online “Roli i mjekut stomatolog ne vaksinimin e popullates per parandalimin e Covid 19”

Titulli i aktivitetit: 27 – 28 dhjetor 2021 online “Roli i mjekut stomatolog ne vaksinimin e popullates per parandalimin e Covid 19”

Data e zhvillimit: 27 – 28 dhjetor 2021

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Shërbimi Stomatologjik Publik – NJVKSH Tirane – OSHKSH

Kontakte: Tel: 0672019394 E-mail: orianatamburi@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: stomatologe dhe ndihmes stomatologe te sherbimit stomatologjik publik

Kreditet : 6

26 – 29 dhjetor 2021 Tirane/ Trajnim “Kompetencat infermierore, aftesi qe infermieri praktikon dhe i zbaton ato per nje menaxhim sa me efektiv te situatave komplekse profesionale

Titulli i aktivitetit: 26 – 29 dhjetor 2021 Tirane/ Trajnim “Kompetencat infermierore, aftesi qe infermieri praktikon dhe i zbaton ato per nje menaxhim sa me efektiv te situatave komplekse profesionale”

Data e zhvillimit: 26 – 29 dhjetor 2021

Vendi i organizimit: Tirane

Organizatori/ofruesi: Qendra e Kurseve te Trajnimit te Profesionisteve te Shendetit. Tradite, Art, Shkence (TASH)

Kontakte: Tel: 0696853883 E-mail: qtash@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet : 12

26-27 dhjetor 2021 Shkoder, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve ne menaxhimin e emergjencave ne shendet publik ne situate fatkeqesish natyrore dhe epidemie ”.

Titulli i aktivitetit: 26-27 dhjetor 2021 Shkoder, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve ne menaxhimin e emergjencave ne shendet publik ne situate fatkeqesish natyrore dhe epidemie”.

Data e zhvillimit: 26-27 dhjetor 2021

Vendi i organizimit: Shkoder

Organizatori/ofruesi: Working Together-Consulting Sh.p.k

Kontakte: Tel: 0674283599 E-mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Menaxher/Drejtor, Farmacist, Stomatolog

Kreditet : 12

26 dhjetor 2021 online/ Trajnim “Ushqyerja parentale tek pacientet me nevoja te vecanta”

Titulli i aktivitetit: 26 dhjetor 2021 online/ Trajnim “Ushqyerja parentale tek pacientet me nevoja te vecanta”

Data e zhvillimit: 26 dhjetor 2021

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Kerkimi Shkencor ne Infermieri

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mail: kshinfermieror@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet : 6

25 – 26 dhjetor 2021 Tirane/ Trajnim “Survejanca e Hepatiteve Virale ne Shqiperi”

Titulli i aktivitetit: 25 – 26 dhjetor 2021 Tirane/ Trajnim “Survejanca e Hepatiteve Virale ne Shqiperi”

Data e zhvillimit: 25 – 26dhjetor 2021

Vendi i organizimit: Tirane, Hotel Sokrat

Organizatori/ofruesi: Qendra Shqiptare e Epidemiologeve te Territorit dhe Shendetit Komunitar

Kontakte: Tel: 0692810234 E-mail: albepicentre@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke, Infermier, Menaxher/Drejtor, Dentist, Farmacist

Kreditet : 10

25, 26, 27 dhjetor 2021 online/Trajnim: “ Menaxhimi dhe aderenca ndaj mjekimit, ndikimi i pandemise Covid-19”.

Titulli i aktivitetit: 25, 26, 27 dhjetor 2021 online/Trajnim: “ Menaxhimi dhe aderenca ndaj mjekimit, ndikimi i pandemise Covid-19”.

Data e zhvillimit: 25, 26, 27 dhjetor 2021

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Shoqata MAYA (Medical Association Youth Albania)

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek i pergjithshem, farmaciste

Kreditet : 6

24-25 dhjetor 2021 Fier, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve ne menaxhimin e emergjencave ne shendet publik ne situate fatkeqesish natyrore dhe epidemie ”.

Titulli i aktivitetit: 24-25 dhjetor 2021 Fier, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve ne menaxhimin e emergjencave ne shëndet publik ne situate fatkeqësish natyrore dhe epidemie ”.

Data e zhvillimit: 24-25 dhjetor 2021

Vendi i organizimit: Fier

Organizatori/ofruesi: Working Together-Consulting Sh.p.k

Kontakte: Tel: 0674283599 E-mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Menaxher/Drejtor, Farmacist, Stomatolog

Kreditet : 12

22 dhjetor 2021 Tirane “Zhvillimi I Kompetencave për një performance sa me efikase dhe cilësinë profesionale”.

Titulli i aktivitetit: 22 dhjetor 2021 Tirane “Zhvillimi I Kompetencave për një performance sa me efikase dhe cilësinë profesionale”.

Data e zhvillimit: 22 dhjetor 2021

Vendi i organizimit: Tirane

Organizatori/ofruesi: Urdhëri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 , Email : uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermiere, mami, fizioterapist

Kreditet : 7.8

22 dhjetor 2021 QSH Ishëm “Perdorimi i protokolleve HTA, Dislipidemi, Astme, SPOK ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 22 dhjetor 2021 QSH Ishëm “Perdorimi i protokolleve HTA, Dislipidemi, Astme, SPOK ne KSHP”

Data e zhvillimit: 22 dhjetor 2021

Vendi i organizimit: QSH Ishëm

Organizatori/ofruesi: QSH Ishëm

Kontakte: Tel: 0693417782 Email: lumajbesmir@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek familje, Infermier

Kreditet: 6

21-22 dhjetor 2021 Elbasan/ Trajnim “Trajtimi i pacienteve me imunitet te ulur te prekur nga Covid “

Titulli i aktivitetit: 21-22 dhjetor 2021 Elbasan/ Trajnim “Trajtimi i pacienteve me imunitet te ulur te prekur nga Covid “

Data e zhvillimit: 21-22 dhjetor 2021

Vendi i organizimit: Ambjentet e Telemjekesise, Spitali Elbasan

Organizatori/ofruesi: Spitali Rajonal Korce

Kontakte: Tel: 0686466569 E-mail: svetllanabitincka@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Menaxher/Drejtor, Stomatolog, Farmacist

Kreditet : 12

20 Dhjetor 2021, Korce /Trajnim per trajnere “Përdorimi i pajisjeve për administrimin e Oksigjeno- Terapisë në kushtet e shtëpisë”.

Titulli i aktivitetit: 20 Dhjetor 2021, Korce /Trajnim per trajnere “Përdorimi i pajisjeve për administrimin e Oksigjeno- Terapisë në kushtet e shtëpisë”.

Data e zhvillimit: 20 Dhjetor 2021

Vendi i organizimit: Qendra e Kujdesit Paliativ “Mary Potter” Korce

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjekë, Infermier

Kreditet : 6.5

19 dhjetor 2021, online / Trajnim “Covid 19, nje sfide per te gjithe personelin shendetesor, sidomos per stafin infermieror”

Titulli i aktivitetit: 19 dhjetor 2021, online / Trajnim “Covid 19, nje sfide per te gjithe personelin shendetesor, sidomos per stafin infermieror”

Data e zhvillimit: 19 dhjetor 2021

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Kerkimi Shkencor ne Infermieri

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mail: kshinfermieror@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist, Mami

Kreditet : 6

18 dhjetor 2021 – 25 mars 2022 QSH Rukaj, Diber Trajnim / “Grupi i kolegeve QSH Rukaj mjeke dhe infermiere lidhur me aftesimin ne perdorimin e protokolleve te mjekimit per diabetin mellitus, hipertensionin, disiplemi, astma dhe SPOK ne KSHP”

Titulli i aktivitetit 18 dhjetor 2021 – 25 mars 2022 QSH Rukaj, Diber Trajnim / “Grupi i kolegeve QSH Rukaj mjeke dhe infermiere lidhur me aftesimin ne perdorimin e protokolleve te mjekimit per diabetin mellitus, hipertensionin, disiplemi, astma dhe SPOK ne KSHP”

Data e zhvillimit: 18 dhjetor 2021 – 25 mars 2022

Vendi i organizimit:  QSH Rukaj, Diber

Organizatori/ofruesi: QSH Rukaj, Diber

Kontakte: E-mail: shpetimruka@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke, infermiere te QSH Rukaj, Diber

Kreditet: 10

18 – 19 dhjetor 2021/ Tirane/“Emergjencat mjekesore dhe ndihma e pare “

Titulli i aktivitetit: 18 – 19 dhjetor 2021/ Tirane/“Emergjencat mjekesore dhe ndihma e pare “

Data e zhvillimit: 18 – 19 dhjetor 2021

Vendi i organizimit: Tirane, Qendra e trajnimit te Kryqit te Kuq

Organizatori/ofruesi: Kryqi i Kuq Shqiptar

Kontakte: Tel: 0692304540 E-mail : blerta.ndrekaj@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist, Dentist, Menaxher /Drejtor

Kreditet : 15.6

18 – 19 Dhjetor 2021 Rreshen,/ Trajnim ” Si te ndihmojme pacientet (familjet) te marrin pergjegjesite ne trajtimin dhe menaxhimin e kujdesit me ane te Komunikimi Terapeutik ”

Titulli i aktivitetit: 18-19 Dhjetor 2021 Rreshen/ Trajnim ” Si te ndihmojme pacientet (familjet) te marrin pergjegjesite ne trajtimin dhe menaxhimin e kujdesit me ane te Komunikimi Terapeutik ”

Data e zhvillimit: 18-19 Dhjetor 2021

Vendi i organizimit: Rreshen, Katedralja e Qytetit

Organizatori/ofruesi: Qendra e Perkujdesit per te Moshuar “Te Moza”

Kontakte: Tel: 0696853883 E-mail: qtash@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet : 12

18 dhjetor 2021, Tirane/Konference/“ Diabet & Metabolizem – Te reja 2021. Cfare mesuam gjate nje viti pandemi?

Titulli i aktivitetit: 18 dhjetor 2021, Tirane/Konference/“ Diabet & Metabolizem – Te reja 2021. Cfare mesuam gjate nje viti pandemi? ”

Data e zhvillimit: 18 dhjetor

Vendi i organizimit: Tirana International Hotel

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Diabetit në Shqipëri

Kontakte: Tel: 044804342 E-mail: shoqata.diabeti@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek i pergjithshem, farmaciste, mjek specialiste kardiologe, neurologe, oftalmologe, nefrologe, infermier

Kreditet : 5