13 – 14 dhjetor 2023, Burrel/ Trajnim “Perdorimi i Udhezuesit per Menaxhimin e crregullimeve te shendetit mendor ne Kujdein Shendetesor Paresor”

Titulli i aktivitetit: 13 – 14 dhjetor 2023, Burrel/ Trajnim “Perdorimi i Udhezuesit per Menaxhimin e crregullimeve te shendetit mendor ne Kujdein Shendetesor Paresor”

Data e zhvillimit: 13 – 14 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Burrel

Organizatori/ofruesi: ANALITICA

Kontakte: Tel: 0684094331 E-mail: sonilamecaj@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek i pergjithshem/familje, infermiere, psikolog, punonjes social

Kreditet: Kategoria mjek i pergjithshem/familje, infermiere – 12 kredite

               Kategoria psikolog, punonjes social – 6 kredite

8 – 9 dhjetor 2023, Kavaje/ Trajnim” Integrimi i semundjeve infektive ne kujdesin shendetesor paresor”

Titulli i aktivitetit: 8 – 9 dhjetor 2023, Kavaje / Trajnim” Integrimi i semundjeve infektive ne kujdesin shendetesor paresor”

Data e zhvillimit: 8 – 9 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Spitali Kavaje

Organizatori/ofruesi: Zeri i komunitetit per shendetin

Kontakte: E-mail: zerikomunitet@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Infermier

Kreditet: 12

8 – 9 dhjetor 2023, online / Trajnim “Semundjet alergjike” 

Titulli i aktivitetit: 8 – 9 dhjetor 2023, online / Trajnim “Semundjet alergjike” 

Data e zhvillimit: 8 – 9 dhjetor 2022

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Shoqata Per nje Shqiperi te Shendetshme FHA

Kontakte: Tel: 0682180293 E-mail: lahoe90@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem, familjes, pediater, specialiste, farmaciste dhe infermier-mami

Kreditet: 11

6 – 7 dhjetor 2023, Shkoder / Trajnim “Perdorimi i Udhezuesit per Menaxhimin e crregullimeve te shendetit mendor ne Kujdein Shendetesor Paresor”

Titulli i aktivitetit: 6 – 7 dhjetor 2023, Shkoder / Trajnim “Perdorimi i Udhezuesit per Menaxhimin e crregullimeve te shendetit mendor ne Kujdein Shendetesor Paresor”

Data e zhvillimit: 6 – 7 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Shkoder

Organizatori/ofruesi: ANALITICA

Kontakte: Tel: 0684094331 E-mail: sonilamecaj@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek i pergjithshem/familje, infermiere, psikolog, punonjes social

Kreditet: Kategoria mjek i pergjithshem/familje, infermiere – 12 kredite

               Kategoria psikolog, punonjes social – 6 kredite

2 – 3 dhjetor 2023 Tiranë/Trajnim/ “Terapia manual per disfunksionet temporomandibulare dhe kraniomandipulare”

Titulli i aktivitetit: 2 – 3 dhjetor 2023 Tiranë/Trajnim/ “Terapia manual per disfunksionet temporomandibulare dhe kraniomandipulare”

Data e zhvillimit: 2 – 3 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: TRE-KA rr. Nikolla Jorga, Pallati nr.8, Kati 1, Tiranë,

Organizatori/ofruesi: TRE-KA

Kontakte: Tel: 0696087652 E-mail: kejdatani@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Fizioterapiste

Kreditet: 11

2 – 3 dhjetor 2023, Durres / “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi”

Titulli i aktivitetit: 2 – 3 dhjetor 2023, Durres / “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi”

Data e zhvillimit: 2 – 3 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Spitali Durres

Organizatori/ofruesi: Working Together-Consulting Sh.p.k

Kontakte: Tel: 0674283599 E-mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Menaxher/Drejtor, Farmacist, Stomatolog

Kreditet: 12

1 – 31 dhjetor 2023, Trajnim online” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Titulli i aktivitetit: 1– 31 dhjetor 2023, Trajnim online” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Data e zhvillimit: 1 – 31 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmacist

Kreditet: 11

1 – 31 dhjetor 2023, Trajnim online” Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 1 – 31 dhjetor 2023, Trajnim online” Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 1 – 31 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet: 11

1 – 31 dhjetor 2023 Trajnim online” Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”.

Titulli i aktivitetit: 1 – 31 dhjetor 2023 Trajnim online” Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”.

Data e zhvillimit: 1 – 31 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet: 11

1 – 31 dhjetor 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike II”.

Titulli i aktivitetit: 1 – 31 dhjetor 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike II”.

Data e zhvillimit: 1 – 31 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Dentist

Kreditet: 11

1 – 31 dhjetor 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike 1”

Titulli i aktivitetit: 1 – 31 dhjetor 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike 1”.

Data e zhvillimit: 1 – 31 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Dentist

Kreditet: 9

1 – 31 dhjetor 2023, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 1 – 31 dhjetor 2023, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 1 – 31 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist

Kreditet: 12

1 – 31 dhjetor 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli II”

Titulli i aktivitetit: 1 – 31 dhjetor 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli II””

Data e zhvillimit: 1 – 31 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, mjek specialist, mjek kardiologe, endokrinologe, nefrologe, neurologe, farmaciste.

Kreditet: 6

1 – 31 dhjetor 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli I”.

Titulli i aktivitetit: 1 – 31 dhjetor 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli I”

Data e zhvillimit: 1 – 31 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, mjek specialiste: mjek te pergjithshem, mjek kardiologe, endokrinologe, nefrologe, neurologe, farmaciste.

Kreditet: 6

1 – 31 dhjetor 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli II”

Titulli i aktivitetit: 1 – 31 dhjetor 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli II”

Data e zhvillimit: 1 – 31 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem dhe kardiologe

Kreditet: 4

1 – 31 dhjetor 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli I”

Titulli i aktivitetit: 1 – 31 dhjetor 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli I”

Data e zhvillimit: 1 – 31 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem dhe kardiologe

Kreditet: 3

1 – 31 dhjetor 2023, Trajnim online “Aplikimi i polifarmacise. Menaxhimi dhe siguria e mjekimit” Moduli II.

Titulli i aktivitetit: 1 – 31 dhjetor 2023, Trajnim online “Aplikimi i polifarmacise. Menaxhimi dhe siguria e mjekimit” Moduli II.

Data e zhvillimit: 1 – 31 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmaciste

Kreditet: 4

1 – 31 dhjetor 2023, Trajnim online” Aplikimi i polifarmacise” Moduli I.

Titulli i aktivitetit: 1 – 31 dhjetor 2023, Trajnim online” Aplikimi i polifarmacise” Moduli I.

Data e zhvillimit: 1 – 31 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmaciste

Kreditet: 3