30 Gusht – 30 Shtator 2022,Trajnim online ”Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shëndetit”.

Titulli i aktivitetit: 30 Gusht – 30 Shtator 2022,Trajnim online “Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shëndetit”.

Data e zhvillimit: 30 Gusht – 30 Shtator 2022

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimeve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist

Kreditet : 12

29 gusht – 7 tetor 2022 QSH Lezhe Trajnim / “Perdorimi i protokolleve te mjekimit per diabetin mellitus, hipertensionin, disiplemi, astma dhe SPOK ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 29 gusht – 7 tetor 2022 QSH Lezhe Trajnim / “Perdorimi i protokolleve te mjekimit per diabetin mellitus, hipertensionin, disiplemi, astma dhe SPOK ne KSHP”

Data e zhvillimit: 29 gusht – 7 tetor 2022

Vendi i organizimit:  QSH Lezhe

Organizatori/ofruesi: QSH Lezhe

Kontakte: E-mail: tbegaj04@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke, infermiere te QSH Lezhe

Kreditet: 10

28 Gusht – 28 Shtator 2022,Trajnim online ”Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 28 Gusht – 28 Shtator 2022,Trajnim online ”Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 28 Gusht – 28 Shtator 2022

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimeve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet : 11

25 Gusht -25 Shtator  2022,Trajnim online ” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Titulli i aktivitetit: 25 Gusht -25 Shtator  2022,Trajnim online ” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Data e zhvillimit: 25 Gusht -25 Shtator  2022

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimeve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmacist

Kreditet : 11

19 Gusht – 19 Shtator 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike II”.

Titulli i aktivitetit: 19 Gusht – 19 Shtator 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike II”.

Data e zhvillimit:  19 Gusht – 19 Shtator 2022

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimeve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Dentist

Kreditet : 11

16 Gusht – 16 Shtator 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike 1 ”.

Titulli i aktivitetit: 16 Gusht – 16 Shtator 2022,Trajnim online ” Dentistria Klinike 1 ”.

Data e zhvillimit: 16 Gusht – 16 Shtator 2022

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimeve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Dentist

Kreditet : 9