26 – 27 gusht 2023, Puke/ Trajnim” Integrimi i semundjeve infektive ne kujdesin shendetesor paresor”

Titulli i aktivitetit: 26 – 27 gusht 2023, Puke/ Trajnim” Integrimi i semundjeve infektive ne kujdesin shendetesor paresor”

Data e zhvillimit: 26 – 27 gusht 2023

Vendi i organizimit: Puke

Organizatori/ofruesi: Zeri i komunitetit per shendetin

Kontakte: E-mail: zerikomunitet@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Infermier

Kreditet: 12

25 gusht 2023 – 19 janar 2024, Tirane / “Zbatimi i rregullores se brendshme per organizimin dhe funksionimin e kujdesit shendetesor ne banese”

Titulli i aktivitetit: 25 gusht 2023 – 19 janar 2024, Tirane / “Zbatimi i rregullores se brendshme per organizimin dhe funksionimin e kujdesit shendetesor ne banese”

Data e zhvillimit: 25 gusht 2023 – 19 janar 2024

Vendi i organizimit: Poliklinika nr.1, Tirane

Organizatori/ofruesi: Poliklinika nr.1, Tirane

Kontakte:

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek familje dhe Infermiere te Poliklinika nr.1, Tirane

Kreditet: 8

25 gusht – 25 shtator 2023, Trajnim online “Aplikimi i polifarmacise. Menaxhimi dhe siguria e mjekimit” Moduli II.

Titulli i aktivitetit: 25 gusht – 25 shtator 2023, Trajnim online “Aplikimi i polifarmacise. Menaxhimi dhe siguria e mjekimit” Moduli II.

Data e zhvillimit: 25 gusht – 25 shtator 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmaciste

Kreditet: 4

23 gusht – 23 shtator 2023, Trajnim online” Aplikimi i polifarmacise”.

Titulli i aktivitetit: 23 gusht – 23 shtator 2023, Trajnim online” Aplikimi i polifarmacise”.

Data e zhvillimit: 23 gusht – 23 shtator 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmaciste

Kreditet: 3

21 gusht – 21 shtator 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli II”

Titulli i aktivitetit: 21 gusht – 21 shtator 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli II”

Data e zhvillimit: 21 gusht – 21 shtator 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem dhe kardiologe

Kreditet: 4

19 gusht – 19 shtator 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli I”

Titulli i aktivitetit: 19 gusht – 19 shtator 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli I”

Data e zhvillimit: 19 gusht – 19 shtator 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem dhe kardiologe

Kreditet: 3

14,15,16 gusht 2023, Tirane / Trajnim “Permiresimi i kujdesit shendetesor per te porsalindurit duke u bazuar ne protokollet e reja” 

Titulli i aktivitetit: 14,15,16 gusht 2023, Tirane / Trajnim “Permiresimi i kujdesit shendetesor per te porsalindurit duke u bazuar ne protokollet e reja” 

Data e zhvillimit: 14,15,16 gusht 2023

Vendi i organizimit: Materniteti “Koco Gliozheni”

Organizatori/ofruesi: Qendra Neonatologjike Shqiptare

Kontakte: Tel: 0674559427   E-mail: hoxhaalketa@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem, neonatolog, pediater, ORL dhe infermiere te neonatologjise

Kreditet: 14

13 gusht 2023, Korce / Trajnim “Patologjite ORL dhe mjeku i familjes”  

Titulli i aktivitetit: 13 gusht 2023, Korce / Trajnim “Patologjite ORL dhe mjeku i familjes”  

Data e zhvillimit: 13 gusht 2023

Vendi i organizimit: Korce

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985   E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, ORL dhe infermiere

Kreditet: 6

12 – 13 gusht 2023, online / “Infeksionet nozokomiale dhe roli infermieror ne parandalimin e tyre, lidhur edhe me disa nga procedurat praktike te punes” 

Titulli i aktivitetit: 12 – 13 gusht 2023, online / “Infeksionet nozokomiale dhe roli infermieror ne parandalimin e tyre, lidhur edhe me disa nga procedurat praktike te punes” 

Data e zhvillimit: 12 – 13 gusht 2023

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: KSHI 

Kontakte: Tel:  0698081902 E-mail: kshinfermieror@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet: 12

11 gusht – 11 shtator 2023, Trajnim online” Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 11 gusht – 11 shtator 2023, Trajnim online” Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 11 gusht – 11 shtator 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet: 11

9 gusht – 9 shtator 2023, Trajnim online” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Titulli i aktivitetit: 9 gusht – 9 shtator 2023, Trajnim online” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Data e zhvillimit: 9 gusht – 9 shtator 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmacist

Kreditet: 11

7 gusht – 7 shtator 2023 Trajnim online” Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”.

Titulli i aktivitetit: 7 gusht – 7 shtator 2023 Trajnim online” Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”.

Data e zhvillimit: 7 gusht – 7 shtator 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet: 11

4 gusht -31 gusht 2023, Trajnim, “Kujdesi për të moshuarit në KSHP”

Titulli i aktivitetit: Kujdesi për të moshuarit në KSHP”

Data e zhvillimit: 4 gusht-31 gusht 2023

Vendi i organizimit: Qsh 8 Durrës

Organizatori/ofruesi: Qsh 8 Durres

Kontakte: Tel: 0675431679 E-mail: fatjon_hajdari001@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjekë familje/infermierë

Kreditet: 16

3 gusht – 3 shtator 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike 1”

Titulli i aktivitetit: 3 gusht – 3 shtator 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike 1”.

Data e zhvillimit: 3 gusht – 3 shtator 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Dentist

Kreditet: 9

3, 4, 5, 6 gusht 2023, Kukes / “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi”

Titulli i aktivitetit: 3, 4, 5, 6 gusht 2023, Kukes / “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi”

Data e zhvillimit: 3, 4, 5, 6 gusht 2023

Vendi i organizimit: NJVKSH Kukes

Organizatori/ofruesi: Working Together-Consulting Sh.p.k

Kontakte: Tel: 0674283599 E-mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Menaxher/Drejtor, Farmacist, Stomatolog

Kreditet: 12

1 gusht -1 shtator 2023, online, Trajnim “Aplikimi i polifarmacisë.Moduli i II-të”

Titulli i aktivitetit: Trajnim/online “Aplikimi i polifarmacisë.Moduli i II-të”

Data e zhvillimit: 1 gusht – 1 shtator

Vendi i zhvillimit: Online

Organizatori/ofruesi: Santa Maria

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail:mpistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: farmacistë

Kreditet:4