31 janar -1 shkurt 2023 Tirane/Trajnim “Kujdesi mjekesor per te moshuarit ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”.

Titulli i aktivitetit: 31 janar -1 shkurt 2023 Tirane/Trajnim “Kujdesi mjekesor per te moshuarit ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”.

Data e zhvillimit : 31 janar -1 shkurt 2023

Vendi i organizimit: Tirane

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Infermier

Kreditet: 10

30 janar 2023, Vlore / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 30 janar 2023 Vlore, Leksion / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 30 janar 2023

Vendi i organizimit: Vlore

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

29 janar – 29 shkurt 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli II”

Titulli i aktivitetit: 29 janar – 29 shkurt 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli II””

Data e zhvillimit: 29 janar – 29 shkurt 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, mjek specialist, mjek kardiologe, endokrinologe, nefrologe, neurologe, farmaciste.

Kreditet: 6

27 janar – 27 shkurt 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli I”.

Titulli i aktivitetit: 27 janar – 27 shkurt 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli I”

Data e zhvillimit: 27 janar – 27 shkurt 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, mjek specialiste: mjek te pergjithshem, mjek kardiologe, endokrinologe, nefrologe, neurologe, farmaciste.

Kreditet: 6

27 – 28 janar 2023 Tirane/Trajnim “Kujdesi mjekesor per te moshuarit ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”.

Titulli i aktivitetit: 27 – 28 janar 2023 Tirane/Trajnim “Kujdesi mjekesor per te moshuarit ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”.

Data e zhvillimit: 27 – 28 janar 2023

Vendi i organizimit: Hotel Sokrati, Tirane

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Infermier

Kreditet: 10 

26 janar 2023 Tiranë/ Konferencë ” Konferenca 11 e Reumatologise shqiptare”. 

Titulli i aktivitetit: 26 janar 2023 Tiranë/ Konferencë ” Konferenca 11 e Reumatologise shqiptare”. 

Data e zhvillimit: 26 janar 2023 

Vendi i oranizimit: Hilton Garden Inn Tirana 

Organizatori/ofruesi: AMPLE 

Kontakte: Tel: 0695771135 E-mail: pamelagruda@hotmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek të përgjithshëm, mjekë specialistë, farmacistë 

Kreditet: 6

25 janar – 25 shkurt 2023, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 25 janar – 25 shkurt 2023, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 25 janar – 25 shkurt 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist

Kreditet: 12

23 janar – 23 shkurt 2023, Trajnim online” Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 23 janar – 23 shkurt 2023, Trajnim online” Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 23 janar – 23 shkurt 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet: 11

23 – 24 janar 2023 Berat/Trajnim “Kujdesi mjekesor per te moshuarit ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”.

Titulli i aktivitetit: 23 – 24 janar 2023 Berat/Trajnim “Kujdesi mjekesor per te moshuarit ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”.

Data e zhvillimit: 23 – 24 janar 2023

Vendi i organizimit: Hotel Kolombo, Berat

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Infermier

Kreditet: 10

23 janar 2023 Fushe-Arrez, Leksion / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 23 janar 2023 Fushe-Arrez, Leksion / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 23 janar 2023

Vendi i organizimit: QSH Fushe-Arrez

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

21  janar 2023, Konference, Tirane/”Konferenca Kombetare e 11-te e dermatologjise dhe venerologjise shqiptare”

Titulli i aktivitetit: 21 janar 2023, Tirane/” Konferenca Kombetare e 11-te e dermatologjise dhe venerologjise shqiptare”

 Data e zhvillimit: 21 janar 2023

Vendi i organizimit: Hotel Garden Inn, Tirane

Organizatori/ofruesi: Shoqata Dermato-Venerologeve Shqiptare

Kontakte: Tel: 0682701835 E-mail: user@domain.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te familjes, mjek dermatology-venerolog, mjek mikrobiolog, mjek  laborator, mjek kirurg plastic dhe mjek anatomo-patolog.

Kreditet: 6

21 janar – 21 shkurt 2023, Trajnim online” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Titulli i aktivitetit: 21 janar – 21 shkurt 2023, Trajnim online” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Data e zhvillimit: 21 janar – 21 shkurt 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmacist

Kreditet: 11

21 – 22 janar 2023, Tirane/ “Rehabilitimi neurokonjuktiv ne pacientet hemiplegjike”

Titulli i aktivitetit: 21 – 22 janar 2023, Tirane/ “Rehabilitimi neurokonjuktiv ne pacientet hemiplegjike”

Data e zhvillimit: 21 – 22 janar 2023

Vendi i organizimit: Universiteti Barleti

Organizatori/ofruesi: Barleti Group SHPK (Universiteti Barleti)

Kontakte: Tel: 0696903380 E-mail: b.hyseni@umb.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Fizioterapiste

Kreditet: 6

21 janar 2023, Tirane/ “Kursi trajnimi mbi kontrollin gjitheperfshires te kancerit te qafes se mitres”

Titulli i aktivitetit: 21 janar 2023, Tirane/ “Kursi trajnimi mbi kontrollin gjitheperfshires te kancerit te qafes se mitres”

Data e zhvillimit: 21 janar 2023

Vendi i organizimit: Universiteti Barleti

Organizatori/ofruesi: Barleti Group SHPK (Universiteti Barleti)

Kontakte: Tel: 0688228475 E-mail: koord.mjekesi-tek@umb.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke familje/te pergjithshem, Infermiere

Kreditet: 6

20 – 21 janar 2023 Korce/Trajnim “Ceshtjet etike dhe menaxhimi i simptomave ne kujdesin paliativ”.

Titulli i aktivitetit: 20 – 21 janar 2023 Korce/Trajnim “Ceshtjet etike dhe menaxhimi i simptomave ne kujdesin paliativ”.

Data e zhvillimit: 20 – 21 janar 2023

Vendi i organizimit: Korce

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes, Infermier

Kreditet: 7

20-21 janar 2023, Korce/Trajnim  “ Cështjet etike dhe menaxhimi I simptomave në kujdesin paliativ”

 Titulli i aktivitetit: 21 janar 2023, Korce Cështjet etike dhe menaxhimi I simptomave në kujdesin paliativ”

Data e zhvillimit: 21 janar 2023

Vendi i organizimit: KSHF Korcë

Organizatori/ofruesi: Kujdesi shëndetësor familjar

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë te familje dhe infermirë

Kreditet: 7

19 janar – 19 shkurt 2023 Trajnim online” Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”.

Titulli i aktivitetit: 19 janar – 19 dhjetor 2023 Trajnim online” Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”.

Data e zhvillimit: 19 janar – 19 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet: 11

19 dhe 20 janar 2023 Tirane, Leksion / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 19 dhe 20 2023 Tirane, Leksion / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 19 dhe 20 janar 2023

Vendi i organizimit: QSH nr 10 Tirane

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

18 – 19 janar 2023 Elbasan/Trajnim “Kujdesi mjekesor per te moshuarit ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”.

Titulli i aktivitetit: 18 – 19 janar 2023 Elbasan/Trajnim “Kujdesi mjekesor per te moshuarit ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”.

Data e zhvillimit: 18 – 19 janar 2023

Vendi i organizimit: Hotel Real-Skampis, Elbasan

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Infermier

Kreditet: 10

18 – 19 janar 2023 Tirane, Trajnim / “Prehospital Trauma Life Support”

Titulli i aktivitetit: 18 – 19 janar 2023 Tirane, Trajnim / “Prehospital Trauma Life Support”

Data e zhvillimit: 18 – 19 janar 2023

Vendi i organizimit: QKUM Tirane

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombëtare e Urgjencave Mjekësore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke dhe infermierë te SR Fier

Kreditet: 12

17 janar – 1 prill 2023 Rrashbull/ “Grup kolegesh: Ofrimi i kujdesit shendetesor ne banese per pacientet kronike dhe te moshuarit”

Titulli i aktivitetit: 17 janar – 1 prill 2023 Rrashbull/ “Grup kolegesh: Ofrimi i kujdesit shendetesor ne banese per pacientet kronike dhe te moshuarit”

Data e zhvillimit: 17 janar – 1 prill 2023

Vendi i organizimit: QSH Rrashbull

Organizatori/ofruesi: QSH Rrashbull

Kontakte: Tel: 0672233777 E-mail: qshrrashbulldr@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem, infermier/mami te QSH Rrashbull

Kreditet: 8

17 janar – 17 shkurt 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike II”.

Titulli i aktivitetit: 17 janar – 17 shkurt 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike II”.

Data e zhvillimit: 17 janar – 17 shkurt 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Dentist

Kreditet: 11

16 – 17 janar 2023 Korce/Trajnim “Kujdesi mjekesor per te moshuarit ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”.

Titulli i aktivitetit: 16 – 17 janar 2023 Korce/Trajnim “Kujdesi mjekesor per te moshuarit ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”.

Data e zhvillimit: 16 – 17 janar 2023

Vendi i organizimit: Hotel Kocibelli, Korce

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Infermier

Kreditet: 10

15 janar – 15 shkurt 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike 1”

Titulli i aktivitetit: 15 janar – 15 shkurt 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike 1”.

Data e zhvillimit: 15 janar – 15 shkurt 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Dentist

Kreditet: 9

13 – 14 janar 2023 Tiranë/Trajnim/ “Terapia manual per disfunksionet temporomandibulare dhe kraniomandipulare”

Titulli i aktivitetit: 13 – 14 janar 2023 Tiranë/Trajnim/ “Terapia manual per disfunksionet temporomandibulare dhe kraniomandipulare”

Data e zhvillimit: 13 – 14 janar 2023

Vendi i organizimit: TRE-KA rr. Nikolla Jorga, Pallati nr.8, Kati 1, Tiranë,

Organizatori/ofruesi: TRE-KA

Kontakte: Tel: 0696087652 E-mail: kejdatani@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Fizioterapiste

Kreditet: 11

13 – 14 janar 2023 Durres/Trajnim “Kujdesi mjekesor per te moshuarit ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”.

Titulli i aktivitetit: 13 – 14 janar 2023 Durres/Trajnim “Kujdesi mjekesor per te moshuarit ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”.

Data e zhvillimit: 13 – 14 janar 2023

Vendi i organizimit: Hotel Arvi Durres

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Infermier

Kreditet: 10

11 – 12 janar 2023 Lushnje/Trajnim “Kujdesi mjekesor per te moshuarit ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”.

Titulli i aktivitetit: 11 – 12 janar 2023/Trajnim “Kujdesi mjekesor per te moshuarit ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”.

Data e zhvillimit: 11 – 12 janar 2023

Vendi i organizimit: Victory School, Lushnje

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Infermier

Kreditet: 10

6-7 dhe 12-13-14 janar 2023 Korce/Trajnim “Procedurat standarde infermierore per kujdesin shendetesor ne banese”.

Titulli i aktivitetit: 6-7 dhe 12-13-14 janar 2023 Korce/Trajnim Procedurat standarde infermierore per kujdesin shendetesor ne banese”.

Data e zhvillimit: 6-7 dhe 12-13-14 janar 2023

Vendi i organizimit: Hotel Kocibelli, Korce

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier

Kreditet: 45

4-5 dhe 9-10-11 janar 2023 Korce/Trajnim “Procedurat standarde infermierore per kujdesin shendetesor ne banese”.

Titulli i aktivitetit: 4-5 dhe 9-10-11 janar 2023 Korce/TrajnimProcedurat standarde infermierore per kujdesin shendetesor ne banese”.

Data e zhvillimit: 4-5 dhe 9-10-11 janar 2023

Vendi i organizimit: Hotel Kocibelli, Korce

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier

Kreditet: 45