30 janar – 1 mars 2024 Elbasan/ Trajnim në vëndin e punës ” Aftësimin në përdorimin e protokolleve tëmjekimit për Diabet Mellitus, Hipertension, Dislipidemi, Astma dhe SPOK në KSHP” 

Titulli i aktivitetit: 30 janar – 1 mars 2024 Elbasan/ Trajnim në vëndin e punës ” Aftësimin në përdorimin e protokolleve tëmjekimit për Diabet Mellitus, Hipertension, Dislipidemi, Astma dhe SPOK në KSHP” 

Data e zhvillimit: 30 janar – 1 mars 2024 

Vendi i organizimit: QSh Nr.2 Elbasan 

Organizatori/ofruesi: Qendra Shëndetësore Nr.2 Elbasan 

Kontakte: Tel: 068610274 E-mail: qshnr2elbasan@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të familjes, infermierë të QSh Nr.2 Elbasan 

Kreditet: 10

30 janar -13 shkurt 2024 Shkodër/ Trajnim në vendin e punës ““Zbatimi i rregullores se brendshme per organizimin dhe funksionimin e kujdesit shendetesor ne banese” 

Titulli i aktivitetit: 30 janar -13 shkurt 2024 Shkodër/ Trajnim në vendin e punës ““Zbatimi i rregullores se brendshme per organizimin dhe funksionimin e kujdesit shendetesor ne banese” 

Data e zhvillimit: 30 janar-13 shkurt 2024 

Vendi i organizimit: QSH Vau Dejes 

Organizatori/ofruesi: Qendra Shëndetësore Vau i Dejës, Shkodër 

Kontakte: Tel: 0696929901 E-mail:qshvaudejes@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të familjes, infermierë të Qsh Vau i Dejës 

Kreditet:8

30 janar – 1 shkurt 2024 online “Nderveprim profesional “Soft Skills” tek profesionistet e shendetesise”

Titulli i aktivitetit: 30 janar – 1 shkurt 2024 onlineNderveprim profesional “Soft Skills” tek profesionistet e shendetesise

Data e zhvillimit: 30 janar – 1 shkurt 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Profesioniste te shendetesise 

Kreditet: 12

26 janar – 16 prill 2024, Kashar / “Zbatimi i rregullores se brendshme per organizimin dhe funksionimin e kujdesit shendetesor ne banese”

Titulli i aktivitetit: 26 janar – 16 prill 2024, Kashar / “Zbatimi i rregullores se brendshme per organizimin dhe funksionimin e kujdesit shendetesor ne banese”

Data e zhvillimit: 26 janar – 16 prill 2024

Vendi i organizimit: QSH Kashar

Organizatori/ofruesi: QSH Kashar

Kontakte: Tel: 0682125128

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek familje dhe Infermiere te QSH Kashar

Kreditet: 8  

26 janar 2024,online/ Trajnim “Cfarë mund të bëjë personeli shëndetësor infermier për të mbështetur duhanpirësit që të lenë duhanin dhe si ta bëjnë këtë? Përvojat më të mira botërore” 

Titulli i aktivitetit: 26 janar 2024,online/ Trajnim “Cfarë mund të bëjë personeli shëndetësor infermier për të mbështetur duhanpirësit që të lenë duhanin dhe si ta bëjnë këtë? Përvojat më të mira botërore” 

Data e zhvillimit: 26 janar 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit Të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë

Kreditet: 2

25 janar – 15 shkurt 2024 Shkodër/ Trajnim në vendin e punës “Zbatimi i rregullores se brendshme per organizimin dhe funksionimin e kujdesit shendetesor ne banese” 

Titulli i aktivitetit: 25 janar – 15 shkurt 2024 Shkodër/ Trajnim në vendin e punës “Zbatimi i rregullores se brendshme per organizimin dhe funksionimin e kujdesit shendetesor ne banese” 

Data e zhvillimit: 25 janar – 15 shkurt 2024  

Vendi i organizimit: QSh Velipojë Shkodër 

Organizatori/ofruesi: QSh Velipojë Shkodër  

Kontakte: Tel: 0673395652  E-mail: qshvelipoje@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të familjes, infermierë të QSh Velipojë Shkodër 

Kreditet: 8

23 – 25 janar 2024 online “Nderveprim profesional “Soft Skills” tek profesionistet e shendetesise”

Titulli i aktivitetit: 23 – 25 janar 2024 online Nderveprim profesional “Soft Skills” tek profesionistet e shendetesise

Data e zhvillimit: 23 – 25 janar 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Profesioniste te shendetesise 

Kreditet: 12 

23 -24 janar 2024 Shkodër/ Trajnim “Vlerësimi dhe Testimi i të rriturve në mjediset klinike”  

Titulli i aktivitetit: 23 -24 janar 2024 Shkodër/ Trajnim “Vlerësimi dhe Testimi i të rriturve në mjediset klinike”  

Data e zhvillimit: 23 -24 janar 2024  

Vendi i organizimit: Shkodër 

Organizatori/ofruesi: Qendra e Këshillimit Dhe Shërbimeve Psikologjike 

Kontakte: Tel: 0684420000 E-mail: qksh.psikologjike@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: psikologë klinike, shkollorë, të shëndetit, punojës socialë me profil klinik 

Kreditet: 4

22 janar – 22 shkurt 2024, Trajnim online” Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 22 janar – 22 shkurt 2024, Trajnim online” Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 22 janar – 22 shkurt 2024,

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet: 11

22 – 23 janar 2024, Vlore, / “Menaxhimi i dhimbjes dhe problemet psikosociale per pacientet tumoral”

Titulli i aktivitetit: 22 – 23 janar 2024, Vlore, / “Menaxhimi i dhimbjes dhe problemet psikosociale per pacientet tumoral”

Data e zhvillimit: 22 – 23 janar 2024

Vendi i organizimit: Pavaresia, Vlore

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Sherbimit te Kujdesit Paliativ Vlore

Kontakte: Tel: 0695242050   E-mail: juliana.xhindoli@univlora.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe specialiteteve te ndryshme, farmaciste, stomatologe, infermier, psikolog dhe punonjes social

Kreditet: 12  

20-21 janar 2024 online/ Trajnim “Menaxhimi i stresit dhe mbështetja psikologjike për profesionistët e shëndetit mendor” 

Titulli i aktivitetit: 20-21 janar 2024 online/ Trajnim “Menaxhimi i stresit dhe mbështetja psikologjike për profesionistët e shëndetit mendor”  

Data e zhvillimit: 20-21 janar 2024 

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Qëndra E Këshillimit  Dhe Shërbimeve Psikologjike 

Kontakte: Tel: 0684420000 E-mail:qksh.psikologjike@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: psikologë, punonjës social 

Kreditet: 6

20 janar 2024 Tiranë/ Konferencë “Neurologjia në sëmundjet sistemike” 

Titulli i aktivietit: 20 janar 2024 Tiranë/ Konferencë “Neurologjia në sëmundjet sistemike” 

Data e zhvillimit: 20 janar 2024 

Vendi i organizimit: Hilton Garden Inn Tirana 

Organizatori/ofruesi: AMPLE 

Kontakte: Tel: 0695771135 E-mail: pamelagruda@hotmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek i përgjithshëm/familje dhe mjek specialist 

Kreditet: 5 

20 janar – 20 shkurt 2024 Trajnim online” Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”

20 janar 2024 Tiranë/ Konferencë ” Neurologjia dhe Sëmundjet sistemike”

Titulli i aktivitetit: 20 janar – 20 shkurt 2024 Trajnim online” Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”.

Data e zhvillimit: 20 janar – 20 shkurt 2024

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet: 11  

19 janar- 19 prill 2024 Fier/ Trajnim në vendin e punës “Përdorimi i Udhëzuesit për Menaxhimin e crregullimeve të shëndetit mendor në Kujdesin Shëndetësor Parësor 

Titulli i aktivitetit: 19 janar- 19 prill 2024 Fier/ Trajnim në vendin e punës “Përdorimi i Udhëzuesit për Menaxhimin e crregullimeve të shëndetit mendor në Kujdesin Shëndetësor Parësor 

Data e zhvillimit: 19 janar- 19 prill 2024  

Vendi i organizimit: Qendra Shëndetësore Nr.3 Fier 

Organizatori/ofruesi : Qendra Shëndetësore Nr.3 Fier  

Kontakte: Tel: 0699192154 E-mail: krisaldasauli@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të familjes, infermierë të QSh Nr.3 Fier 

Kreditet: 12

19 janar- 19 mars 2024 Fier/ Trajnim në vendin e punës “Zbatimin e Rregullores së Brendshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëndetësor në Banesë”  

Titulli i aktivitetit: 19 janar- 19 mars 2024 Fier/ Trajnim në vendin e punës “Zbatimin e Rregullores së Brendshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëndetësor në Banesë”  

Data e zhvillimit : 19 janar – 19 mars 

Vendi i organizimit : QSh Portëz, Fier 

Organizatori/ofruesi: QSh Portëz, Fier 

Kontakte: Tel: 0699120731 E-mail: ornela.skenda@yahoo.com  

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjekë të familjes, infermierë të QSh Portëz, Fier 

Kreditet: 8

19 janar 2024 online “Kujdesi primar dhe shendeti mendor”

Titulli i aktivitetit: 19 janar 2024 online “Kujdesi primar dhe shendeti mendor”

Data e zhvillimit: 19 janar 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: CBT & SCHEMA THERAPY ALBANIA

Kontakte: Tel: 0692146453 Email: cbtschematherapyalbania@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem/familje, psikiater, pediater dhe infermier

Kreditet: 5

18 – 24 janar 2024 Elbasan/Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Titulli i aktivitetit: 18 – 24 janar 2024 Elbasan/Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Data e zhvillimit: 18 – 24 janar 2024

Vendi i organizimit: Hotel “Imperial”, Elbasan

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet: 25

17 janar – 17 shkurt 2024, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 17 janar – 17 shkurt 2024, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 17 janar – 17 shkurt 2024

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist

Kreditet: 12  

19 janar- 19 prill Tiranë/ Trajnim në vendin e punës ” Zbatimin e Rregullores së Brendshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëndetësor në Banesë” 

Titulli i aktivitetit: 19 janar- 19 prill Tiranë/ Trajnim në vendin e punës ” Zbatimin e Rregullores së Brendshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëndetësor në Banesë” 

Data e zhillimit: 19 janar -19 prill 2024 

Vendi i organizimit: QSH Dajt, Tiranë 

Organizatori/ ofruesi: Qendra Shëndetësore Dajt, Tiranë 

Kontakte: Tel: 0686830011 E-mail: malvinalegisi92@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të familjes, infermierë të QSh Dajt, Tiranë 

Kreditet: 8  

16 janar – 2 shkurt 2024 Shkodër/ Trajnim në vendin e punës “Zbatimi i Rregullores së Brendshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëndetësor në Banesë”  

Titulli i aktivtetit: 16 janar – 2 shkurt 2024 Shkodër/ Trajnim në vendin e punës “Zbatimi i Rregullores së Brendshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëndetësor në Banesë”  

Data e zhvillimit: 16 janar – 2 shkurt 2024 

Vendi i organizimit: Mushan – Dajc 

Organizatori/ofruesi: Qendra Shëndetësore Dajc Shkodër 

Kontakte: Tel: 0682264544 E-mail: haxhianik@yahoo.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të familjes, infermierë të QSh Dajc Shkodër 

Kreditet: 8

15 janar 2024 Tiranë/ Trajnim ” Limitet e Mekanikës Ortodontike Standarte 

Titulli i aktivitetit: 15 janar 2024 Tiranë/ Trajnim ” Limitet e Mekanikës Ortodontike Standarte 

Data e zhvillimit: 15 janar 2024 

Vendi i organizmit: Tirana International 

Organizatori/ofruesi: Shoqata E Ortodntëve shqiptarë 

Kontaktet: Tel: 0672933112 E-mail: f.vinjolli@unizkm.al 

Kategoria e pjesëmarrësve: stomatologë 

Kreditet: 6

15 janar – 14 shkurt 2024, Trajnim online” Dentistria Klinike II”.

Titulli i aktivitetit: 15 janar – 14 shkurt 2024, Trajnim online” Dentistria Klinike II”.

Data e zhvillimit: 15 janar – 14 shkurt 2024

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Dentist

Kreditet: 11

15 janar – 14 shkurt 2024, Trajnim online” Dentistria Klinike 1”

Titulli i aktivitetit: 15 janar – 14 shkurt 2024, Trajnim online” Dentistria Klinike 1”.

Data e zhvillimit: 15 janar – 14 shkurt 2024

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Dentist

Kreditet: 9  

12 janar- 1 mars 2024 Tiranë/ Trajnim në vëndin e punës ” Zbatimin e Rregullores së Brendshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëndetësor në Banesë”  

Titulli i aktivitetit: 19 janar- 19 prill Tiranë/ Trajnim në vendin e punës ” Zbatimin e Rregullores së Brendshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëndetësor në Banesë” 

Data e zhvillimit: 12 janar- 1 mars 2024 

Vendi i organizimit: Qendra Shëndetësore Paskuqan, Tiranë 

Orgnizatori/ofruesi: Qendra Shëndetësore Paskuqan, Tiranë 

Kontakte: Tel: 0694198902 E-mail: aldona.bucpapaj@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të familjes, infermierë të QSh Paskuqan, Tiranë 

Kreditet: 8

12 janar 2024/Trajnim “Ndihma e parë në situatat emergjente të shërbimit në klinikat dentare” 

Titulli i aktivitetit: 12-13 janar 2024/Trajnim “Ndihma e parë në situatat emergjente të shërbimit në klinikat dentare” 

Data zhvillimit: 12-13 janar 2024 

Vendi i organizimit: Oral Dent Tiranë 

Organizatori/ofruesi: E-MED 

kontakte: Tel: 0684047287 E-mail: xhezixhelili@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: stomatologë 

Kreditet: 4