29 korrik – 29 dhjetor 2023 QSH Bathore Trajnim / “Edukimi ne vazhdim per stafin mjekesor dhe infermieror te QSH Bathore”

Titulli i aktivitetit: 29 korrik – 29 dhjetor 2023 QSH Bathore Trajnim / “Edukimi ne vazhdim per stafin mjekesor dhe infermieror te QSH Bathore”

Data e zhvillimit: 29 korrik – 29 dhjetor 2023

Vendi i organizimit:  QSH Bathore

Organizatori/ofruesi: QSH Bathore

Kontakte:

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke, infermiere te QSH Bathore

Kreditet: 18

29 korrik – 29 gusht 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli II”

Titulli i aktivitetit: 29 korrik – 29 gusht 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli II””

Data e zhvillimit: 29 korrik – 29 gusht 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, mjek specialist, mjek kardiologe, endokrinologe, nefrologe, neurologe, farmaciste.

Kreditet: 6

29 korrik 2023, online / Trajnim “Antraksi” 

Titulli i aktivitetit: 29 korrik 2023, online / Trajnim “Antraksi” 

Data e zhvillimit: 29 korrik 2023

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem, specialiste dhe infermiere 

Kreditet: 3

29 korrik 2023, Berat / Trajnim “Anemite Mikrocitare”  

Titulli i aktivitetit: 29 korrik 2023, Berat / Trajnim “Anemite Mikrocitare”  

Data e zhvillimit: 29 korrik 2023

Vendi i organizimit: Berat

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985   E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve

Kreditet: 6

29 korrik 2023, Lushnje / Trajnim “Patologjite ORL dhe mjeku i familjes”  

Titulli i aktivitetit: 29 korrik 2023, Lushnje/ Trajnim “Patologjite ORL dhe mjeku i familjes”  

Data e zhvillimit: 29 korrik 2023

Vendi i organizimit: Lushnje

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985   E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, ORL dhe infermiere

Kreditet: 6

28 korrik – 8 shtator 2023, QSH nr.4, Tirane / “Zbatimi i rregullores se brendshme per organizimin dhe funksionimin e kujdesit shendetesor ne banese”

Titulli i aktivitetit: 28 korrik – 8 shtator 2023, QSH nr.4, Tirane / “Zbatimi i rregullores se brendshme per organizimin dhe funksionimin e kujdesit shendetesor ne banese”

Data e zhvillimit: 28 korrik – 8 shtator 2023

Vendi i organizimit: QSH nr.4, Tirane

Organizatori/ofruesi: QSH nr.4, Tirane

Kontakte:

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek familje dhe Infermiere te QSH nr.4, Tirane

Kreditet: 8

28 korrik – 28 gusht 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli I”.

Titulli i aktivitetit: 28 korrik – 28 gusht 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli I”

Data e zhvillimit: 28 korrik – 28 gusht 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, mjek specialiste: mjek te pergjithshem, mjek kardiologe, endokrinologe, nefrologe, neurologe, farmaciste.

Kreditet: 6

28 korrik 2023 Vau i Dejes Trajnim / “Kujdesi infermieror ne specialitete patologji dhe obsetrik gjinekologji”

Titulli i aktivitetit: 28 korrik 2023 Vau i Dejes, Trajnim / “Kujdesi infermieror ne specialitete patologji dhe obsetrik gjinekologji”

Data e zhvillimit: 28 korrik 2023

Vendi i organizimit: Vau i Dejes

Organizatori/ofruesi: Urdhri Infermierit

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere

Kreditet: 6

27 – 28 korrik 2023 Korce/ Trajnim “Njohja me protokollet e perditesuara te prakikes klinike te mirerritjes dhe zhvillimit te femijes 0-6 vjec ne kujdesin shendetesor paresor”

Titulli i aktivitetit: 27 – 28 korrik 2023 Korce/ Trajnim “Njohja me protokollet e perditesuara te prakikes klinike te mirerritjes dhe zhvillimit te femijes 0-6 vjec ne kujdesin shendetesor paresor”

Data e zhvillimit: 27 – 28 korrik 2023

Vendi i organizimit: Korce

Organizatori/ofruesi: Qendra e Shendetit dhe e Mireqenies Sociale

Kontakte: Tel: 0674027657 E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, neonatologe, pediater, ORL

Kreditet: 6

26 – 27 korrik 2023, Permet Trajnim / “Perditesimi i procedurave, ripercaktimi i rolit te drejtuesve te praktikave”

Titulli i aktivitetit: 26 – 27 korrik 2023, Permet Trajnim / “Perditesimi i procedurave, ripercaktimi i rolit te drejtuesve te praktikave”

Data e zhvillimit: 26 – 27 korrik 2023

Vendi i organizimit: Permet

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere (jo specialitet)

Kreditet: 12

22, 29 korrik 2023 Bilisht Trajnim / “Kujdesi infermieror ne specialitete patologji dhe obsetrik gjinekologji”

Titulli i aktivitetit: 22, 29 korrik 2023 Bilisht, Trajnim / “Kujdesi infermieror ne specialitete patologji dhe obsetrik gjinekologji”

Data e zhvillimit: 22, 29 korrik 2023

Vendi i organizimit: Bilisht

Organizatori/ofruesi: Urdhri Infermierit

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere

Kreditet: 6

22 Korrik 2023, Fier / Trajnim “IST/SST dhe ekspozimi profesional”  

Titulli i aktivitetit: 22 korrik 2023, Fier / Trajnim “IST/SST dhe ekspozimi profesional”  

Data e zhvillimit: 22 korrik 2023

Vendi i organizimit: Poliklinika Fier

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985   E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem, infermiere dhe mami

Kreditet: 6

22 korrik 2023, Berat / Trajnim “Hepatiti C dhe kalkuloza biliare”

Titulli i aktivitetit: 22 korrik 2023, Berat / Trajnim “Hepatiti C dhe kalkuloza biliare”

Data e zhvillimit: 22 korrik 2023

Vendi i organizimit: Spitali Berat

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek i pergjithshem, infermiere, farmaciste

Kreditet: 6

22 korrik 2023, Lushnje / Trajnim “Anemite Mikrocitare”  

Titulli i aktivitetit: 22 korrik 2023, Lushnje / Trajnim “Anemite Mikrocitare”  

Data e zhvillimit: 22 korrik 2023

Vendi i organizimit: Lushnje

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985   E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, farmaciste dhe infermiere

Kreditet: 6

20 korrik 2023 Kukes / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 20 korrik 2023 Kukes / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 20 korrik 2023

Vendi i organizimit: Kukes

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

19 – 20 korrik 2023 Shenkoll/ Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “

Titulli i aktivitetit: 19 – 20 korrik 2023 Shenkoll / Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “

Data e zhvillimit: 19 – 20 korrik 2023

Vendi i organizimit: QSH Shenkoll

Organizatori/ofruesi: Shoqata ORTUS

Kontakte: Tel: 0692304540 E-mail: ortus.org@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Farmaciste, infermiere/mami

Kreditet: 12

20 korrik 2023, online / Trajnim “Nderhyrjet per lenien e duhanit dhe reduktimi i demeve te tij” 

Titulli i aktivitetit: 20 korrik 2023, online / Trajnim “Nderhyrjet per lenien e duhanit dhe reduktimi i demeve te tij” 

Data e zhvillimit: 20 korrik 2023

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek i pergjithshem, stomatologe, farmaciste, infermiere/mami

Kreditet: 3

19 korrik 2023 Vau Dejes/ Trajnim “Kujdesi infermieror ne specialitete, patollogji dhe obsetrik-gjinekologji “

Titulli i aktivitetit: 19 korrik 2023 Vau Dejes / Trajnim “Kujdesi infermieror ne specialitete, patollogji dhe obsetrik-gjinekologji “

Data e zhvillimit: 19 korrik 2023

Vendi i organizimit: QSH Vau Dejes

Organizatori/ofruesi: Urdhri Infermierit Lezhe

Kontakte: Tel: 0698858044 E-mail: Lezha.uish@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere/mami

Kreditet: 12

18,19,20 korrik 2023, online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Titulli i aktivitetit: 18,19,20 korrik 2023, online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Data e zhvillimit: 18,19,20 korrik 2023

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist, stomatologe, farmaciste, infermiere

Kreditet: 12

18 korrik 2023 Elbasan / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 18 korrik 2023 Elbasan / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 18 korrik 2023

Vendi i organizimit: Elbasan

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

17 korrik 2023 Lac / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 17 korrik 2023 Lac / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 17 korrik 2023

Vendi i organizimit: Lac

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

15 – 16 korrik 2023, Mirdite / Trajnim “Integrimi i semundjeve infektive ne kujdesin shendetesor paresor”

Titulli i aktivitetit: 15 – 16 korrik 2023, Mirdite / Trajnim “Integrimi i semundjeve infektive ne kujdesin shendetesor paresor”

Data e zhvillimit: 15 – 16 korrik 2023

Vendi i organizimit: Mirdite

Organizatori/ofruesi: Zeri i komunitetit per shendetin

Kontakte: Tel: 0682046200 E-mail: zerikomunitet@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem dhe Infermier

Kreditet: 12

15 korrik 2023, Fier / Trajnim “Patologjite ORL dhe mjeku i familjes”  

Titulli i aktivitetit: 15 korrik 2023, Fier / Trajnim “Patologjite ORL dhe mjeku i familjes”  

Data e zhvillimit: 15 korrik 2023

Vendi i organizimit: Fier

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985   E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, ORL dhe infermiere

Kreditet: 6

15 korrik 2023, Durres / Trajnim “Hepatiti C dhe kalkuloza biliare”

Titulli i aktivitetit: 15 korrik 2023, Durres / Trajnim “Hepatiti C dhe kalkuloza biliare”

Data e zhvillimit: 15 korrik 2023

Vendi i organizimit: Durres

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek i pergjithshem, infermiere, farmaciste

Kreditet: 6

15 korrik 2023 Peshkopi / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 15 korrik 2023 Peshkopi / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 15 korrik 2023

Vendi i organizimit: Spitali Peshkopi

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

14 – 15 dhe 21 – 22 korrik 2023, Gjirokaster Trajnim / “Perditesimi i procedurave, ripercaktimi i rolit te drejtuesve te praktikave”

Titulli i aktivitetit: 14 – 15 dhe 21- 22 korrik 2023, Gjirokaster Trajnim / “Perditesimi i procedurave, ripercaktimi i rolit te drejtuesve te praktikave”

Data e zhvillimit: 14 – 15 dhe 21 – 22 korrik 2023

Vendi i organizimit: Gjirokaster

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere (jo specialitet)

Kreditet: 12

13 dhe 27 korrik 2023 Fier / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 13 – 27 korrik 2023 Fier / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 13 – 27 korrik 2023

Vendi i organizimit: Fier

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

11,12,13 korrik 2023, online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Titulli i aktivitetit: 11,12,13 korrik 2023, online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Data e zhvillimit: 11,12,13 korrik 2023

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist, stomatologe, farmaciste, infermiere

Kreditet: 12

11 dhe 12 korrik 2023 Rreshen / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 11 – 12 korrik 2023 Rreshen / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 11 – 12 korrik 2023

Vendi i organizimit: Rreshen

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

11 korrik 2023, Lezhe / Trajnim “Vaksinimi, sfidat dhe perballimi i tyre nga personeli mjekesor” 

Titulli i aktivitetit: 11 korrik 2023, Lezhe / Trajnim “Vaksinimi, sfidat dhe perballimi i tyre nga personeli mjekesor” 

Data e zhvillimit: 11 korrik 2023

Vendi i organizimit: Lezhe

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Save the Chlidren

Kontakte: Tel: 0692036543   E-mail: anila.meco@savethechildren.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familjes, neonatolog, pediater, dhe infermiere

Kreditet: 4

11 korrik 2023 Tirane/ Trajnim “Njohja me protokollet e perditesuara te prakikes klinike te mirerritjes dhe zhvillimit te femijes 0-6 vjec ne kujdesin shendetesor paresor”

Titulli i aktivitetit: 11 korrik 2023 Tirane/ Trajnim “Njohja me protokollet e perditesuara te prakikes klinike te mirerritjes dhe zhvillimit te femijes 0-6 vjec ne kujdesin shendetesor paresor”

Data e zhvillimit: 11 korrik 2023

Vendi i organizimit: Hotel Tirana, Tirane

Organizatori/ofruesi: Qendra e Shendetit dhe e Mireqenies Sociale

Kontakte: Tel: 0674027657 E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, neonatologe, pediater, ORL

Kreditet: 6

11 korrik 2023 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Titulli i aktivitetit: 11 korrik 2023 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Data e zhvillimit: 11 korrik 2023

Vendi i organizimit: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke dhe infermiere

Kreditet: 6

10 korrik – 22 mars 2023 Ura Vajgurore, Berat/ “Grupi i kolegeve, me mjeke familje dhe infermiere lidhiur me kujdesin mjekesor per te moshuarit ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 10 korrik – 22 mars 2023 Ura Vajgurore, Berat / “Grupi i kolegeve, me mjeke familje dhe infermiere lidhiur me kujdesin mjekesor per te moshuarit ne KSHP”

Data e zhvillimit: 10 korrik – 22 mars 2023

Vendi i organizimit: QSH Ura Vajgurore, Berat

Organizatori/ofruesi: QSH Ura Vajgurore, Berat

Kontakte: Tel: 0692929657

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke familje dhe infermier QSH Ura Vajgurore, Berat

Kreditet: 16

10 – 11 korrik 2023, Mirdite / Trajnim “Integrimi i semundjeve infektive ne kujdesin shendetesor paresor”

Titulli i aktivitetit: 10 – 11 korrik 2023, Mirdite / Trajnim “Integrimi i semundjeve infektive ne kujdesin shendetesor paresor”

Data e zhvillimit: 10 – 11 korrik 2023

Vendi i organizimit: Mirdite

Organizatori/ofruesi: Zeri i komunitetit per shendetin

Kontakte: Tel: 0682046200 E-mail: zerikomunitet@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem dhe Infermier

Kreditet: 12

10 – 11 korrik 2023, Mirdite/ Trajnim” Integrimi i semundjeve infektive ne kujdesin shendetesor paresor”

Titulli i aktivitetit: 10 – 11 korrik 2023, Mirdite/ Trajnim” Integrimi i semundjeve infektive ne kujdesin shendetesor paresor”

Data e zhvillimit: 10 – 11 korrik 2023

Vendi i organizimit: Mirdite

Organizatori/ofruesi: Zeri i komunitetit per shendetin

Kontakte: E-mail: zerikomunitet@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Infermier

Kreditet: 12

10 – 11 korrik 2023, Elbasan / Trajnim “Shëndeti seksual dhe riprodhues për personat me aftësi ndryshe”

Titulli i aktivitetit: 10 – 11 korrik 2023, Elbasan / Trajnim “Shëndeti seksual dhe riprodhues për personat me aftësi ndryshe”

Data e zhvillimit: 10 – 11 korrik 2023,

Vendi i organizimit: Elbasan

Organizatori/ofruesi: Albania Community Assist -ACA

Kontakte: Tel: 0692081965, E-mail: holta.koci@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem /familje, infermiere/mami, psikologë, punonjës social me aftësi ndryshe.

Kreditet: 12

9 – 10 korrik 2023, Kukes/ “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi”

Titulli i aktivitetit: 9 – 10 korrik 2023, Kukes / “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi”

Data e zhvillimit: 9 – 10 korrik 2023

Vendi i organizimit: Kukes

Organizatori/ofruesi: Working Together-Consulting Sh.p.k

Kontakte: Tel: 0674283599 E-mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Menaxher/Drejtor, Farmacist, Stomatolog

Kreditet: 12

8 – 9 korrik 2023, Tirane / “Aftesite manipuluese qe duhet te kete personeli shendetesor ne njesine e kujdesit intensive ICU. (Reanimacion)” 

Titulli i aktivitetit: 8 – 9 korrik 2023, Tirane / “Aftesite manipuluese qe duhet te kete personeli shendetesor ne njesine e kujdesit intensive ICU. (Reanimacion)” 

Data e zhvillimit: 8 – 9 korrik 2023

Vendi i organizimit: Universiteti Beder, Tirane

Organizatori/ofruesi: KSHI 

Kontakte: Tel:  0698081902 E-mail: kshinfermieror@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem/familjes, infermier, mami, teknik laboratori dhe teknik imazherie

Kreditet: 11

8 korrik 2023, Trajnim/Tiranë ” Komunikimi dhe etika mjekësore”

Titulli i aktivitetit: ” Komunikimi dhe etika mjekësore”,  

Data e zhvillimit: , 8 korrik 2023

Vendi i organizimit: Universiteti Europian i  Tiranës, Tiranë

Organizatori/ofruesi: Universiteti Europian i  Tiranës 

Kontakte: Tel: 0682026717, E-mail:ilda.bushaj@uet.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke, infermierë, stomatologë, farmacistë( Jo specialitet)

Kreditet: 6

8 korrik 2023, Korce / Trajnim “Patologjite ORL dhe mjeku i familjes”  

Titulli i aktivitetit: 8 korrik 2023, Korce / Trajnim “Patologjite ORL dhe mjeku i familjes”  

Data e zhvillimit: 8 korrik 2023

Vendi i organizimit: Korce

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985   E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, ORL dhe infermiere

Kreditet: 6

8 korrik 2023, Fier / Trajnim “Anemite Mikrocitare”  

Titulli i aktivitetit: 8 korrik 2023, Fier / Trajnim “Anemite Mikrocitare”  

Data e zhvillimit: 8 korrik 2023

Vendi i organizimit: Fier

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985   E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, farmaciste dhe infermiere

Kreditet: 6

6 – 7 korrik 2023, Tepelene Trajnim / “Perditesimi i procedurave, ripercaktimi i rolit te drejtuesve te praktikave”

Titulli i aktivitetit: 6 – 7 korrik 2023, Tepelene Trajnim / “Perditesimi i procedurave, ripercaktimi i rolit te drejtuesve te praktikave”

Data e zhvillimit: 6 – 7 korrik 2023

Vendi i organizimit: Tepelene

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere (jo specialitet)

Kreditet: 12

6 korrik – 8 korrik 2023, Tiranë, Trajnim ” Masterclass i harmonizimit të fytyrës me filler”

Titulli i aktivitetit: 6 – 8 korrik “Masterclass i harmonizimit të fytyrës me filler”

Data e zhvillimit: 6 – 8 korrik 2023

Vendi i organizimit: FSHM-Albanian University

Organizatori/ofruesi: Albanian University

Kontakte: Tel: 0686086880, e-mail: e.qorri@albanianuniversity.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke i pergjithshem/familje, mjek dermatolog, mjek ORL, mjek estetiste dhe stomatologe

Kreditet:12

6 dhe 7 korrik 2023, online/ “Trajnim mbi praktiken e mire te punes ne farmaci dhe mbi ruajtjen e shperndarjen e barnave sipas standardeve te cilesise”

Titulli i aktivitetit: 6 dhe 7 korrik 2023, online/ “Trajnim mbi praktiken e mire te punes ne farmaci dhe mbi ruajtjen e shperndarjen e barnave sipas standardeve te cilesise”

Data e zhvillimit: 6 dhe 7 korrik 2023

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Akademia e Farmacise “Eureka”

Kontakte: E-mail: info@academyofpharmacyeureka.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmaciste

Kreditet: 6

5 korrik 2023, Konferencë ” Simpoziumi XV Vjetor i Shërbimit”

Titulli i aktivitetit: Simpoziumi XV Vjetor i Shërbimit”, Konferencë

Data e zhvillimit: 5 korrik 2023

Organizatori/ofruesi: NJVKSH, Tiranë

Kontakte: 0699194186 E-mail:salajbora@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve:Stomatologë (shërbimi publik)

Kreditet:4

4 – 5 korrik 2023 Vlore / “Parandalimi dhe menaxhimi i rrezimeve aksidentale tek te moshuarit ne kujdesin paresor dhe spitalor”

Titulli i aktivitetit: 4 – 5 korrik 2023 Vlore / “Parandalimi dhe menaxhimi i rrezimeve aksidentale tek te moshuarit ne kujdesin paresor dhe spitalor”

Data e zhvillimit: 4 – 5 korrik 2023

Vendi i organizimit: Vlore

Organizatori/ofruesi: Shoqata “Sherbimi i Kujdesit Paliativ” Vlore

Kontakte: Tel: 0695242050   E-mail: juli.xhindoli@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermiere

Kreditet: 12

4 – 5 korrik 2023, Tropoje Trajnim / “Perditesimi i procedurave, ripercaktimi i rolit te drejtuesve te praktikave”

Titulli i aktivitetit: 4 – 5 korrik 2023, Tropoje Trajnim / “Perditesimi i procedurave, ripercaktimi i rolit te drejtuesve te praktikave”

Data e zhvillimit: 4 – 5 korrik 2023

Vendi i organizimit: Tropoje

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere (jo specialitet)

Kreditet: 12

3 korrik – 3 gusht 2023, / Trajnim “Furnizimi dhe instalimi i sistemit” 

Titulli i aktivitetit: 3 korrik – 3 gusht 2023, / Trajnim “Furnizimi dhe instalimi i sistemit” 

Data e zhvillimit: 3 korrik – 3 gusht 2023

Vendi i organizimit: Ne spitale

Organizatori/ofruesi: Ministria e Shendetesise dhe e Mbrojtjes Sociale

Kontakte:

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, specialist, infermiere, menaxhere shendetesore si jo-specialitet.

Kreditet: 24

2 – 3 korrik 2023 Rreshen, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve te stafeve shendetesore mbi mireqenien personale ne kujdesin shendetesor”

Titulli i aktivitetit: 2 – 3 korrik 2023 Rreshen, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve te stafeve shendetesore mbi mireqenien personale ne kujdesin shendetesor”

Data e zhvillimit: 2 – 3 korrik 2023

Vendi i organizimit: Rreshen

Organizatori/ofruesi: Shoqata Multidisiplinare Udha e Fjaleve

Kontakte: Tel: 0676048086 E-mail: rovena2016@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek psikiater, psikologe, punonjes social  

Kreditet: 12

1 korrik 2023, Fier / Trajnim “Hepatiti C dhe kalkuloza biliare”

Titulli i aktivitetit: 1 korrik 2023, Fier / Trajnim “Hepatiti C dhe kalkuloza biliare”

Data e zhvillimit: 1 korrik 2023

Vendi i organizimit: Poliklinika Fier

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek i pergjithshem, infermiere, farmaciste

Kreditet: 6

1 – 2 korrik 2023 Pogradec / Trajnim “Roli i personelit shendetesor ne llojet e ndryshme te plageve dhe demonstrimi praktik i teknikave te suturave (qepjeve)”

Titulli i aktivitetit: 12 korrik 2023 Pogradec / Trajnim “Roli i personelit shendetesor ne llojet e ndryshme te plageve dhe demonstrimi praktik i teknikave te suturave (qepjeve)”

Data e zhvillimit: 12 korrik 2023

Vendi i organizimit: Pogradec

Organizatori/ofruesi: Kerkimi Shkencor ne Infermier

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mail: info@kshi.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermiere

Kreditet: 11

1 korrik 2023, Durres / Trajnim “IST/SST dhe ekspozimi profesional”  

Titulli i aktivitetit: 1 korrik 2023, Durres / Trajnim “IST/SST dhe ekspozimi profesional”  

Data e zhvillimit: 1 korrik 2023

Vendi i organizimit: Spitali Durres

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985   E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve:Kategor Mjeke te pergjithshem, infermiere dhe mami

Kreditet: 6

1 korrik 2023 – 6 mars 2024 QSH Peze Trajnim / “Edukimi ne vazhdim per stafin mjekesor dhe infermieror te QSH Peze”

Titulli i aktivitetit: 1 korrik 2023 – 6 mars 2024 QSH Peze Trajnim / “Edukimi ne vazhdim per stafin mjekesor dhe infermieror te QSH Peze”

Data e zhvillimit: 1 korrik 2023 – 6 mars 2024

Vendi i organizimit:  QSH Peze

Organizatori/ofruesi: QSH Peze

Kontakte:

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke familje, infermiere te QSH Peze

Kreditet: 15

1, 8 korrik 2023 Erseke Trajnim / “Kujdesi infermieror ne specialitete patologji dhe obsetrik gjinekologji”

Titulli i aktivitetit: 1, 8 korrik 2023 Erseke, Trajnim / “Kujdesi infermieror ne specialitete patologji dhe obsetrik gjinekologji”

Data e zhvillimit: 1, 8 korrik 2023

Vendi i organizimit: Erseke

Organizatori/ofruesi: Urdhri Infermierit

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere

Kreditet: 6

1 korrik 2023, Korce / Trajnim “Anemite Mikrocitare”  

Titulli i aktivitetit: 1 korrik 2023, Korce / Trajnim “Anemite Mikrocitare”  

Data e zhvillimit: 1 korrik 2023

Vendi i organizimit: Korce

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985   E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, farmaciste dhe infermiere

Kreditet: 6