30,31 maj – 3, 4 qershor 2024,Vlorë/ Ofrimi i shërbimeve të strehimit të sigurtëtë emmergjencës për fëmijë dhe familje në nevojë në kuadër të shërbimeve mbështetëse për fëmijën dhe familjen

Titulli i aktivitetit: 30,31 maj – 3, 4 qershor 2024,Vlorë/ Ofrimi i shërbimeve të strehimit të sigurtëtë emmergjencës për fëmijë dhe familje në nevojë në kuadër të shërbimeve mbështetëse për fëmijën dhe familjen.  

Data e zhvillimit: 30,31 maj – 3, 4 qershor 2024 

Vendi i organizimit: Vlorë 

Organizatori/ofruesi: Shoqata Nisma Per Ndryshim Shoqeror 

Kontakte: 0696382656 E-mail: ana87majko@yahoo.com 

Kategoria e pjesmarresve: psikologë të përgjithshëm dhe punonjës socialë 

Kreditet: 12 

30 – 31 maj 2024, Kamez/ Trajnim në vendin e punës “Aftësimin në përdorimin e protokolleve të mjekimit për Astmën bronkiale dhe SPOK në KSHP” 

Titulli i aktivitetit: 30 – 31 maj 2024, Kamez/ Trajnim në vendin e punës ““Aftësimin në përdorimin e protokolleve të mjekimit për Astmën bronkiale dhe SPOK në KSHP” 

Data e zhvillimit: 30 – 31 maj 2024 

Vendi i organizimit: Qendra Shendetesore Kamez 

Organizatori/ofruesi: Qendra Shendetesore Kamez 

Kontakte: Tel: 0693286414 E-mail:0693286414 

Kategoria e pjesmarresve: mjek dhe infermier të QSH Kamëz Tiranë 

Kreditet: 4

30 maj 2024,Tiranë/ Workshop “Kujdesi terapeutik ne rehabilitimin e hershem neurologjik” 

Titulli i aktivitetit: 30 maj 2024, Tiranë/ Workshop “Kujdesi terapeutik ne rehabilitimin e hershem neurologjik”

Data e zhvillimit: 30 maj 2024

Vendi i organizimit: Michels Bildungsforum Albania, Rruga e Durrësit 22, Tiranë

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë

Kreditet: 3  

29, 30 prill – 2, 3 maj 2024, Korcë/ Trajnim “Ofrimi i shërbimeve të strehimit të sigurtë të emergjencës për fëmijë dhe familje në nevojë në kuadër të shëbimeve mbështetëse për fëmijë dhe familjen” 

Titulli i aktivitetit: 29, 30 prill – 2, 3 maj 2024, Korcë/ Trajnim “Ofrimi i shërbimeve të strehimit të sigurtë të emergjencës për fëmijë dhe familje në nevojë në kuadër të shëbimeve mbështetëse për fëmijë dhe familjen” 

Data e zhvillimit: 29, 30 pril – 2, 3 maj 2024 

Vendi i organizimit: Bashkia Korcë 

Organizatori/ofruesi: Shoqata Nisma Për Ndryshim Shoqëror 

Kontakte: Tel: 0696382656 E-mail: ana87majko@yahoo.com  

Kategoria e pjesmarrësve: psikologë dhe punojës social 

Kreditet: 12  

28 – 30 maj 2024, Tiranë/ Trajnim “CBRN (chemical, biological, radionuclear incidents)” 

Titulli i aktivitetit: 28 – 30 maj 2024, Tiranë/ Trajnim “CBRN (chemical, biological, radionuclear incidents)” 

Data e zhvillimit: 28 – 30 maj 2024

Vendi i organizimit: Qendra Kombëtare e Urgjencës

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombëtare e Urgjencës

Kontakte: Tel: 0693892424  E-mail: alba.xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm dhe infermierë.

Kreditet: 18

28 – 29 – 30 maj  2024, online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Titulli i aktivitetit: 28 – 29 -30 maj 2024, online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Data e zhvillimit: 28 – 29 – 30 maj 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist, stomatologe, farmaciste, infermiere

Kreditet: 12 

28 maj 2024 online/ Trajnim “Ushqyerja parenterale tek pacientet me nevoja te vecanta”

Titulli i aktivitetit: 28 maj 2024 online/ Trajnim “Ushqyerja parenterale tek pacientet me nevoja te vecanta”

Data e zhvillimit: 28 maj 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Kerkimi Shkencor ne Infermieri

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mail: kshinfermieror@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet: 6  

26 maj 2024, Tiranë/ Trajnim “BLSD&Basic Life Support Defibrilation” 

Titulli i aktivitetit: 26 maj 2024, Tiranë/ Trajnim “BLSD&Basic Life Support Defibrilation 

Data e zhvillimit: 26 maj 2024 

Vendi i organizimit: Qendra Kombëtare e Urgjencës 

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombëtare e Urgjencës 

Kontakte: Tel: 0693892424  E-mail:alba.xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesmarrësve: mjekë të përgjithshëm dhe infermierë 

Kredite: 6

26 maj 2024 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Titulli i aktivitetit: 26 maj 2024 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Data e zhvillimit: 26 maj 2024

Vendi i organizimit: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke dhe infermiere

Kreditet: 6  

25 – 26 maj 2024 Tiranë/ Koferencë “ASCAD 3rd Congress 2024”

Titulli i aktivitetit: 25 – 26 maj 2024 Tiranë/ Koferencë “ASCAD 3rd Congress 2024”

Data e zhvillimit: 25 – 26 maj 2024

Vendi i organizimit: Mariot Hotel Tiranë

Organizatori/ofruesi: Shoqata ASCAD 

Kontakte: Tel: 0682064725 E-mail: monikafida@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm, dermatologë, kirurge plastikë, stomatologë

Kreditet: 10

25 – 26 maj 2024, Tropojë/ “Aftësitë dhe strategjitë e komunikimit të infermierit profesionist për tu përballur me takime të vështira në mënyrë të sigurt dhe efektive në mjediset e praktikave të kujdesit” 

Titulli i aktivitetit:25 – 26 maj2024, Tropojë/ “Aftësitë dhe strategjitë e komunikimit të infermierit profesionist për tu përballur me takime të vështira në mënyrë të sigurt dhe efektive në mjediset e praktikave të kujdesit” 

Data e zhvillimit: 25 – 26 maj 2024 

Vendi i organizimit: DSHP Tropojë

Organizatori/ofruesi: Qendra Tash 

Kontakte: Tel: 0692090996  E-mail: mimoza.kalaja@yahoo.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermier si jo-specialitet 

Kreditet: 12 

25 – 26 maj 2024, Gjirokastër / “Menaxhimi i dhimbjes dhe problemet psikosociale per pacientet tumoral”

Titulli i aktivitetit: 25 – 26 maj 2024, Gjirokastër/ “Menaxhimi i dhimbjes dhe problemet psikosociale per pacientet tumoral”

Data e zhvillimit: 25 – 26 maj 2024

Vendi i organizimit: Hotel Nr. One, Gjirokastër

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Sherbimit te Kujdesit Paliativ Vlore

Kontakte: Tel: 0695242050   E-mail: juliana.xhindoli@univlora.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe specialiteteve te ndryshme, farmaciste, stomatologe, infermier, psikolog dhe punonjes social

Kreditet: 12  

25 – 26 maj 2024, Online/ Trajnim “Infermieri, në pacientë me diagnoza të vecnta” 

Titulli i aktivitetit: 25 – 26 maj 2024, Online/ Trajnim “Infermieri, në pacientë me diagnoza neurologjike”  

Data e zhvillimit: 25 – 26 maj 2024

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Kërkimi Shkencor në Infermieri  

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mai: kshinfermieror@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 12 

25 maj 2024, Shkodër/ Trajnim “Menaxhimi dhe vetëmenaxhimi i dhimbjes. Vetëmjekimi i dhimbjes. Roli i farmacistit në vetëkujdes dhe vetë-mjekim” 

Titulli i aktivitetit: 25 maj  2024, Shkodër/ Trajnim “Menaxhimi dhe vetëmenaxhimi i dhimbjes. Vetëmjekimi i dhimbjes. Roli i farmacistit në vetëkujdes dhe vetë-mjekim” 

Data e zhvillimit: 25 maj 2024

Vendi i organizimit: Njvksh Shkodër

Organizatori/ofruesi: Working Together Consulting

Kontakte: Tel: 0674283599 E–mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm dhe farmacistë

Kreditet: 6

25 maj 2024, Durrës/ Trajnim “Antraksi” 

Titulli i aktivitetit: 25 maj 2024, Durrës/ Trajnim “Antraksi” 

Data e zhvillimit: 25 maj 2024 

Vendi i organizimit: Spitali Durrës

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik  

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@yahoo.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm, mjekë specialistë 

Kreditet: 3 

25 maj 2024, Durrës / Trajnim “Long Covid” 

Titulli i aktivitetit: 25 maj 2024, Durrës / Trajnim “Long Covid” 

Data e zhvillimit: 25 maj 2024

Vendi i organizimit: Spitali Durrës

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem dhe mjeke specialiste

Kreditet: 2

25 maj  2024, Korce / Trajnim “Infeksionet ne gravidance dhe protozoaret” 

Titulli i aktivitetit: 25 maj 2024, Korce / Trajnim “Infeksionet ne gravidance dhe protozoaret” 

Data e zhvillimit: 25 maj 2024

Vendi i organizimit: NJVKSH Korce

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem/familje, specialiste (obsteter-gjinekologe)

Kreditet: 6  

24 – 25 – 26 maj 2024, Durrës/Trajnim “Niveli 2 EMDR” 

Titulli i aktivitetit: 24 – 25 – 26 maj 2024, Durrës/Trajnim “Niveli 2 EMDR” 

Data e zhvillimit: 24 – 25 – 26 maj 2024

Vendi i organizimit: Durrës

Organizatori/ofruesi: Shoqata “EMDR Albania”

Kontakte: Tel: 0692831448 E-mail: besartaciemdr@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: psikologë dhe psikoterapistë 

Kreditet: 9

24 maj 2024,online/ Trajnim “Cfarë mund të bëjë personeli shëndetësor infermier për të mbështetur duhanpirësit që të lenë duhanin dhe si ta bëjnë këtë? Përvojat më të mira botërore” 

Titulli i aktivitetit: 24 maj 2024,online/ Trajnim “Cfarë mund të bëjë personeli shëndetësor infermier për të mbështetur duhanpirësit që të lenë duhanin dhe si ta bëjnë këtë? Përvojat më të mira botërore” 

Data e zhvillimit: 24 maj 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit Të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë

Kreditet: 2 

23 maj 2024 Tirane, Trajnim / “PTACLS “Principles and Techniques of Advanced Cardiac Life Support in Adult, Children and Infant””

Titulli i aktivitetit: 23 maj 2024 Tirane, Trajnim / “PTACLS “Principles and Techniques of Advanced Cardiac Life Support in Adult, Children and Infant”

Data e zhvillimit: 23 maj 2024

Vendi i organizimit: QKUM Tirane

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombëtare e Urgjencave Mjekësore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek të përgjithshëm

Kreditet: 6  

22 maj 2024, Online/ Webinar “Dhimbja në patologjitë reumatizmale” 

Titulli i aktivitetit: 22 maj 2024, Online/ Webinar “Dhimbja në patologjitë reumatizmale” 

Data e zhvillimit: 22 maj 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë te përgjithshëm/të familjes, mjekë reumatologe dhe farmacistë

Kreditet: 4

22 maj 2024, Vlore / “Menaxhimi i dhimbjes dhe problemet psikosociale per pacientet tumoral”

Titulli i aktivitetit: 22 maj 2024, Vlore / “Menaxhimi i dhimbjes dhe problemet psikosociale per pacientet tumoral”

Data e zhvillimit: 22 maj 2024

Vendi i organizimit: Telemedecina, Spitali Vlore

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Sherbimit te Kujdesit Paliativ Vlore

Kontakte: Tel: 0695242050   E-mail: juliana.xhindoli@univlora.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe specialiteteve te ndryshme, farmaciste, stomatologe, infermier, psikolog dhe punonjes social

Kreditet: 12  

21 – 23 maj 2024, online/ “Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve te lidhura me kujdesin shendetesor”

Titulli i aktivitetit: 21 – 23 maj 2024, online/ “Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve te lidhura me kujdesin shendetesor”

Data e zhvillimit: 21 – 23 maj 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist, stomatologe, farmaciste, infermiere/mami

Kreditet: 11 

21 – 22 maj 2024, Tirane / Trajnim “Ndihma e pare, urgjenca BLSD, rianimim kardio-pulmonar” 

Titulli i aktivitetit: 21 – 22 maj 2024, Tirane / Trajnim “Ndihma e pare, urgjenca BLSD, rianimim kardio-pulmonar” 

Data e zhvillimit: 21 – 22 maj 2024

Vendi i organizimit: Federata Shqiptare e Futbollit 

Organizatori/ofruesi: FSHF

Kontakte: Tel: 0694040443   E-mail: endreu@fshf.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem, familjes, infermier, fizioterapiste, mjeke urgjence dhe mjeke sportive

Kreditet: 11.4  

21 maj 2024, Tiranë/Seminar “Të reja mbi diagnozën dhe
mjekimin e Diabetit Mellitus”

Titulli i aktivitetit: 21 maj 2024, Tiranë/Seminar “Të reja mbi diagnozën dhe
mjekimin e Diabetit Mellitus

Data e zhvillimit: 21 maj 2024

Vendi i organizimit: Hotel Sokrat Pranë Liceut , Tiranë

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Diabetit Në Shqiperi

Kontakte: Tel: 0692051742 E-mail: floritoti@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: farmacist

Kreditet: 3 

20 – 29 maj 2024, Pogradec /Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Titulli i aktivitetit: 20 – 29 maj 2024, Pogradec/Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Data e zhvillimit: 20 – 29  maj 2024

Vendi i organizimit: Hotel Enkelana, Pogradec

Organizatori/ofruesi: Shoqata “Kujdesi shëndetësor familjar”

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet: 25  

19 – 20 maj 2024, Gjirokastër / “Menaxhimi i dhimbjes dhe problemet psikosociale per pacientet tumoral”

Titulli i aktivitetit: 19 – 20 maj 2024, Gjirokastër/ “Menaxhimi i dhimbjes dhe problemet psikosociale per pacientet tumoral”

Data e zhvillimit: 19 – 20 maj 2024

Vendi i organizimit: Hotel Nr. One, Gjirokastër

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Sherbimit te Kujdesit Paliativ Vlore

Kontakte: Tel: 0695242050   E-mail: juliana.xhindoli@univlora.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe specialiteteve te ndryshme, farmaciste, stomatologe, infermier, psikolog dhe punonjes social

Kreditet: 12  

18 – 19 maj 2024 Kamez/ Trajnim “Aktet infermierore gjatë kujdesit në situata emergjente bazuar në protokollet më të fundit” 

Titulli i aktivitetit: 18 – 19 maj 2024 Kamez/ Trajnim “Aktet infermierore gjatë kujdesit në situata emergjente bazuar në protokollet më të fundit” 

Data e zhvillimit: 18 – 19 maj 2024 

Vendi i organizimit: Q.Sh Kamez

Organizatori/ofruesi: Qendra e Kurseve të Trajnimit të Profesionistëve të Shëndetit Traditë Art Shkencë 

Kontakte: Tel: 0692090996 E-mail: mimoza.kalaja@yahoo.com 

Kategoria e pjesesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 12 

18 maj 2024, Tiranë/“Kongresi I 1 I ASNS” 

Titulli i aktivitetit: 18 maj 2024, Tiranë/“Kongresi I 1 I ASNS” 

Data e zhvillimit: 18 maj 2024

Vendi i organizimit: Mariim Hotel Plaza Tranë

Organizatori/ofruesi: Albanian Society of Nutrition Science

Kontakte: E-mail: asns.org@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm/të familjes,mjek specialistë dhe farmacistë

Kreditet: 4.2

17 maj 2024, Tiranë/ “Konferenca Kombëtare e Mjeksisë Interne. Hipertensioni Aterial: parandalimi, trajtimi në kohen e duhur. Jeto shëndetshëm dhe gjatë!  

Titulli i aktivitetit: 17 maj 2024, Tiranë/ “Konferenca Kombëtare e Mjeksisë Interne. Hipertensioni Aterial: parandalimi, trajtimi në kohen e duhur. Jeto shëndetshëm dhe gjatë!  

Data zhvillimit: 17 maj 2024 

Vendi i organizimit: Martim Plaza Hotel, Tiranë

Organizatori/ofruesi: Shoqata Shqiptare e Mjeksisë Interne 

Kontakte: Tel: 0692066148  E-mail: dr_ergi@yahoo.com 

Kategoria e pjesmarrësve: mjekë të përgjithshëm, mjekë internistë, kardiologë, hipertonistë, nefrologë, mjekë urgjence 

Kreditet: 6 

17 maj 2024, Tiranë/ Konferencë “Pediaric Orthopedic” 

Titulli i aktivitetit: 17 maj 2024, Tiranë/ Konferencë “Pediaric Orthopedic” 

Data e zhvillimit: 17 maj 2024 

Vendi i organizimit: Hotel Hilton Tiranë 

Organizatori/ofruesi: Spitali Universitar I Traumes 

Kontakte: Tel: 0674065050 E-mail: spitalitraumes@shendetesia.gov.al 

Kategoria e pjesmarresve: mjekë të përgjithshëm, mjekë specialistë (ortopedë, kirurgë, reanimatorë, imazheristë, fizioterpistë ), infermierë 

Kreditet: 4.2

17 maj 2024,online/ Trajnim “Cfarë mund të bëjë personeli shëndetësor infermier për të mbështetur duhanpirësit që të lenë duhanin dhe si ta bëjnë këtë? Përvojat më të mira botërore” 

Titulli i aktivitetit: 17 maj 2024,online/ Trajnim “Cfarë mund të bëjë personeli shëndetësor infermier për të mbështetur duhanpirësit që të lenë duhanin dhe si ta bëjnë këtë? Përvojat më të mira botërore” 

Data e zhvillimit: 17 maj 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit Të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë

Kreditet: 2

16 maj 2024,Tiranë/ Workshop “Kujdesi terapeutik ne rehabilitimin e hershem neurologjik” 

Titulli i aktivitetit: 16 maj 2024, Tiranë/ Workshop “Kujdesi terapeutik ne rehabilitimin e hershem neurologjik”

Data e zhvillimit: 16 maj 2024

Vendi i organizimit: Michels Bildungsforum Albania, Rruga e Durrësit 22, Tiranë

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë

Kreditet: 3   

16 maj 2024 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Titulli i aktivitetit: 16 maj 2024 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Data e zhvillimit: 16 maj 2024

Vendi i organizimit: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke dhe infermiere

Kreditet: 6  

14 – 15 – 16 maj 2024, online/ “Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve te lidhura me kujdesin shendetesor”

Titulli i aktivitetit: 14 – 15 – 16 maj 2024, online/ “Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve te lidhura me kujdesin shendetesor”

Data e zhvillimit: 14 – 15 – 16 maj 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist, stomatologe, farmaciste, infermiere/mami

Kreditet: 11 

12 maj 2024, Tiranë/ Kongresi “Kujdesi Infermieror në Specialitete” 

Titulli i aktivitetit: 12 maj 2024, Tiranë/ Kongresi “Kujdesi Infermieror në Specialitete”  

Data e zhvillimit: 12 maj 2024 

Vendi i organizimit: Hilton Garden Inn, Tirana 

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Infermiereve te Shqiperise 

Kontakte: Tel:0687019603 E-mail: prendinerlinda@gmail.com 

Kategoria e pjesmarrësve: infermiere 

Kreditet: 3

11 – 12 maj 2024, Korcë / Trajnim “Praktika më të mira të higjenës, ndihmë për kujdestarët dhe siguri për pacientët.” 

Titulli i aktivitetit: 11 – 12 maj 2024, Korcë / Trajnim “Praktika më të mira të higjenës, ndihmë për kujdestarët dhe siguri për pacientët.” 

Data e zhvillimit: 11 – 12 maj 2024

Vendi i organizimit: Spitali Korcë

Organizatori/ofruesi: TASH

Kontakte: Tel:  0696853883 E-mail: qtash@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermiere

Kreditet: 12

11 – 12 maj 2024, Online/ Trajnim “Infermieri, në pacientë me diagnoza të vecnta” 

Titulli i aktivitetit: 11 – 12 maj 2024, Online/ Trajnim “Infermieri, në pacientë me diagnoza neurologjike”  

Data e zhvillimit: 11 – 12 maj 2024

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Kërkimi Shkencor në Infermieri  

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mai: kshinfermieror@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 12 

11 maj 2024, Tiranë/ Konferencë shkencore për ditën botërore të Astmës. Fuqia e edukimit në kontrollin e Astmës 

Titulli i aktivitetit:  11 maj 2024, Tiranë/ Konferencë shkencore për ditën botërore të Astmës. Fuqia e edukimit në kontrollin e Astmës

Data e zhvillimit: 11 maj 2024

Vendi i organizimit: Xiraku Tiranë

Organizatori/ofruesi: Shoqata Shqiptare e Astmës dhe Alergjisë

Kontakte: Tel: 0692121652 E-mail: erismesonjesi@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve:  mjekë të përgjithshëm, alergologë, pneumologë, pediatër

Kreditet: 4

11 maj 2024 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Titulli i aktivitetit: 11 maj 2024 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Data e zhvillimit: 11 maj 2024

Vendi i organizimit: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke dhe infermiere

Kreditet: 6  

8 maj 2024, Elbasan/Seminar “Të reja mbi diagnozën dhe
mjekimin e Diabetit Mellitus”

Titulli i aktivitetit: 8 maj 2024, Elbasan/Seminar “Të reja mbi diagnozën dhe
mjekimin e Diabetit Mellitus

Data e zhvillimit: 8 maj 2024

Vendi i organizimit: Hotel Skampa Ish Turizmi Elbasan

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Diabetit Në Shqiperi

Kontakte: Tel: 0692051742 E-mail: floritoti@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: farmacist

Kreditet: 3 

7 – 9 maj 2024, online/ “Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve te lidhura me kujdesin shendetesor”

Titulli i aktivitetit: 7 – 9 maj 2024, online/ “Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve te lidhura me kujdesin shendetesor”

Data e zhvillimit: 7 – 9 maj 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist, stomatologe, farmaciste, infermiere/mami

Kreditet: 11 

6 – 7 maj 2024, online/ ” Infeksionet nozokomiale dhe roli infermieror ne parandalimin e tyre, lidhur edhe me disa nga procedurat praktike të punës” 

Titulli i aktivitetit: 6 – 7 maj 2024, online/ ” Infeksionet nozokomiale dhe roli infermieror ne parandalimin e tyre, lidhur edhe me disa nga procedurat praktike të punës” 

Data e zhvillimit: 6 – 7 maj 2024

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Kërkimi Shkencor Në Infermieri 

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mail: kshinfermierormail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 12 

5 maj 2024 online/ Trajnim “Ushqyerja parenterale tek pacientet me nevoja te vecanta”

Titulli i aktivitetit: 5 maj 2024 online/ Trajnim “Ushqyerja parenterale tek pacientet me nevoja te vecanta”

Data e zhvillimit: 5 maj 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Kerkimi Shkencor ne Infermieri

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mail: kshinfermieror@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet: 6 

4 – 5 maj 2024, Burrel / Trajnim “Perballja me infeksionet. Kujdesjet e konfortit dhe te rehatise tek pacientet jo-autonome. Nuk eshte luks, por jetik” 

Titulli i aktivitetit:4 – 5 maj 2024, Burrel/ Trajnim “Perballja me infeksionet. Kujdesjet e konfortit dhe te rehatise tek pacientet jo-autonome. Nuk eshte luks, por jetik” 

Data e zhvillimit: 4 – 5 maj 2024

Vendi i organizimit: Spitali  Burrel

Organizatori/ofruesi: TASH

Kontakte: Tel:  0696853883 E-mail: qtash@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermiere

Kreditet: 12 

4 maj 2024, Tiranë/ Konferencë “Sfidat & inovacioni teknologjik në kujdesin shëndeteësor në Shqipëri” 

Titulli i aktivitetit: 4 maj 2024, Tiranë/ Konferencë “Sfidat & inovacioni teknologjik në kujdesin shëndeteësor në Shqipëri”

Data e zhvillimit: 4 maj 2024

Vendi i organizimit: Pallati i Kongreseve, Tiranë

Organizatori/ofruesi: Albania Community Assist

Kontakte: Tel: 0695169389 E-mail: nevila_konomi@cci.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm, mjekë specialistë, farmacistë, infermierë 

Kreditet: 3

4 maj 2024, Polican/ Workshop :”Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Titulli i aktivitetit: 4 maj 2024, Polican/ Workshop :“Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor

Data e zhvillimit: 4 maj 2024

Vendi i organizimit: Qsh Pëllumb Dollani, Polican

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë që  punojnë në qëndra shëndetësore dhe urgjenca

Kreditet: 5  

4 maj 2024, online/ Trajnim “Otiti median akut dhe ulja e dëgjimit”

Titulli i aktivitetit: 4 maj 2024, online/ Trajnim “Otiti median akut dhe ulja e dëgjimit”

Data e zhvillimit: 4 maj 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetiti Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm, mjekë orl, pediatër, farmacistë, infermierë

Kreditet: 3

4 maj 2024 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Titulli i aktivitetit:4 maj 2024 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Data e zhvillimit: 4 maj 2024

Vendi i organizimit: Aesthetics Dentistry “Brianza Dent”

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke dhe infermiere

Kreditet: 6  

4 maj 2024 online/ “Covid 19, nje sfide per te gjithe personelin shendetesor, sidomos per stafin infermieror”

Titulli i aktivitetit:4 maj 2024 online/ “Covid 19, nje sfide per te gjithe personelin shendetesor, sidomos per stafin infermieror”

Data e zhvillimit: 4  maj 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Kerkimi Shkencor ne Infermier

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mail: kshinfermieror@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere

Kreditet: 6

3 maj 2024, Korcë/Seminar “Të reja mbi diagnozën dhe
mjekimin e Diabetit Mellitus”

Titulli i aktivitetit: 3 maj 2024, Korcë/Seminar “Të reja mbi diagnozën dhe
mjekimin e Diabetit Mellitus

Data e zhvillimit: 3 maj 2024

Vendi i organizimit: Hotel Grand Palace Korcë

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Diabetit Në Shqiperi

Kontakte: Tel: 0692051742 E-mail: floritoti@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: farmacist

Kreditet: 3 

3 maj 2024, Tiranë/ “Kongresi i parë Mbarëkombëtar i Dermatologjisë-Venerologjisë” 

Titulli i aktivitetit: 3 maj 2024, Tiranë/ “Kongresi i parë Mbarëkombëtar i Dermatologjisë-Venerologjisë” 

Data e zhvillimit: 3 maj 2024 

Vendi i organizimit: Pallati i Kongreseve Tiranë 

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Dermatologjisë Dhe Venerologëve Shqipëtare Tiranë 

Kontakte: Tel: 0692058153 E-mail: eglantinasinanaj@gmail.com 

Kategoria e pjesmarrësve:mjekë dermatolog, anatomo-patolog, kirurg-onokolog , mjekë i përgjithshëm/familje , reumatolog, hematolog, infeksionist, mikrobiolog, kirurg orl, kirurg plastik, gjenetist, stomatolog 

Kreditet: mjekë dermatolog, anatomo-patolog, kirurg-onokolog 6 kredite, mjekë i përgjithshëm/familje 4 kredite dhe reumatolog, hematolog, infeksionist, mikrobiolog, kirurg orl, kirurg plastik, gjenetist, stomatolog 3 kredite. 

3 maj 2024,Tiranë/ Workshop “Kujdesi terapeutik ne rehabilitimin e hershem neurologjik” 

Titulli i aktivitetit: 3 maj 2024, Tiranë/ Workshop “Kujdesi terapeutik ne rehabilitimin e hershem neurologjik”

Data e zhvillimit: 3 maj 2024

Vendi i organizimit: Michels Bildungsforum Albania, Rruga e Durrësit 22, Tiranë

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë

Kreditet: 3  

1 – 3 maj 2024, online/ “Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve te lidhura me kujdesin shendetesor”

Titulli i aktivitetit: 1 – 3 maj 2024, online/ “Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve te lidhura me kujdesin shendetesor”

Data e zhvillimit: 1  -3 maj 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist, stomatologe, farmaciste, infermiere/mami

Kreditet: 11

1 – 2 maj 2024 Kavajë/ “Shëndeti seksual dhe riprodhues  për personat me aftësi ndryshe” 

Titulli i aktivitetit: 1 – 2 maj 2024 Kavaje/ “Shëndeti seksual dhe riprodhues  për personat me aftësi ndryshe” 

Data e zhvillimit: 1 – 2 maj 2024 

Vendi i organizimit: Hotel Panorama Kavajë

Orgnizatori/ofruesi: Albania Comunity Assist – ACA 

Kontakte: Tel: 0692081965 Email: acaalbania@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë te përgjithshëm, infermierë/mami, psikologë, punojës social që punojnë me personat me aftësi ndryshe. 

Kreditet: 6 kredite për kategorinë mjekë të përgjithshëm 

6 kredite per kategorinë infermierë/mami, psikologë, punojës social që punojnë me personat me aftësi ndryshe.