30 mars 2024, Korcë/ “Osteoporoza dhe Nutricioni në patologjitë reumatizmale” 

Titulli i aktivitetit: 30 mars 2024, Korcë/ “Osteoporoza dhe Nutricioni në patologjitë reumatizmale”   

Data e zhvillimit: 30 mars 2024 

Vendi i organizimit: Salla DSHP Korcë 

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare E Shëndetit Publik 

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@yahoo.com 

Kategoria e pjesemarrësve: mjekë të përgjithshëm/familje, mjekë specialistë ( reumatologë, endokrinologë) 

Kreditet: 6

30 mars 2024,Kruje/ “Roli i ri infermieror në promocionin shëndetësor në familje dhe komunitet”  

Titulli i aktivitetit:  30  mars 2024,Kruje/ “Roli i ri infermieror në promocionin shëndetësor në familje dhe komunitet”  

Data e zhvilllimit: 30  mars 2024

Vendi i organizimit: NJVKSh Kruje

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë/ mami

Kreditet: 6 

30 – 31 mars 2024, Online/ Trajnim “Infermieri, në pacientë me diagnoza neurologjike” 

Titulli i aktivitetit: 30 – 31 mars 2024, Online/ Trajnim “Infermieri, në pacientë me diagnoza neurologjike”  

Data e zhvillimit: 30 – 31 mars 2024

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Kërkimi Shkencor në Infermieri  

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mai: kshinfermieror@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 12

29- 30  mars 2024,Vlore/ “Përditësimi i procedurave, ripërcaktim i rolit të drejtuesve të praktikave”  

Titulli i aktivitetit:  29 – 30  mars 2024,Vlore/ “Përditësimi i procedurave, ripërcaktim i rolit të drejtuesve të praktikave” 

Data e zhvilllimit: 29 – 30  mars 2024

Vendi i organizimit: Telemedecina, Spitali Vlorë 

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 12  

29 mars 2024, Fier/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Titulli i aktivitetit: 29 mars,Fier/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Data e zhvilllimit: 29 mars 2024 

Vendi i organizimit: Poliklinika Fier

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish-albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 6

29 mars 2024,Kruje/ “Roli i ri infermieror në promocionin shëndetësor në familje dhe komunitet”  

Titulli i aktivitetit:  29 mars 2024,Kruje/ “Roli i ri infermieror në promocionin shëndetësor në familje dhe komunitet”  

Data e zhvilllimit: 29 mars 2024

Vendi i organizimit: NJVKSh Kruje

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish-albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë/ mami

Kreditet: 6  

28 mars 2024, Kucovë/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Titulli i aktivitetit: 28 mars 2024,Kucovë/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Data e zhvilllimit: 28 mars 2024 

Vendi i organizimit: Salla e Bashkisë, Kucovë

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish-albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 6 

27 mars 2024, online/ Webinar “Trajnim për barnat stinore, produktet kozmetike dhe të parafarmacisë” 

Titulli i aktivitetit: 27 mars 2024, online/ Webinar “Trajnim për barnat stinore, produktet kozmetike dhe të parafarmacisë” 

Data e zhvillimit: 27 mars 2024

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: AKADEMIA E FARMACISË “EUREKA

Kontakte: Tel: 0682040395 E-mail: ledjan.malaj@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: farmacistë

Kreditet: 6

27 mars 2024, Shkodër/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Titulli i aktivitetit: 27 mars 2024,Shkodër/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Data e zhvilllimit: 27 mars 2024 

Vendi i organizimit: DSHP Shkodër

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish-albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 6  

26 – 28 mars 2024, online/ “Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve te lidhura me kujdesin shendetesor”

Titulli i aktivitetit: 26 – 28 mars 2024, online/ “Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve te lidhura me kujdesin shendetesor”

Data e zhvillimit: 26 – 28 mars 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist, stomatologe, farmaciste, infermiere/mami

Kreditet:11

26 mars 2024, Berat/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Titulli i aktivitetit: 26 mars 2024,Berat/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Data e zhvilllimit: 26 mars 2024 

Vendi i organizimit: Salla e Telemedecinës, Spitali Berat

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish-albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 6

25 – 26  mars 2024,Vlore/ “Përditësimi i procedurave, ripërcaktim i rolit të drejtuesve të praktikave”  

Titulli i aktivitetit:  25 – 26  mars 2024,Vlore/ “Përditësimi i procedurave, ripërcaktim i rolit të drejtuesve të praktikave” 

Data e zhvilllimit: 25 – 26  mars 2024

Vendi i organizimit: Telemedecina, Spitali Vlorë 

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060, E-mail: uish-albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 12   

24 – 25 mars 2024, Fier/ “Mosha e tretë. Roli i personelit shendetësor në bështetjen dhe orientimin drejt personave të moshës së tretë” 

Titulli i aktivitetit: 24 – 25 mars 2024, Fier/ “Mosha e tretë. Roli i personelit shendetësor në bështetjen dhe orientimin drejt personave të moshës së tretë” 

Data e zhvillimit: 24 – 25 mars 2024 

Vendi i organizimit: Lokal 1 Maji, Fier 

Organizatori/ofruesi: Together For Better 

Kontakte: Tel: 0692138867 E-mail: linditacaci@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: multidisiplinar

Kreditet: 12

23 – 24 mars 2024, Fush Kruje/ Trajnim “Si të ndihmojmë pacientët të marrin përgjegjësitë në trajtimin dhe menaxhimin e kujdesit me anë të komunikimit terapeutik” 

Titulli i aktivitetit: 23 – 24 mars 2024, Fush Kruje/ Trajnim “Si të ndihmojmë pacientët të marrin përgjegjësitë në trajtimin dhe menaxhimin e kujdesit me anë të komunikimit terapeutik” 

Data e zhvillimit: 23 – 24 mars 2024 

Vendi i organizimit: Fush Kruje 

Organizatori/ofruesi: Qendra e Përkujdesjeve Për Të Moshuarit “Te Moza” 

Kontakte: Tel: 0692312906 E-mail: qtash@yahoo.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 12 

23 mars 2024,Durrës/ “Roli i ri infermieror në promocionin shëndetësor në familje dhe komunitet”  

Titulli i aktivitetit: 23 mars 2024,Durrës/ “Roli i ri infermieror në promocionin shëndetësor në familje dhe komunitet”  

Data e zhvilllimit: 23 mars 2024

Vendi i organizimit: Telemedecina, Spitali Rajonal Durrës

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë/ mami

Kreditet: 6   

22 mars – 26 tetor 2024, Tiranë/ “Trajnim Klinik i Ortodoncisë Teknika Straight Wire” 

Titulli: 22 mars – 26 tetor 2024, Tiranë/ “Trajnim Klinik i Ortodoncisë Teknika Straight Wire” 

Data e zhvillimit: 22 mars- 26 tetor 

Vendi i organizimit: Qendra Spitalore Universitare Zonja e Këshillit të Mirë 

Organizatori/ofruesi: Universitetit Zoja e Këshillit të Mirë 

Kontakte: Tel: 0696069401 E-mail: e.maugeri@fzm.org 

Kategoria e pjesemarrësve: stomatologë 

Kreditet: 82

21 mars – 21 prill 2024, Trajnim online “Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Titulli i aktivitetit: 21 mars – 21 prill 2024, Trajnim online” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Data e zhvillimit: 21 mars – 21 prill 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmacist

Kreditet: 11

21 mars 2024,Fier/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Titulli i aktivitetit: 21 mars 2024,Fier/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Data e zhvilllimit: 21 mars 2024 

Vendi i organizimit: Poliklinika Fier

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 6   

21 mars 2024, Tiranë/ Konferencë “Roli i përbërësve natyralë në rritjen e cilësisë së trajtimit të Sëmundjeve Kardio Vaskulare dhe Anemisë Ferrodeficitare. Nutraceutikët e gjeneratës së re si mbështetës të mikrobiotës dhe shëndetit” 

Titulli i aktivitetit: 21 mars 2024, Tiranë/ Konferencë “Roli i përbërësve natyralë në rritjen e cilësisë së trajtimit të Sëmundjeve Kardio Vaskulare dhe Anemisë Ferrodeficitare. Nutraceutikët e gjeneratës së re si mbështetës të mikrobiotës dhe shëndetit” 

Data e zhvillimit: 21 mars 2024

Vendi i organizimit: Tiranë

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Kujdesit Mjekesor Tiranë

Kontakte: Tel:0696500279 E-mail; e.teliti@skakm.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm, mjekë specialistë ( kardiologë, hemtaologë, nutricionistë, toksikologë, obstetër – gjinekologë ) dhe farmacistë

Kreditet: 6

20 mars 2024, Shkodër/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Titulli i aktivitetit: 20 mars 2024,Shkodër/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Data e zhvilllimit: 20 mars 2024 

Vendi i organizimit: DSHP Shkodër

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish-albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 6 

20 mars – 21 prill 2024, online/ Trajnimin “Kujdesi i integruar në sindroma metabolike. Moduli parë”  

Titulli i aktivitetit: 20 mars – 21 prill 2024, online/ Trajnimin “Kujdesi i integruar në sindroma metabolike. Moduli parë”  

Data e zhvillimit: 20 mars – 21 prill 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Shoqata Për Një Shqipëri Të Shëndetshme

Kontakte: Tel: 0682099064 E-mail:lahoe90@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek i përgjithshëm/familje, farmacistë dhe infermirë

Kreditet: 5

20 mars – 20 prill 2024, Trajnim online” Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit:20 mars – 20 prill 2024, Trajnim online” Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 20 mars – 20 prill 2024

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet: 11

19 – 21 mars 2024 online “Nderveprim profesional “Soft Skills” tek profesionistet e shendetesise”

Titulli i aktivitetit: 19 – 21 mars 2024 online “Nderveprim profesional “Soft Skills” tek profesionistet e shendetesise

Data e zhvillimit: 19 – 21 mars 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Profesioniste te shendetesise 

Kreditet: 12  

19 mars – 19 prill 2024, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit:19 mars – 19 prill 2024, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 19 mars – 19 prill 2024

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist

Kreditet: 12

19 mars 2024,Vlore/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Titulli i aktivitetit: 19 mars 2024,Vlore/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Data e zhvilllimit: 19 mars 2024 

Vendi i organizimit: Telemedecina, Spitali Vlorë 

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 6  

18 mars – 18 prill 2024 online/ “Mjekimi i insuficencës kardiake me fraksion të reduktuar të ejeksionit, një vështrim mbi alternativat e reja të mjekimit- Moduli II” 

Titulli i aktivitetit: 18 mars – 18 prill 2024 online/ “Mjekimi i insuficencës kardiake me fraksion të reduktuar të ejeksionit, një vështrim mbi alternativat e reja të mjekimit- Moduli II” 

Data e zhvillimit: 18 mars – 18 prill 2024 

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com  

Kategoria e pjsëmarrësve: mjek të përgjithshëm, kardiologe 

Kreditet: 4 

18 mars – 18 prill 2024, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli I”.

Titulli i aktivitetit: 18 mars – 18 prill 2024, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli I”

Data e zhvillimit: 18 mars – 18 prill 2024

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, mjek specialiste: mjek te pergjithshem, mjek kardiologe, endokrinologe, nefrologe, neurologe, farmaciste.

Kreditet: 6

18 mars 2024,Vlore/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Titulli i aktivitetit: 18 mars 2024,Vlore/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Data e zhvilllimit: 18 mars 2024 

Vendi i organizimit: Telemedecina, Spitali Vlorë 

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 6   

17 mars – 17 prill 2024, online/ “Mjekimi i insuficencës kardiake me fraksion të reduktuar  të ejeksionit, një vështrim mbi alterntivat e reja të mjekimit- Moduli I ” 

Titulli i aktivitetit: 17 mars – 17 prill 2024, online/ “Mjekimi i insuficencës kardiake me fraksion të reduktuar  të ejeksionit, një vështrim mbi alterntivat e reja të mjekimit -Moduli I

Data e zhvillimit: 17 mars – 17 prill 2024

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com 

Kategoria e pjsëmarrësve: mjek të përgjithshëm dhe kardiologe 

Kreditet: 3  

17 mars – 17 prill 2024 online/ “Mjekimi i insuficencës kardiake me fraksion të reduktuar të ejeksionit, një vështrim mbi alternativat e reja të mjekimit- Moduli II” 

Titulli i aktivitetit: 17 mars – 17 prill 2024 online/ “Mjekimi i insuficencës kardiake me fraksion të reduktuar të ejeksionit, një vështrim mbi alternativat e reja të mjekimit- Moduli II” 

Data e zhvillimit: 17 mars – 17 prill 2024 

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com  

Kategoria e pjsëmarrësve: mjek të përgjithshëm, kardiologe 

Kreditet: 4 

16 – 17 mars 2024 Lushnje/ Trajnim “Aktet infermierore gjatë kujdesit në situata emergjente bazuar në protokollet më të fundit” 

Titulli i aktivitetit: 16 – 17 mars 2024 Lushnje/ Trajnim “Aktet infermierore gjatë kujdesit në situata emergjente bazuar në protokollet më të fundit” 

Data e zhvillimit: 16 – 17 mars 2024 

Vendi i organizimit: DSHP Lushnje 

Organizatori/ofruesi: Qendra e Kurseve të Trajnimit të Profesionistëve të Shëndetit Traditë Art Shkencë 

Kontakte: Tel: 0692090996 E-mail: mimoza.kalaja@yahoo.com 

Kategoria e pjesesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 12 

16 – 17 mars 2024, Online/ Trajnim “Infermieri, në pacientë me diagnoza neurologjike” 

Titulli i aktivitetit: 16 – 17 mars 2024, Online/ Trajnim “Infermieri, në pacientë me diagnoza neurologjike” 

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Kërkimi Shkencor në Infermieri  

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mai: kshinfermieror@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 12 

16 – 17 mars 2024, Tropojë/ Trajnim “Manipulimet infermierore në specialitete” 

Titulli i aktivitetit: 16 – 17 mars 2024, Tropojë/ Trajnim “Manipulimet infermierore në specialitete” 

Data e zhvillimit: 16 – 17 mars 2024

Vendi i organizimit: Spitali Isa Zallami Tropojë, Bajram Curri

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Infermierëve

Kontakte: Tel: 0682477367 E-mail:elsonjacaj1984@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë

Kreditet: 12

16 – 17 mars 2024, Online/ “Menaxhimi i stresit dhe mbështetja psikologjike për profesionistët e shëndetit mendor” 

Titulli i aktivitetit: 16 – 17 mars 2024, Online/ “Menaxhimi i stresit dhe mbështetja psikologjike për profesionistët e shëndetit mendor” 

Data e zhvillimit: 16 – 17 mars 2024 

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: QKSHP 

Kontakte: Tel: 0684420000 E-mail: qksh.psikologjike@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: psikologë, punojës socialë 

Kreditet: 6 

16 mars 2024, Kamez/ Trajnim “Ndërhyrjet multidisiplinare për një mjedis pa drogë” 

Titulli i aktivitetit: 16 mars 2024, Kamez/ Trajnim “Ndërhyrjet multidisiplinare për një mjedis pa drogë” 

Data e zhvillimit: 16 mars 2024 

Vendi i organizimit: QSh Kamez

Organizatori/ofruesi: Working Together 

Kontakte: Tel: 0674460374 E-mail: editvus@yahoo.com 

Kategoria e pjesmarrësve: jo specialitet 

Kreditet: 6

16 mars 2024,Durrës/ “Roli i ri infermieror në promocionin shëndetësor në familje dhe komunitet”  

Titulli i aktivitetit:  16 mars 2024,Durrës/ “Roli i ri infermieror në promocionin shëndetësor në familje dhe komunitet”  

Data e zhvilllimit: 16 mars 2024

Vendi i organizimit: Telemedecina, Spitali Rajonal Durrës

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë/ mami

Kreditet: 6  

15 – 16 mars 2024, online/ Konferencë “1-st International Conference of Mini-invasive Treatment in NeuroScience” 

Titulli i aktivitetit: 15 – 16 mars 2024, online/ Konferencë “1-st International Conference of Mini-invasive Treatment in NeuroScience”

Data e zhvillimit: 15 – 16 mars 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: EB-MED 

Kontakte: Tel: 0692415337 E-mail: medicumacademy2018@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: multidisiplinar

Kreditet: 8.4

12 – 14 mars 2024 online “Nderveprim profesional “Soft Skills” tek profesionistet e shendetesise”

Titulli i aktivitetit: 12 – 14 mars 2024 online “Nderveprim profesional “Soft Skills” tek profesionistet e shendetesise

Data e zhvillimit: 12 – 14 mars 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Profesioniste te shendetesise 

Kreditet: 12 

12 mars 2024, Tiranë/ Trajnim “Përsosmëria e trajtimit në përditshmëri në teknikën straight wire” 

Titulli i aktivitetit: 12 mars 2024, Tiranë/ Trajnim “Përsosmëria e trajtimit në përditshmëri në teknikën straight wire” 

Data e zhvillimit: 12 mars 2024

Vendi i organizimit: WBU

Organizatori/ofruesi: Western Ballkans University 

Kontakte: Tel: 0692607351 E-mail; alba.koshovari@wbu.edu.al 

Kategoria e pjesëmarrësve: stomstologë 

Kreditet: 6 

11 – 19 mars 2024, Shkodër/Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Titulli i aktivitetit: 11 – 19  mars  2024, Shkodër/Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Data e zhvillimit: 11 – 19 mars 2024

Vendi i organizimit: Qëndra “Arka”, Shkodër

Organizatori/ofruesi: Shoqata “Kujdesi shëndetësor familjar”

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet: 25

9 mars 2024,Durrës/ “Roli i ri infermieror në promocionin shëndetësor në familje dhe komunitet”  

Titulli i aktivitetit:  9  mars 2024,Durrës/ “Roli i ri infermieror në promocionin shëndetësor në familje dhe komunitet”  

Data e zhvilllimit: 9  mars 2024

Vendi i organizimit: Telemedecina, Spitali Rajonal Durrës

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë/ mami

Kreditet: 6

9 mars 2024, online / Trajnim “Semundjet neurologjike” 

Titulli i aktivitetit: 9 mars 2024, online / Trajnim “Semundjet neurologjike” 

Data e zhvillimit: 9 mars 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Shoqata Per nje Shqiperi te Shendetshme FHA

Kontakte: Tel: 0682180293 E-mail: lahoe90@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem, familjes, pediater, farmaciste dhe infermier

Kreditet: 6    

9 mars 2024, Kukës/ Trajnim “Ndërhyrjet multidisiplinare për një mjedis pa drogë” 

Titulli i aktivitetit: 9 mars 2024, Kukës/ Trajnim “Ndërhyrjet multidisiplinare për një mjedis pa drogë” 

Data e zhvillimit: 9 mars 2024 

Vendi i organizimit: Njvksh Kukës

Organizatori/ofruesi: Working Together 

Kontakte: Tel: 0674460374 E-mail: editvus@yahoo.com 

Kategoria e pjesmarrësve: jo specialitet 

Kreditet: 6 

7 – 9 mars 2024, Tiranë/ Trajnim “Kursi bazik Hands – On i Laparoskopisë dhe Histereskopisë” 

Titulli i aktivitetit: 7 – 9 mars 2024, Tiranë/ Trajnim “Kursi bazik Hands – On i Laparoskopisë dhe Histereskopisë” 

Data e zhvillimit: 7 – 9 mars 2024

Vendi i organizimit: Maritim Plaza Hotel 

Organizatori/ofruesi: Ampel

Kontakte: Tel: 0695771135 E-mail: pamelagruda@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë obstetër gjinekologë

Kreditet: 18

7 – 16 mars 2024, Durrës /Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Titulli i aktivitetit: 7 – 16 mars 2024, Durrës/Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Data e zhvillimit: 7 – 16 mars 2024

Vendi i organizimit: Restorant “BLU STAR, Durrës

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet: 25 

6 mars 2024 Tiranë, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Titulli i aktivitetit: 6 mars 2024 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Data e zhvillimit: 6 mars 2024

Vendi i organizimit: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke dhe infermiere

Kreditet: 6 

5 mars 2024, Tiranë/ Seminar “First seminar of cardiosurgery and hemodynamics” 

Titulli i aktivitetit: 5 mars 2024, Tiranë/ Seminar “First seminar of cardiosurgery and hemodynamics” 

Data e zhvillimit: 5 mars 2024

Vendi i organizimit: Salla e Konferencave Spitali Salus 

Organizatori/ofruesi: Spitali Salus 

Kontakte: Tel: 0688445333   E-mail: e.bace@salus.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë specialistë (kardiologë, kardiokirurgë, imazheristë)

Kreditet: 2

2 – 3 mars 2024, Fier  “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.

Titulli i aktivitetit: 2 – 3 mars 2024, Fier/ “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.”

Data e zhvillimit: 2 – 3 mars  2024

Vendi i organizimit: Spitali Fier 

Organizatori/ofruesi: Shoqata “Together for Better”

Kontakte: Tel: 0692138867 Email: togetherbetter2020@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist, laborant, psikologe

Kreditet: 12

2-3 mars 2024 online/ Trajnim “Infermieri, në pacientë me diagnoza neurologjike” 

Titulli i aktivitetit: 2-3 mars 2024 online/ Trajnim “Infermieri, në pacientë me diagnoza neurologjike” 

Data e zhvillimit: 2-3 mars 2024 

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Kërkimi Shkencor në Infermieri 

Kontakte: Tel:0698081902 E-mail: kshinfermieror@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierëve  

Kreditet: 12

2-3 mars 2024, Lushnje/ Trajnim “Aktet infermierore gjatë kujdesit në situata emergjente bazuar në protokollet më të fundit” 

Titulli i aktivitetit: 2-3 mars 2024, Lushnje/ Trajnim “Aktet infermierore gjatë kujdesit në situata emergjente bazuar në protokollet më të fundit” 

Data e zhvillimit: 2-3 mars 2024 

Vendi i organizimit : DSHP Lushnje 

Organzatori/ofruesi: Qëndra e Kurseve Të Trajnimit Të Profesionistëve Të Shëndetit  Traditë Art Shkence 

Kontakte: Tel: 0692312906 E-mail: mimoza.kalaja@yahoo.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierëve 

Kreditet: 12

2 Mars 2024, Tiranë/ Trajnim “Mjekësia inovative në ortopedi dhe neurokirurgji” 

Titulli i aktivitetit: 2 Mars 2024, Tiranë/ Trajnim “Mjekësia inovative në ortopedi dhe neurokirurgji” 

Data e zhvillimit: 2 mars 2024 

Vendi i zhvillimit: Hotel International, Tiranë 

Organizatori/ofruesi: Shoqata Ortus 

Kontakte: Tel: 0692304540 E-mail: blertanderka@yahoo.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm, mjekë specialistë ( ortopedë, neurokirurgë, neurolog, fizioterapist, reumatologë) dhe infermierë 

Kreditet: 6

1 – 2 mars 2024 online, Trajnim / “Shendeti mendor dhe Çrregullimet neurozhvillimore tek femijet

Titulli i aktivitetit 1 – 2 mars 2024 online, Trajnim / “Shendeti mendor dhe Çrregullimet neurozhvillimore tek femijet

Data e zhvillimit: 1 – 2 mars 2024

Vendi i organizimit:  online

Organizatori/ofruesi: CBT dhe Schema Therapy Albania

Kontakte: Tel: 0676323444 E-mail: cbtschematherapyalbania@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, infermier, dentist, farmacist

Kreditet: 11 

1 -6 mars 2024 Elbasan/ Trajnim për trajnerët “Procedurat standarte infermierore për ofrimin e kujdesit shëndetësor në banesë ” 

Titulli i aktivitetit: 1 -6 mars 2024 Elbasan/ Trajnim për trajnerët “Procedurat standarte infermierore për ofrimin e kujdesit shëndetësor në banesë ” 

Data e zhvillimit: 1 -6 mars 2024 

Vendi i organizimit: Hotel “Skampa”, Elbasan  

Organizatori/ofruesi: Kujdesi Shëndetësor  Familjar Elbasan  

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë

Kreditet: 25