9 nentor 2021 – 15 mars 2022 Gure, Mat Trajnim / “Perdorimi i protokolleve te mjekimit per diabetin mellitus, hipertensionin, disiplemi, astma dhe SPOK ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 9 nentor 2021 – 15 mars 2022 Gure, Mat Trajnim / “Perdorimi i protokolleve te mjekimit per diabetin mellitus, hipertensionin, disiplemi, astma dhe SPOK ne KSHP”

Data e zhvillimit: 9 nentor 2021 – 15 mars 2022

Vendi i organizimit:  QSH Gure, Mat

Organizatori/ofruesi: QSH Gure, Mat

Kontakte: E-mail: adamardeda@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke, infermiere te QSH Gure, Mat

Kreditet: 10

Nentor 2021 – maj 2022 QSH Lis, Burrel Trajnim / “Grupi i kolegeve QSH Lis, Burrel mjeke dhe infermiere lidhur me: Perdorimi i protokolleve te mjekimit per diabetin mellitus, hipertensionin, disiplemi, astma dhe SPOK ne KSHP”

Titulli i aktivitetit Nentor 2021 – maj 2022 QSH Lis, Burrel Trajnim / “Grupi i kolegeve QSH Lis, Burrel mjeke dhe infermiere lidhur me: Perdorimi i protokolleve te mjekimit per diabetin mellitus, hipertensionin, disiplemi, astma dhe SPOK ne KSHP”

Data e zhvillimit: Nentor 2021 – maj 2022

Vendi i organizimit:  QSH Lis, Burrel

Organizatori/ofruesi: QSH Lis, Burrel

Kontakte: E-mail: halitdobra@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke, infermiere te QSH Lis, Burrel

Kreditet: 10