30 nentor – 2 dhjetor 2023, Korce / Trajnim “Permiresimi i kujdesit shendetesor per te porsalindurit duke u bazuar ne protokollet e reja” 

Titulli i aktivitetit: 30 nentor – 2 dhjetor 2023, Durres / Trajnim “Permiresimi i kujdesit shendetesor per te porsalindurit duke u bazuar ne protokollet e reja” 

Data e zhvillimit: 30 nentor – 2 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Materniteti Korce

Organizatori/ofruesi: Qendra Neonatologjike Shqiptare

Kontakte: Tel: 0674559427   E-mail: hoxhaalketa@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem, neonatolog, pediater, ORL dhe infermiere te neonatologjise

Kreditet: 14

30 nentor – 1 dhjetor 2023 Shkoder/ “Menaxhimi i pacienteve me diabet, kujdesjet infermierore dhe edukimi shendetesor”

Titulli i aktivitetit: 30 nentor – 1 dhjetor 2023 Shkoder/ “Menaxhimi i pacienteve me diabet, kujdesjet infermierore dhe edukimi shendetesor”

Data e zhvillimit: 30 nentor – 1 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Universiteti Shkoder

Organizatori/ofruesi: Organizata Shqiptare e Urdhrit te Maltes

Kontakte: Tel: 0675297199 E-mail: sebastjan.mjekaj@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem/familje, mjek specialist, farmaciste dhe infermiere.

Kreditet: 12

30 nentor – 1 dhjetor 2023, Elbasan / Trajnim “Perdorimi i Udhezuesit per Menaxhimin e crregullimeve te shendetit mendor ne Kujdein Shendetesor Paresor”

Titulli i aktivitetit: 30 nentor – 1 dhjetor 2023, Elbasan / Trajnim “Perdorimi i Udhezuesit per Menaxhimin e crregullimeve te shendetit mendor ne Kujdein Shendetesor Paresor”

Data e zhvillimit: 30 nentor – 1 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Elbasan

Organizatori/ofruesi: ANALITICA

Kontakte: Tel: 0684094331 E-mail: sonilamecaj@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek i pergjithshem/familje, infermiere, psikolog, punonjes social

Kreditet: Kategoria mjek i pergjithshem/familje, infermiere – 12 kredite

               Kategoria psikolog, punonjes social – 6 kredite

30 nentor – 1 dhjetor 2023 Tirane/ Trajnim “Njohja me protokollet e perditesuara te praktikes klinike te mirerritjes dhe zhvillimit te femijes 0-6 vjec ne kujdesin shendetesor paresor”

Titulli i aktivitetit: 30 nentor – 1 dhjetor 2023 Tirane/ Trajnim “Njohja me protokollet e perditesuara te praktikes klinike te mirerritjes dhe zhvillimit te femijes 0-6 vjec ne kujdesin shendetesor paresor”

Data e zhvillimit: 30 nentor – 1 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Plazza

Organizatori/ofruesi: Qendra e Shendetit dhe e Mireqenies Sociale

Kontakte: Tel: 0674027657 E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, neonatologe, pediater, ORL

Kreditet: 6

30 nentor 2023 Tirane / “Aktualiteti ne sferen mjekesore dhe probleme ne pune”

Titulli i aktivitetit: 30 nentor 2023 Tirane / “Aktualiteti ne sferen mjekesore dhe probleme ne pune”

Data e zhvillimit: 30 nentor 2023

Vendi i organizimit: Telemedicina Tirane

Organizatori/ofruesi: Sindikata e Punonjesve te Sherbimit Shendetesor

Kontakte: Tel: 0674768888 E-mail: stronig@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem / familje, te specialiteteve te ndryshme (gastrohepatologe, okuliste, infeksioniste, geriatri, gjinekologe, reumatologe, anesteziste, pediater, mikrobiolog, psikiater), infrmiere, punonjes social, psikologe

Kreditet: 4

29 nentor – 1 dhjetor 2023, online/ “Parandalimi i HIV AAIDS dhe SST”

Titulli i aktivitetit: 29 nentor – 1 dhjetor 2023, online/ “Parandalimi i HIV AAIDS dhe SST”

Data e zhvillimit: 29 nentor – 1 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist (obsteter-gjinekolog), stomatologe, farmaciste, infermiere

Kreditet: 12

26 nentor – 26 dhjetor 2023, Trajnim online “Aplikimi i polifarmacise. Menaxhimi dhe siguria e mjekimit” Moduli II.

Titulli i aktivitetit: 26 nentor – 26 dhjetor 2023, Trajnim online “Aplikimi i polifarmacise. Menaxhimi dhe siguria e mjekimit” Moduli II.

Data e zhvillimit: 26 nentor – 26 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmaciste

Kreditet: 4

26 nentor – 26 dhjetor 2023, Trajnim online” Aplikimi i polifarmacise” Moduli I.

Titulli i aktivitetit: 26 nentor – 26 dhjetor 2023, Trajnim online” Aplikimi i polifarmacise” Moduli I.

Data e zhvillimit: 26 nentor – 26 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmaciste

Kreditet: 3

25 nentor 2023, Berat / Trajnim “Reduktimi i riskut nga duhanpirja” 

Titulli i aktivitetit: 25 nentor 2023, Berat / Trajnim “Reduktimi i riskut nga duhanpirja” 

Data e zhvillimit: 25 nentor 2023

Vendi i organizimit: Telemedicina Berat

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek i pergjithshem, familjes, infermiere

Kreditet: 3

25 nentor 2023, Tirane / “Kontrolli dimensionit transversal, vertikal, sagital dhe i planeve okluzale tek pacientet ne rritje: Terapia funksionale moderne” 

Titulli i aktivitetit: 25 nentor 2023, Tirane / “Kontrolli dimensionit transversal, vertikal, sagital dhe i planeve okluzale tek pacientet ne rritje: Terapia funksionale moderne” 

Data e zhvillimit: 25 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Xheko Imperial, Tirana

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Ortodonteve Shqiptare

Kontakte: Tel: 0693142340 E-mail: f.vinjolli@unizkm.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Stomatolog

Kreditet: 4.2

25 nentor 2023 Lezhe/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Titulli i aktivitetit: 25 nentor 2023 Lezhe/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Data e zhvillimit: 25 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Liss, Lezhe

Organizatori/ofruesi: Qendra e Shendetit dhe e Mireqenies Sociale

Kontakte: Tel: 0674027657 E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: |Mjek te pergjithshem, familje, infermiere

Kreditet: 5

24 nentor – 24 dhjetor 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli II”

Titulli i aktivitetit: 24 nentor – 24 dhjetor 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli II”

Data e zhvillimit: 24 nentor – 24 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem dhe kardiologe

Kreditet: 4

24 nentor – 24 dhjetor 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli I”

Titulli i aktivitetit: 24 nentor – 24 dhjetor 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli I”

Data e zhvillimit: 24 nentor – 24 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem dhe kardiologe

Kreditet: 3

24 nentor 2023, online/” Urgjencat pneumologjike”

Titulli i aktivitetit:  24 nentor 2023, online/” Urgjencat pneumologjike”

Data zhvillimit: 24 nentor 2023

Vendi organizimit: online

Organizatori/Ofruesi: Medicum Academy (EB-MED, Shpk)

Kontakte: Tel:0692415337, Email: medicumacademy2018@gmail.com

Kategoria e pjesemarresve: mjeke te pergjithshem/familje, mjeke specialist (pneumologe, urgjenca, kardiologe, imazheriste, pediater), mjeke te sherbimit te urgjences

Kreditet: 3

24 nentor 2023 Elbasan/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Titulli i aktivitetit: 24 nentor 2023 Elbasan/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Data e zhvillimit: 24 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Skampini, Elbasan

Organizatori/ofruesi: Qendra e Shendetit dhe e Mireqenies Sociale

Kontakte: Tel: 0674027657 E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: |Mjek te pergjithshem, familje, infermiere

Kreditet: 5

23 nentor – 23 dhjetor 2023, Trajnim online “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli II”.

Titulli i aktivitetit: 23 nentor – 23 dhjetor 2023, Trajnim online “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli II”.

Data e zhvillimit: 23 nentor – 23 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, mjek kardiologe, endokrinologe, nefrologe, neurologe, farmaciste

Kreditet: 6

23 nentor – 23 dhjetor 2023, Trajnim online “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli I”.

Titulli i aktivitetit: 23 nentor – 23 dhjetor 2023, Trajnim online “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion atrial: nga studimet ne praktiken e perditeshme klinike- Moduli I”.

Data e zhvillimit: 23 nentor – 23 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, mjek kardiologe, endokrinologe, nefrologe, neurologe, farmaciste

Kreditet: 6

23 nentor 2023 Lezhe/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Titulli i aktivitetit: 23 nentor 2023 Lezhe/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Data e zhvillimit: 23 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Liss, Lezhe

Organizatori/ofruesi: Qendra e Shendetit dhe e Mireqenies Sociale

Kontakte: Tel: 0674027657 E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: |Mjek te pergjithshem, familje, infermiere

Kreditet: 5

23 nentor 2023 Tirane Trajnim / “Advanced Cardiac Life Support PTACSL”.

Titulli i aktivitetit: 23 nentor 2023 Tirane Trajnim / “Advanced Cardiac Life Support PTACSL”.

Data e zhvillimit: 23 nentor 2023

Vendi i organizimit: QKUM Tirane

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem

Kreditet: 6

22 nentor – 22 dhjetor 2023, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 22 nentor – 22 dhjetor 2023, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 22 nentor – 22 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist

Kreditet: 12

22 – 23 nentor 2023, Fier / “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi”

Titulli i aktivitetit: 22 – 23 nentor 2023, Fier / “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi”

Data e zhvillimit: 22 – 23 nentor 2023

Vendi i organizimit: NJVKSH Fier

Organizatori/ofruesi: Working Together-Consulting Sh.p.k

Kontakte: Tel: 0674283599 E-mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Menaxher/Drejtor, Farmacist, Stomatolog

Kreditet: 12

22 – 23 nentor 2023, Fier/ Trajnim “Perdorimi i Udhezuesit per Menaxhimin e crregullimeve te shendetit mendor ne Kujdein Shendetesor Paresor”

Titulli i aktivitetit: 22 – 23 nentor 2023, Fier/ Trajnim “Perdorimi i Udhezuesit per Menaxhimin e crregullimeve te shendetit mendor ne Kujdein Shendetesor Paresor”

Data e zhvillimit: 22 – 23 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Fier

Organizatori/ofruesi: ANALITICA

Kontakte: Tel: 0684094331 E-mail: sonilamecaj@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek i pergjithshem/familje, infermiere, psikolog, punonjes social

Kreditet: Kategoria mjek i pergjithshem/familje, infermiere – 12 kredite

               Kategoria psikolog, punonjes social – 6 kredite

22 nentor 2023 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Titulli i aktivitetit: 22 nentor 2023 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Data e zhvillimit: 22 nentor 2023

Vendi i organizimit: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke dhe infermiere

Kreditet: 6

21 nentor – 21 dhjetor 2023, Trajnim online” Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 21 nentor – 21 dhjetor 2023, Trajnim online” Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 21 nentor– 21 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet: 11

21,22,23 nentor 2023, online/ “Parandalimi i HIV AAIDS dhe SST”

Titulli i aktivitetit: 21,22,23 nentor 2023, online/ “Parandalimi i HIV AAIDS dhe SST”

Data e zhvillimit: 21,22,24 nentor 24,25,26 tetor 2023

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist (obsteter-gjinekolog), stomatologe, farmaciste, infermiere

Kreditet: 12

21 nentor 2023 Elbasan/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Titulli i aktivitetit: 21 nentor 2023 Elbasan/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Data e zhvillimit: 21 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Liss, Elbasan

Organizatori/ofruesi: Qendra e Shendetit dhe e Mireqenies Sociale

Kontakte: Tel: 0674027657 E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: |Mjek te pergjithshem, familje, infermiere

Kreditet: 5

21 nentor 2023 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Titulli i aktivitetit: 21 nentor 2023 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Data e zhvillimit: 21 nentor 2023

Vendi i organizimit: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke dhe infermiere

Kreditet: 6

21 nentor 2023 Tirane/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Titulli i aktivitetit: 21 nentor 2023 Tirane/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Data e zhvillimit: 21 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hotel, Victoria, Tirane

Organizatori/ofruesi: Qendra e Shendetit dhe e Mireqenies Sociale

Kontakte: Tel: 0674027657 E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: |Mjek te pergjithshem, familje, infermiere

Kreditet: 5

20 nentor – 20 dhjetor 2023, Trajnim online” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Titulli i aktivitetit: 20 nentor – 20 dhjetor 2023, Trajnim online” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Data e zhvillimit: 20 nentor – 20 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmacist

Kreditet: 11

20 nentor – 16 dhjetor 2023 Durres/ “Grup kolegesh: Ofrimi i kujdesit shendetesor ne banese per pacientet kronike dhe te moshuarit”

Titulli i aktivitetit: 20 nentor – 16 dhjetor 2023 Durres/ “Grup kolegesh: Ofrimi i kujdesit shendetesor ne banese per pacientet kronike dhe te moshuarit”

Data e zhvillimit: 20 nentor – 16 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: QSH nr.1 Durres

Organizatori/ofruesi: QSH nr.1 Durres

Kontakte: Tel: 0692541310

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem, infermier te QSH nr.1 Durres

Kreditet: 8

20 nentor 2023 Tirane/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Titulli i aktivitetit: 20 nentor 2023 Tirane/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Data e zhvillimit: 20 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hotel, Victoria, Tirane

Organizatori/ofruesi: Qendra e Shendetit dhe e Mireqenies Sociale

Kontakte: Tel: 0674027657 E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: |Mjek te pergjithshem, familje, infermiere

Kreditet: 5

20 nentor 2023 Tirane Trajnim / ” EKG Interpretimi i Elektrokardiogramës”

Titulli i aktivitetit: 20 nentor 2023 Tirane Trajnim / ” EKG Interpretimi i Elektrokardiogramës”

Data e zhvillimit: 20 nentor 2023

Vendi i organizimit: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Infermier

Kreditet: 6

19 nentor – 19 dhjetor 2023 Trajnim online” Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”.

Titulli i aktivitetit: 19 nentor – 19 dhjetor 2023 Trajnim online” Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”.

Data e zhvillimit: 19 nentor – 19 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet: 11

18 nentor – 18 dhjetor 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike II”.

Titulli i aktivitetit: 18 nentor – 18 dhjetor 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike II”.

Data e zhvillimit: 18 nentor – 18 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Dentist

Kreditet: 11

18 nentor – 18 dhjetor 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike 1”

Titulli i aktivitetit: 18 nentor – 18 dhjetor 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike 1”.

Data e zhvillimit: 18 nentor – 18 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Dentist

Kreditet: 9

18 nentor – 18 dhjetor 2023, Trajnim online “Aplikimi i polifarmacise. Menaxhimi dhe siguria e mjekimit” Moduli II.

Titulli i aktivitetit: 18 nentor – 18 dhjetor 2023, Trajnim online “Aplikimi i polifarmacise. Menaxhimi dhe siguria e mjekimit” Moduli II.

Data e zhvillimit: 18 nentor – 18 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmaciste

Kreditet: 4

18 – 19 nentor 2023, Shkoder / Trajnim” Aftesite dhe strategjite e komunikimit te infermierit profesionist per tu perballur me takime te veshtira ne menyre te sigurt dhe efektive ne mjediset e praktikave te kujdesit

Titulli i aktivitetit: 18 – 19 nentor 2023, Shkoder / Trajnim” Aftesite dhe strategjite e komunikimit te infermierit profesionist per tu perballur me takime te veshtira ne menyre te sigurt dhe efektive ne mjediset e praktikave te kujdesit”

Data e zhvillimit: 18 – 19 nentor 2023

Vendi i organizimit: DSHP Shkoder

Organizatori/ofruesi: Qendra e Kurseve te Trajnimit te Profesionisteve te Shendetit. Tradite, Art, Shkence (TASH)

Kontakte: Tel: 0696853883 E-mail: qtash@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier (jo specialitet)

Kreditet: 12

18 – 19 nentor 2023, Sarande / “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi”

Titulli i aktivitetit: 18 – 19 nentor 2023, Sarande / “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi”

Data e zhvillimit: 18 – 19 nentor 2023

Vendi i organizimit: Spitali Sarande

Organizatori/ofruesi: Working Together-Consulting Sh.p.k

Kontakte: Tel: 0674283599 E-mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Menaxher/Drejtor, Farmacist, Stomatolog

Kreditet: 12

18 nentor 2023, Korce / Trajnim “Reduktimi i riskut nga duhanpirja” 

Titulli i aktivitetit: 18 nentor 2023, Korce / Trajnim “Reduktimi i riskut nga duhanpirja” 

Data e zhvillimit: 18 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Grant Korce

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek i pergjithshem, familjes, infermiere

Kreditet: 3

18 nentor 2023 Tirane/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Titulli i aktivitetit: 18 nentor 2023 Tirane/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Data e zhvillimit: 18 nentor 2023

Vendi i organizimit: Tirane

Organizatori/ofruesi: Qendra e Shendetit dhe e Mireqenies Sociale

Kontakte: Tel: 0674027657 E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: |Mjek te pergjithshem, familje, infermiere

Kreditet: 5

18 nentor 2023 Tirane / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 18 nentor 2023 Tirane / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 18 nentor 2023

Vendi i organizimit: QSH nr.7, Tirane

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

17 nentor – 9 dhjetor 2023 Durres/ “Grup kolegesh: Ofrimi i kujdesit shendetesor ne banese per pacientet kronike dhe te moshuarit”

Titulli i aktivitetit: 17 nentor – 9 dhjetor 2023 Durres/ “Grup kolegesh: Ofrimi i kujdesit shendetesor ne banese per pacientet kronike dhe te moshuarit”

Data e zhvillimit: 17 nentor – 9 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: QSH Ishem Durres

Organizatori/ofruesi: QSH Ishem Durres

Kontakte:

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem, infermier te QSH Ishem Durres

Kreditet: 8

17 nentor – 8 dhjetor 2023 Durres/ “Grup kolegesh: Ofrimi i kujdesit shendetesor ne banese per pacientet kronike dhe te moshuarit”

Titulli i aktivitetit: 17 nentor – 8 dhjetor 2023 Durres/ “Grup kolegesh: Ofrimi i kujdesit shendetesor ne banese per pacientet kronike dhe te moshuarit”

Data e zhvillimit: 17 nentor – 8 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: QSH Shijak Durres

Organizatori/ofruesi: QSH Shijak Durres

Kontakte:

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem, infermier te QSH Shijak Durres

Kreditet: 8

17 – 19 nentor 2023, Tirane “Kongresi Kombëtar i Shkencave Mjekësore 6”.

Titulli i aktivitetit: 17 – 19 nentor 2023, Tirane “Kongresi Kombëtar i Shkencave Mjekësore 6”.

Data e zhvillimit: 17 – 19 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Tirana International, Tirane

Organizatori/ofruesi: Shoqata Brainstorm

Kontakte: Tel: 0692932910 E-mail: med.sci.conf@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, mjeke specialist, stomatologe, farmaciste dhe infermiere

Kreditet: 18 kredite per secilin nga 14 sesionet paralele te ketij kongresi

17 – 18 nentor 2023, Tirane/ “Trajnim i thelluar ne kozmetike dhe dermokozmetike”

Titulli i aktivitetit: 17 – 18 nentor 2023, Tirane/ “Trajnim i thelluar ne kozmetike dhe dermokozmetike”

Data e zhvillimit: 17 – 18 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Tirana International

Organizatori/ofruesi: Akademia e Farmacise “Eureka”

Kontakte: E-mail: info@academyofpharmacyeureka.org

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem/familje, dermatologe dhe farmaciste

Kreditet: 12

17 nentor 2023 Durres/ “Kujdesi shendetesor per moshat pediatrike ne Shendetin Paresor”

Titulli i aktivitetit: 17 nentor 2023 Durres/ “Kujdesi shendetesor per moshat pediatrike ne Shendetin Paresor”

Data e zhvillimit: 17 nentor 2023

Vendi i organizimit: Keshilli Qarkut Durres

Organizatori/ofruesi: NJVKSH Durres

Kontakte: Tel: 0697064160 E-mail: erionapetro@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke dhe infermiere te NJVKSH Durres

Kreditet: 6

17 nentor 2023 Tirane / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 17 nentor 2023 Tirane / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 17 nentor 2023

Vendi i organizimit: QSH specialiteteve nr.3, Tirane

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

16 nentor – 16 dhjetor 2023, Trajnim online” Aplikimi i polifarmacise” Moduli I.

Titulli i aktivitetit: 16 nentor – 16 dhjetor 2023, Trajnim online” Aplikimi i polifarmacise” Moduli I.

Data e zhvillimit: 16 nentor – 16 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmaciste

Kreditet: 3

16 nentor – 9 dhjetor 2023 Durres/ “Grup kolegesh: Ofrimi i kujdesit shendetesor ne banese per pacientet kronike dhe te moshuarit”

Titulli i aktivitetit: 16 nentor – 9 dhjetor 2023 Durres/ “Grup kolegesh: Ofrimi i kujdesit shendetesor ne banese per pacientet kronike dhe te moshuarit”

Data e zhvillimit: 16 nentor – 9 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: QSH Manez Durres

Organizatori/ofruesi: QSH Manez Durres

Kontakte:

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem, infermier te QSH Manez Durres

Kreditet: 8

16 – 24 nentor 2023 Berat/Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Titulli i aktivitetit: 16 – 24 nentor 2023 Berat /Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Data e zhvillimit: 16 – 24 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hotel “Portik”, Berat

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet: 25

16 nentor 2023 Tirane Trajnim / ” EKG Interpretimi i Elektrokardiogramës”

Titulli i aktivitetit: 16 nentor 2023 Tirane Trajnim / ” EKG Interpretimi i Elektrokardiogramës”

Data e zhvillimit: 16 nentor 2023

Vendi i organizimit: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Infermier

Kreditet: 6

15 – 16 nentor 2023, Durres / Trajnim “Perdorimi i Udhezuesit per Menaxhimin e crregullimeve te shendetit mendor ne Kujdein Shendetesor Paresor”

Titulli i aktivitetit: 15 – 16 nentor 2023, Durres / Trajnim “Perdorimi i Udhezuesit per Menaxhimin e crregullimeve te shendetit mendor ne Kujdein Shendetesor Paresor”

Data e zhvillimit: 15 – 16 nentor 2023

Vendi i organizimit: Durres

Organizatori/ofruesi: ANALITICA

Kontakte: Tel: 0684094331 E-mail: sonilamecaj@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek i pergjithshem/familje, infermiere, psikolog, punonjes social

Kreditet: Kategoria mjek i pergjithshem/familje, infermiere – 12 kredite

Kategoria psikolog, punonjes social – 6 kredite

15 nentor 2023 Tirane Trajnim / “Advanced Cardiac Life Support PTACSL”.

Titulli i aktivitetit: 15 nentor 2023 Tirane Trajnim / “Advanced Cardiac Life Support PTACSL”.

Data e zhvillimit: 15 nentor 2023

Vendi i organizimit: QKUM Tirane

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem

Kreditet: 6

14 nentor – 14 dhjetor 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli II”

Titulli i aktivitetit: 14 nentor – 14 dhjetor 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli II”

Data e zhvillimit: 14 nentor – 14 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem dhe kardiologe

Kreditet: 4

14,15,16 nentor 2023, online/ “Parandalimi i HIV AAIDS dhe SST”

Titulli i aktivitetit: 14,15,16 nentor 2023, online/ “Parandalimi i HIV AAIDS dhe SST”

Data e zhvillimit: 14,15,16 nentor 24,25,26 tetor 2023

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist (obsteter-gjinekolog), stomatologe, farmaciste, infermiere

Kreditet: 12

14 – 15 nentor 2023 Shkoder/ “Menaxhimi i pacienteve me diabet, kujdesjet infermierore dhe edukimi shendetesor”

Titulli i aktivitetit: 14 – 15 nentor 2023 Shkoder/ “Menaxhimi i pacienteve me diabet, kujdesjet infermierore dhe edukimi shendetesor”

Data e zhvillimit: 14 – 15 nentor 2023

Vendi i organizimit: Universiteti Shkoder

Organizatori/ofruesi: Organizata Shqiptare e Urdhrit te Maltes

Kontakte: Tel: 0675297199 E-mail: sebastjan.mjekaj@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem/familje, mjek specialist, farmaciste dhe infermiere.

Kreditet: 12

14 nentor 2023 Tirane / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 14 nentor 2023 Tirane / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 14 nentor 2023

Vendi i organizimit: QSH specialiteteve nr.1, Tirane

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

14 nentor 2023 Tirane Trajnim / ” EKG Interpretimi i Elektrokardiogramës”

Titulli i aktivitetit: 14 nentor 2023 Tirane Trajnim / ” EKG Interpretimi i Elektrokardiogramës”

Data e zhvillimit: 14 nentor 2023

Vendi i organizimit: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Infermier

Kreditet: 6

13 – 21 nentor 2023 Shkoder/Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Titulli i aktivitetit: 13 – 21 nentor 2023 Shkoder/Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Data e zhvillimit: 13 – 21 nentor 2023

Vendi i organizimit: Qendra Arka, Shkoder

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet: 25

13 nentor 2023 Tirane/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Titulli i aktivitetit: 13 nentor 2023 Tirane/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Data e zhvillimit: 13 nentor 2023

Vendi i organizimit: Tirane

Organizatori/ofruesi: Qendra e Shendetit dhe e Mireqenies Sociale

Kontakte: Tel: 0674027657 E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: |Mjek te pergjithshem, familje, infermiere

Kreditet: 5

13 nentor 2023 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Titulli i aktivitetit: 13 nentor 2023 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Data e zhvillimit: 13 nentor 2023

Vendi i organizimit: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke dhe infermiere

Kreditet: 6

12 nentor – 12 dhjetor 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli I”

Titulli i aktivitetit: 12 nentor – 12 dhjetor 2023, online / Trajnim “Mjekimi i insuficiences kardiake me fraksion te reduktuar te ejeksionit: nje veshtrim mbi alternativat e reja te mjekimit -Moduli I”

Data e zhvillimit: 12 nentor – 12 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem dhe kardiologe

Kreditet: 3

11 nentor – 23 dhjetor 2023, Tirane / “Kursi i Ekografise Thorako-Abdominale” 

Titulli i aktivitetit: 11 nentor – 23 dhjetor 2023, Tirane / “Kursi i Ekografise Thorako-Abdominale” 

Data e zhvillimit: 11 nentor – 23 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Klinika “Medison”

Organizatori/ofruesi: Klinika “Medison” 

Kontakte: Tel:  0682287686 E-mail: eltonceka@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek specialiste gastrohepatologe, urologe/nefrologe, kirurge thorakale, kirurge abdominale

Kreditet: 78

11 – 12 nentor 2023 Durres / Trajnim “Perballja me infeksionet. Kujdesjet e konfortit dhe te rehatise tek pacientet jo-autonome. Nuk eshte luks, por jetik” 

Titulli i aktivitetit: 11 – 12 nentor 2023 Durres / Trajnim “Perballja me infeksionet. Kujdesjet e konfortit dhe te rehatise tek pacientet jo-autonome. Nuk eshte luks, por jetik” 

Data e zhvillimit: 11 – 12 nentor 2023

Vendi i organizimit:  Spitali Durres

Organizatori/ofruesi: TASH

Kontakte: Tel:  0696853883 E-mail: qtash@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermiere

Kreditet: 12

11 – 12 nentor 2023, Fier / “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi”

Titulli i aktivitetit: 11 – 12 nentor 2023, Fier / “Organizimi dhe funksionimi i Sistemit te Kujdesit Shendetesor ne Shqiperi”

Data e zhvillimit: 11 – 12 nentor 2023

Vendi i organizimit: Poliklinika Fier

Organizatori/ofruesi: Working Together-Consulting Sh.p.k

Kontakte: Tel: 0674283599 E-mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Menaxher/Drejtor, Farmacist, Stomatolog

Kreditet: 12

11 nentor 2023 Tirane / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 11 nentor 2023 Tirane / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 11 nentor 2023

Vendi i organizimit: QSH nr.1, Tirane

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

11 nentor 2023, Tirane / “Komente mbi seminarin e pare te Jacques Lacan “Shkrimet teknike te Frojdit”, kapitujt 16,17,18

Titulli i aktivitetit: 11 nentor 2023, Tirane / “Komente mbi seminarin e pare te Jacques Lacan “Shkrimet teknike te Frojdit”, kapitujt 16,17,18

Data e zhvillimit: 11 nentor 2023

Vendi i organizimit: Tirane

Organizatori/ofruesi: Qendra per Studime te Avancuara

Kontakte: Tel:  0682018827 E-mail: elona.hasko@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Psikologe klinike

Kreditet: 3

11 nentor 2023 Elbasan/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Titulli i aktivitetit: 11 nentor 2023 Elbasan/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Data e zhvillimit: 11 nentor 2023

Vendi i organizimit: Elbasan

Organizatori/ofruesi: Qendra e Shendetit dhe e Mireqenies Sociale

Kontakte: Tel: 0674027657 E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: |Mjek te pergjithshem, familje, infermiere

Kreditet: 5

10 nentor – 10 dhjetor 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli II”

Titulli i aktivitetit: 10 nentor – 10 dhjetor 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli II””

Data e zhvillimit: 10 nentor – 10 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, mjek specialist, mjek kardiologe, endokrinologe, nefrologe, neurologe, farmaciste.

Kreditet: 6 

10-11 nentor 2024 Tiranë/ “Konferenca e 30-të Kirurgjikale Shqiptare & Kongresi i 7-të Shqiptar i Traumës Dhe Kirurgjisë së Urgjencës” 

Titulli i aktivitetit: 10-11 nentor 2024 Tiranë/ “Konferenca e 30-të Kirurgjikale Shqiptare & Kongresi i 7-të Shqiptar i Traumës Dhe Kirurgjisë së Urgjencës” 

Data e zhvillimit: 10-11 nentor 2024 

Vendi i organizimit: Hotel Tirana Internacional 

Organizatori/ofruesi: Shoqata Shqiptare E Traumës Dhe Urgjencës Kirurgjikale 

Kontakte: Tel: 0692056123 E-mail: agrondogjani@yahoo.com 

Kategoria e pjesëmarrësve : mjek i përgjithshëm/familje, mjek specialist, infermier, fizioterapist

Kreditet: Salla 1: 8.4 

Salla 2 : 12 , Salla 3: 12, Salla 4: 12 

10 – 11 nentor 2023 Tirane/ “Konferenca e 30-te Kirurgjikale Shqiptare & Kongresi i 7-te Shqipetar i Traumes dhe Urgjences”

Titulli i aktivitetit: 10 – 11 nentor 2023 Tirane/ “Konferenca e 30-te Kirurgjikale Shqiptare & Kongresi i 7-te Shqipetar i Traumes dhe Urgjences”

Data e zhvillimit: 10 – 11 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Tirana International

Organizatori/ofruesi: Shoqata Shqiptare e Traumes dhe Urgjences Kirurgjikale Tirane

Kontakte: Tel: 0692056123 E-mail: agrondogjani@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke i pergjithshem/familje, specialist, infermiere dhe fizioterapist

Kreditet: 12 kredite per secilen nga 4 sallat paralele

10 nentor 2023 Lezhe/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Titulli i aktivitetit: 10 nentor 2023 Lezhe/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Data e zhvillimit: 10 nentor 2023

Vendi i organizimit: Lezhe

Organizatori/ofruesi: Qendra e Shendetit dhe e Mireqenies Sociale

Kontakte: Tel: 0674027657 E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: |Mjek te pergjithshem, familje, infermiere

Kreditet: 5

9 – 10 nentor 2023, Korce / Trajnim “Perdorimi i Udhezuesit per Menaxhimin e crregullimeve te shendetit mendor ne Kujdein Shendetesor Paresor”

Titulli i aktivitetit: 9 – 10 nentor 2023, Korce / Trajnim “Perdorimi i Udhezuesit per Menaxhimin e crregullimeve te shendetit mendor ne Kujdein Shendetesor Paresor”

Data e zhvillimit: 9 – 10 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Art Gallery, Korce

Organizatori/ofruesi: ANALITICA

Kontakte: Tel: 0684094331 E-mail: sonilamecaj@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek i pergjithshem/familje, infermiere, psikolog, punonjes social

Kreditet: Kategoria mjek i pergjithshem/familje, infermiere – 12 kredite

               Kategoria psikolog, punonjes social – 6 kredite

9 nentor 2023 Tirane / “Perqasjet e reja ne trajtimin bashkekohor te patologjive ne neurologji dhe psikiatri”

Titulli i aktivitetit: 9 nentor 2023 Tirane / “Perqasjet e reja ne trajtimin bashkekohor te patologjive ne neurologji dhe psikiatri”

Data e zhvillimit: 9 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hilton Garden Inn

Organizatori/ofruesi: AMPLE

Kontakte: Tel: 0695771135 E-mail: pamelagruda@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem/familje, mjeke specialist (neurologe dhe psikiater), farmaciste

Kreditet: 2.8

8 nentor – 8 dhjetor 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli I”.

Titulli i aktivitetit: 8 nentor – 8 dhjetor 2023, online / Trajnim “Parandalimi i insultit cerebral ne pacientet me fibrilacion artrial: nga studimet ne praktiken e perditshme klinike -Moduli I”

Data e zhvillimit: 8 nentor – 8 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional Mjekesor “Santa Maria”.

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem, mjek specialiste: mjek te pergjithshem, mjek kardiologe, endokrinologe, nefrologe, neurologe, farmaciste.

Kreditet: 6

8 – 9 nentor 2023 Vlore / “Parandalimi dhe menaxhimi i rrezimeve aksidentale tek te moshuarit ne kujdesin paresor dhe spitalor”

Titulli i aktivitetit: 8 – 9 nentor 2023 Vlore / “Parandalimi dhe menaxhimi i rrezimeve aksidentale tek te moshuarit ne kujdesin paresor dhe spitalor”

Data e zhvillimit: 8 – 9 nentor 2023

Vendi i organizimit: Vlore

Organizatori/ofruesi: Shoqata “Sherbimi i Kujdesit Paliativ” Vlore

Kontakte: Tel: 0695242050   E-mail: juli.xhindoli@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermiere

Kreditet: 12

7, 16, 21, 23 nentor 2023, online/ “Ndikimi i ndryshimeve ligjore ne taksimin e te ardhurave per profesionistet e sektorit farmaceutik”

Titulli i aktivitetit: 7, 16, 21, 23 nentor 2023, online/ “Ndikimi i ndryshimeve ligjore ne taksimin e te ardhurave per profesionistet e sektorit farmaceutik”

Data e zhvillimit: 7, 16, 21, 23 nentor 2023

Vendi i organizimit: UFSH (online)

Organizatori/ofruesi: UFSH

Kontakte: Tel: 042264980 E-mail: edukiminevazhdim@ufsh.org.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmaciste

Kreditet: 3 kredite (jo-specialitet)

7 – 8 nentor 2023 Tirane, Trajnim / “Kujdesi mjekesor ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”

Titulli i aktivitetit: 7 – 8 nentor 2023 Tirane, Trajnim / “Kujdesi mjekesor ne KSHP nga mjeku dhe infermieri i familjes”

Data e zhvillimit: 7 – 8 nentor 2023

Vendi i organizimit:  Hotel Sokrat Tirane

Organizatori/ofruesi: Shoqata Ryder Albania

Kontakte: Tel: 0692075044 E-mail: fatmirprifti@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem/familje dhe infermiere te kujdesit paresor

Kreditet: 11

6 nentor – 6 dhjetor 2023, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 6 nentor – 6 dhjetor 2023, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 6 nentor – 6 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist

Kreditet: 12

4 – 5 nentor 2023 Durres / Trajnim “Trajtime dermo-estetike”

Titulli i aktivitetit: 4 – 5 nentor 2023 Durres / Trajnim “Trajtime dermo-estetike”

Data e zhvillimit: 4 – 5 nentor 2023

Vendi i organizimit: Klinika Panacea, Durres

Organizatori/ofruesi: Afroviti Laro Tirane

Kontakte: Tel: 0699588401 E-mail: afrovitilaro@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek i pergjithshem/famije, specialist dermatologe, stomatologe dhe infermiere

Kreditet: 7

4 – 5 nentor 2023, Kavaje/ Trajnim” Integrimi i semundjeve infektive ne kujdesin shendetesor paresor”

Titulli i aktivitetit: 4 – 5 nentor 2023, Kavaje / Trajnim” Integrimi i semundjeve infektive ne kujdesin shendetesor paresor”

Data e zhvillimit: 4 – 5 nentor 2023

Vendi i organizimit: Spitali Kavaje

Organizatori/ofruesi: Zeri i komunitetit per shendetin

Kontakte: E-mail: zerikomunitet@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Infermier

Kreditet: 12

4 nentor – 4 dhjetor 2023, Trajnim online” Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 4 nentor – 4 dhjetor 2023, Trajnim online” Praktika e vetekujdesit dhe vetemjekimit. Roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 4 nentor – 4 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet: 11

4 – 5 nentor 2023, Devoll “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.

Titulli i aktivitetit: 4 – 5 nentor 2023, Devoll / “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.”

Data e zhvillimit: 4 – 5 nentor 2023

Vendi i organizimit: Bashkia Devoll

Organizatori/ofruesi: Shoqata “Together for Better”

Kontakte: Tel: 0692138867 Email: togetherbetter2020@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist, laborant, psikologe

Kreditet: 12

4 – 5 nentor 2023, Gjirokaster/ “Nderhyrja dhe politikat per perdorimin e antibiotikeve”

Titulli i aktivitetit: 4 – 5 nentor 2023, Gjirokaster/ “Nderhyrja dhe politikat per perdorimin e antibiotikeve”

Data e zhvillimit: 4 – 5 nentor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Cajupi, Gjirokaster

Organizatori/ofruesi: Working Together-Consulting Sh.p. k

Kontakte: Tel: 0674283599 E-mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem / te familjes, mjeke specialist, Infermier, Farmacist, Stomatolog

Kreditet: 9

2,3,4 nentor 2023, Durres / Trajnim “Permiresimi i kujdesit shendetesor per te porsalindurit duke u bazuar ne protokollet e reja” 

Titulli i aktivitetit: 2,3,4 nentor 2023, Durres / Trajnim “Permiresimi i kujdesit shendetesor per te porsalindurit duke u bazuar ne protokollet e reja” 

Data e zhvillimit: 2,3,4 nentor 2023

Vendi i organizimit: Materniteti Durres

Organizatori/ofruesi: Qendra Neonatologjike Shqiptare

Kontakte: Tel: 0674559427   E-mail: hoxhaalketa@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem, neonatolog, pediater, ORL dhe infermiere te neonatologjise

Kreditet: 14

2 nentor – 2 dhjetor 2023, Trajnim online” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Titulli i aktivitetit: 2 nentor – 2 dhjetor 2023, Trajnim online” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Data e zhvillimit: 2 nentor – 2 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmacist

Kreditet: 11

1 nentor – 1 dhjetor 2023 Trajnim online” Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”.

Titulli i aktivitetit: 1 nentor – 1 dhjetor 2023 Trajnim online” Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”.

Data e zhvillimit: 1 nentor – 1 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet: 11

1 nentor– 1 dhjetor 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike 1”

Titulli i aktivitetit: 1 nentor– 1 dhjetor 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike 1”.

Data e zhvillimit: 1 nentor– 1 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Dentist

Kreditet: 9

1 nentor – 1 dhjetor 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike II”.

Titulli i aktivitetit: 1 nentor – 1 dhjetor 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike II”.

Data e zhvillimit: 1 nentor – 1 dhjetor 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Dentist

Kreditet: 11

1 – 2 nentor 2023 Tirane, Trajnim / “Prehospital Trauma Life Support”

Titulli i aktivitetit: 1 – 2 nentor 2023 Tirane, Trajnim / “Prehospital Trauma Life Support”

Data e zhvillimit: 1 – 2 nentor 2023

Vendi i organizimit: QKUM Tirane

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombëtare e Urgjencave Mjekësore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, infermier

Kreditet: 19.2