30 prill – 30 maj 2023, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 30 prill – 30 maj 2023, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 30 prill – 30 maj 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist

Kreditet: 12

30 prill – 1 maj 2023, Tirane/ “Kursi i trajnimit ne dhenien e ndihmes se pare CPR”

Titulli i aktivitetit: 30 prill – 1 maj 2023, Tirane/ “Kursi i trajnimit ne dhenien e ndihmes se pare CPR”

Data e zhvillimit: 30 prill – 1 maj 2023

Vendi i organizimit: Universiteti Barleti

Organizatori/ofruesi: Barleti Group SHPK (Universiteti Barleti)

Kontakte: Tel: 0683141777 E-mail: dep.mjekesi-prof@umb.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermiere, mami

Kreditet: 12

29 – 30 prill 2023 Kamez, Tirane / Trajnim “Praktika më të mira të higjenës, ndihmë për kujdestarët dhe siguri për pacientët.” 

Titulli i aktivitetit: 29 – 30 prill 2023 Kamez, Tirane / Trajnim “Praktika më të mira të higjenës, ndihmë për kujdestarët dhe siguri për pacientët.” 

Data e zhvillimit: 29 – 30 prill 2023

Vendi i organizimit:  QSH Kamez, Tirane

Organizatori/ofruesi: TASH

Kontakte: Tel:  0696853883 E-mail: qtash@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermiere

Kreditet: 12

29 – 30 prill 2023, Tirane / “Aftesite manipuluese qe duhet te kete personeli shendetesor ne njesine e kujdesit intensive ICU. (Reanimacion)” 

Titulli i aktivitetit: 29 – 30 prill 2023, Tirane / “Aftesite manipuluese qe duhet te kete personeli shendetesor ne njesine e kujdesit intensive ICU. (Reanimacion)” 

Data e zhvillimit: 29 – 30 prill 2023

Vendi i organizimit: Universiteti Beder, Tirane

Organizatori/ofruesi: KSHI 

Kontakte: Tel:  0698081902 E-mail: kshinfermieror@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem/familjes, infermier, mami, teknik laboratori dhe teknik imazherie

Kreditet: 11

29 prill 2023, Tirane / Trajnim “Psikomotriciteti dhe roli ne zhvillimin e te folurit”  

Titulli i aktivitetit: 29 prill 2023, Tirane / Trajnim “Psikomotriciteti dhe roli ne zhvillimin e te folurit”  

Data e zhvillimit: 29 prill 2023

Vendi i organizimit: Tirane

Organizatori/ofruesi: Shoqata Logopedistet Shqipetare

Kontakte: Tel: 0675444408   E-mail: srexhep@g.clemerson.edu

Kategoria e pjesëmarrësve: Logopediste dhe psikologe

Kreditet: 3

29 prill 2023, Korce / Trajnim “Hepatiti C dhe kalkuloza Biliare”

Titulli i aktivitetit: 29 prill 2023, Korce / Trajnim “Hepatiti C dhe kalkuloza Biliare”

Data e zhvillimit: 29 prill 2023

Vendi i organizimit: Korce

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek i pergjithshem, infermiere, farmaciste

Kreditet: 6

29 prill 2023, Tirane / “Komente mbi seminarin e pare te Jaccques Lacan  <Shkrimet teknike te Frojdit> Kapitujt 13, 14, 15” 

Titulli i aktivitetit: 29 prill 2023, Tirane / “Komente mbi seminarin e pare te Jaccques Lacan  <Shkrimet teknike te Frojdit> Kapitujt 13, 14, 15” 

Data e zhvillimit: 29 prill 2023

Vendi i organizimit: Zyra e Kryqit te Kuq, Rruga Elbasanit, Tirane

Organizatori/ofruesi: Qendra per Studime te Avancuara

Kontakte: Tel:  0682018827 E-mail: elona.hasko@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Psikologe, psikoterapiste, punonjes social, logopediste

Kreditet: 5

29 prill 2023, Korce / Trajnim “IST/SST dhe ekspozimi profesional”  

Titulli i aktivitetit: 29 prill 2023, Korce / Trajnim “IST/SST dhe ekspozimi profesional”  

Data e zhvillimit: 29 prill 2023

Vendi i organizimit: NJVKSH Korce

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985   E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem, infermiere dhe mami

Kreditet: 6

29 prill 2023, online / Trajnim “Semundjet Gastro-Intestinale” 

Titulli i aktivitetit: 29 prill 2023, online / Trajnim “Semundjet Gastro-Intestinale” 

Data e zhvillimit: 29 prill 2023

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Shoqata Per nje Shqiperi te Shendetshme FHA

Kontakte: Tel: 0682180293 E-mail: lahoe90@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, farmaciste dhe infermier

Kreditet: 6

28, 29 prill 2023 /online “Protezimi mbi implante

Titulli i aktivitetit: 28, 29 prill 2023 /online “Protezimi mbi implante”

Data e zhvillimit: 28, 29 prill 2023

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Stomatologut

Kontakte: Tel: 0695231259 E-mail: aurela_guri@hotmail.it

Kategoria e pjesëmarrësve: stomatologe

Kreditet: 12

28 prill – 23 qershor 2023 Shupenze, Peshkopi/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Titulli i aktivitetit: 28 prill – 23 qershor 2023 Shupenze, Peshkopi /Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Data e zhvillimit: 28 prill – 23 qershor 2023

Vendi i organizimit: QSH Shupenze, Peshkopi

Organizatori/ofruesi: QSH Shupenze, Peshkopi

Kontakte: Tel: 0686211000

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe infermier te QSH Shupenze, Peshkopi

Kreditet: 16

28, 29, 30 prill 2023, Vlore “Menaxhimi i emergjencave ne stomatologji”.

Titulli i aktivitetit: 28, 29, 30 prill 2023, Vlore “Menaxhimi i emergjencave ne stomatologji”.

Data e zhvillimit: 28, 29, 30 prill 2023

Vendi i organizimit: Hotel Regina, Vlore

Organizatori/ofruesi: Shoqata Brainstorm

Kontakte: Tel: 0692932910 E-mail: brainstormorganisation@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Stomatologe

Kreditet: 18

28 prill 2023 Burrel/ “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 28 prill 2023 Burrel/ “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 28 prill 2023

Vendi i organizimit: Spitali Burrel

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

28 prill 2023, Tirane / Trajnim “Long Covid” 

Titulli i aktivitetit: 28 prill 2023, Tirane / Trajnim “Long Covid” 

Data e zhvillimit: 28 prill 2023

Vendi i organizimit: Spitali Hygea, Tirane

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem dhe mjeke specialiste

Kreditet: 2

27 prill 2023 Lezhe / “Dilemat e klinikes komplekse. Perqasjet nderdisiplinare”

Titulli i aktivitetit: 27 prill 2023 Lezhe / “Dilemat e klinikes komplekse. Perqasjet nderdisiplinare”

Data e zhvillimit: 27 prill 2023

Vendi i organizimit: Hotel Gjuetise, Lezhe

Organizatori/ofruesi: AMPLE, Urdhri i Mjekut Shkoder

Kontakte: Tel: 0695771135 E-mail: pamelagruda@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem, specialiste, farmaciste

Kreditet: 6

27 prill 2023 Vlore / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 27 prill 2023 Vlore / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 27 prill 2023

Vendi i organizimit: Kolegji Universitar “Pavaresia” Vlore

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

26 prill – 15 qershor 2023 QSH Burrel, Mat/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Titulli i aktivitetit: 26 prill – 15 qershor 2023 QSH Burrel, Mat/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Data e zhvillimit: 26 prill – 15 qershor 2023

Vendi i organizimit: QSH Burrel, Mat

Organizatori/ofruesi: QSH Burrel, Mat

Kontakte: Tel: 0684802014   

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe infermier te QSH Burrel, Mat

Kreditet: 16

26 prill – 26 maj 2023, Trajnim online” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Titulli i aktivitetit: 26 prill – 26 maj 2023, Trajnim online” Siguria e pacientit. Roli i farmacistit ne permiresimin e saj”.

Data e zhvillimit: 26 prill – 26 maj 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmacist

Kreditet: 11

26 – 27 prill 2023 Tirane, Trajnim / “Prehospital Trauma Life Support”

Titulli i aktivitetit: 26 – 27 prill 2023 Tirane, Trajnim / “Prehospital Trauma Life Support”

Data e zhvillimit: 26 – 27 prill 2023

Vendi i organizimit: QKUM Tirane

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombëtare e Urgjencave Mjekësore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, infermier

Kreditet: 19.2

26 prill 2023 Mamurras / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 26 prill 2023 Mamurras / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 26 prill 2023

Vendi i organizimit: Mamurras

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

25 prill – 21 qershor 2023 QSH Peshkopi, Diber/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Titulli i aktivitetit: 25 prill – 21 qershor 2023 QSH Peshkopi, Diber/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Data e zhvillimit: 25 prill – 21 qershor 2023

Vendi i organizimit: QSH Peshkopi, Diber

Organizatori/ofruesi: QSH Peshkopi, Diber

Kontakte: Tel: 0675833491   

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe infermier te QSH Peshkopi, Diber

Kreditet: 16

25 – 26 prill 2023 Memaliaj / “Parandalimi dhe menaxhimi i rrezimeve aksidentale tek te moshuarit ne kujdesin paresor dhe spitalor”

Titulli i aktivitetit: 25 – 26 prill 2023 Memaliaj / “Parandalimi dhe menaxhimi i rrezimeve aksidentale tek te moshuarit ne kujdesin paresor dhe spitalor”

Data e zhvillimit: 25 – 26 prill 2023

Vendi i organizimit: Spitali Memaliaj

Organizatori/ofruesi: Shoqata “Sherbimi i Kujdesit Paliativ” Vlore

Kontakte: Tel: 0695242050   E-mail: juli.xhindoli@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermiere

Kreditet: 12

24 prill – 24 maj 2023 Trajnim online” Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”.

Titulli i aktivitetit: 24 prill – 24 maj 2023 Trajnim online” Aderenca ndaj mjekimit. Roli i profesionisteve te shendetesise”.

Data e zhvillimit: 24 prill – 24 maj 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Farmacist

Kreditet: 11

22 prill – 22 maj 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike II”.

Titulli i aktivitetit: 22 prill – 22 maj 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike II”.

Data e zhvillimit: 22 prill – 22 maj 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Dentist

Kreditet: 11

22 prill 2023, Korce “COVID 19 tek shtatzanat dhe foshnjat. Urgjencat hematologjike “

Titulli i aktivitetit: 22 prill 2023, Korce “COVID 19 tek shtatzanat dhe foshnjat. Urgjencat hematologjike “

Data e zhvillimit: 22 prill 2023

Vendi i organizimit: NJVKSH Korce

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: 0694445985 Email: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, infermier

Kreditet: 6

21 prill – 7 nentor 2023 Korce/Trajnim / “Edukimi ne vazhdim per stafin e Spitalit Rajonal Korce 2023”

Titulli i aktivitetit: 21 prill – 7 nentor 2023 Korce/Trajnim / “Edukimi ne vazhdim per stafin e Spitalit Rajonal Korce 2023”

Data e zhvillimit: 21 prill – 7 nentor 2023

Vendi i organizimit:  Spitali Rajonal Korce

Organizatori/ofruesi: Spitali Rajonal Korce

Kontakte: E-mail: valbonamurataj@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke dhe infermiere te Spitalit Rajonal Korce

Kreditet: 30

21 – 22 prill 2023 Fier, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve ne menaxhimin e emergjencave ne shendet publik ne situate fatkeqesish natyrore dhe epidemie”

Titulli i aktivitetit: 21 – 22 prill 2023 Fier, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve ne menaxhimin e emergjencave ne shendet publik ne situate fatkeqesish natyrore dhe epidemie”.

Data e zhvillimit: 21 – 22 prill 2023

Vendi i organizimit: Fier

Organizatori/ofruesi: Working Together-Consulting Sh.p.k

Kontakte: Tel: 0674283599 E-mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Menaxher/Drejtor, Farmacist, Stomatolog

Kreditet: 12

21 prill 2023 Dimal, Berat / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 21 prill 2023 Dimal, Berat / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 21 prill 2023

Vendi i organizimit: QSH Dimal, Berat

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

20 prill – 9 qershor 2023 QSH Komsi, Mat/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Titulli i aktivitetit: 20 prill – 9 qershor 2023 QSH Komsi, Mat/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Data e zhvillimit: 20 prill – 9 qershor 2023

Vendi i organizimit: QSH Komsi, Mat

Organizatori/ofruesi: QSH Komsi, Mat

Kontakte: Tel: 0692435779   

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe infermier te QSH Komsi, Mat

Kreditet: 16

20 prill – 20 maj 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike 1”

Titulli i aktivitetit: 20 prill – 20 maj 2023, Trajnim online” Dentistria Klinike 1”.

Data e zhvillimit: 20 prill – 20 maj 2023

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Dentist

Kreditet: 9

19 – 20 prill 2023 Vlore / “Parandalimi dhe menaxhimi i rrezimeve aksidentale tek te moshuarit ne kujdesin paresor dhe spitalor”

Titulli i aktivitetit: 19 – 20 prill 2023 Vlore / “Parandalimi dhe menaxhimi i rrezimeve aksidentale tek te moshuarit ne kujdesin paresor dhe spitalor”

Data e zhvillimit: 19 – 20 prill 2023

Vendi i organizimit: Kolegji Pavaresia, Vlore

Organizatori/ofruesi: Shoqata “Sherbimi i Kujdesit Paliativ” Vlore

Kontakte: Tel: 0695242050   E-mail: juli.xhindoli@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermiere

Kreditet: 12

19 dhe 20 prill 2023 Bulqize / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 19 dhe 20 prill 2023 Bulqize / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 19 dhe 20 prill 2023

Vendi i organizimit: Bulqize

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

18, 19, 20 prill 2023, online/ “Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve te lidhura me kujdesin shendetesor”

Titulli i aktivitetit: 18, 19, 20 prill 2023, online/ “Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve te lidhura me kujdesin shendetesor”

Data e zhvillimit: 18, 19, 20 prill 2023.

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist, stomatologe, farmaciste, infermiere/mami

Kreditet: 11

17 prill – 6 qershor 2023 Gurre, Diber/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Titulli i aktivitetit: 17 prill – 6 qershor 2023 Gurre, Diber /Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Data e zhvillimit: 17 prill – 6 qershor 2023

Vendi i organizimit: QSH Gurre, Diber

Organizatori/ofruesi: QSH Gurre, Diber

Kontakte: Tel: 0695425216

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe infermier te QSH Gurre, Diber

Kreditet: 16

17 prill – 5 qershor 2023 Macukull, Diber/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Titulli i aktivitetit: 17 prill – 5 qershor 2023 Macukull, Diber/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Data e zhvillimit: 17 prill – 5 qershor 2023

Vendi i organizimit: QSH Macukull, Diber

Organizatori/ofruesi: QSH Macukull, Diber

Kontakte: Tel: 0683120153

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe infermier te QSH Macukull, Diber

Kreditet: 16

17, 18 prill 2023 Vau i Dejes / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 17, 18 prill 2023 Vau i Dejes / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 17, 18 prill 2023

Vendi i organizimit: Vau i Dejes

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

16 – 17 prill 2023 Berat, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve ne menaxhimin e emergjencave ne shendet publik ne situate fatkeqesish natyrore dhe epidemie”

Titulli i aktivitetit: 16 – 17 prill 2023 Berat, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve ne menaxhimin e emergjencave ne shendet publik ne situate fatkeqesish natyrore dhe epidemie”.

Data e zhvillimit: 16 – 17 prill 2023

Vendi i organizimit: Berat

Organizatori/ofruesi: Working Together-Consulting Sh.p.k

Kontakte: Tel: 0674283599 E-mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Menaxher/Drejtor, Farmacist, Stomatolog

Kreditet: 12

15 – 16 prill 2023, Lushnje / Trajnim” Aftesite dhe strategjite e komunikimit te infermierit profesionist per tu perballur me takime te veshtira ne menyre te sigurt dhe efektive ne mjediset e praktikave te kujdesit

Titulli i aktivitetit: 15 – 16 prill 2023, Lushnje / Trajnim” Aftesite dhe strategjite e komunikimit te infermierit profesionist per tu perballur me takime te veshtira ne menyre te sigurt dhe efektive ne mjediset e praktikave te kujdesit”

Data e zhvillimit: 15 – 16 prill 2023

Vendi i organizimit: Spitali Lushnje

Organizatori/ofruesi: Qendra e Kurseve te Trajnimit te Profesionisteve te Shendetit. Tradite, Art, Shkence (TASH)

Kontakte: Tel: 0696853883 E-mail: qtash@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier (jo specialitet)

Kreditet: 12

15 prill 2023 Klos / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 15 prill 2023 Klos / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 15 prill 2023

Vendi i organizimit: Klos

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

14 – 15 prill 2023, Tirane/ “Kursi i trajnimit ne dhenien e ndihmes se pare CPR”

Titulli i aktivitetit: 14 – 15 prill 2023, Tirane/ “Kursi i trajnimit ne dhenien e ndihmes se pare CPR”

Data e zhvillimit: 14 – 15 prill 2023

Vendi i organizimit: Universiteti Barleti

Organizatori/ofruesi: Barleti Group SHPK (Universiteti Barleti)

Kontakte: Tel: 0683141777 E-mail: dep.mjekesi-prof@umb.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermiere, mami

Kreditet: 12

14 prill 2023 Kucove, Berat / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 14 prill 2023 Kucove, Berat / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 14 prill 2023

Vendi i organizimit: Bashkia Kucove, Berat

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

13,14,15 prill 2023 Tirane, Trajnim / “Limfodrenazhi manual sipas teknikave Vodder”

Titulli i aktivitetit: 13,14,15 prill 2023 Tirane, Trajnim / “Limfodrenazhi manual sipas teknikave Vodder”

Data e zhvillimit: 13,14,15 prill 2023

Vendi i organizimit:  TRE-KA rr. Nikolla Jorga, Pallati nr.8, Kati 1, Tiranë

Organizatori/ofruesi: TRE-KA

Kontakte: Tel: 0696087652 E-mail: klejdatani@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Fizioterapiste

Kreditet: 16

12 prill – 31 maj 2023 QSH Ulez, Mat/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Titulli i aktivitetit: 12 prill – 31 maj 2023 QSH Ulez, Mat/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Data e zhvillimit: 12 prill – 31 maj 2023

Vendi i organizimit: QSH Ulez, Mat

Organizatori/ofruesi: QSH Ulez, Mat

Kontakte: Tel: 0676900190   

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe infermier te QSH Ulez, Mat

Kreditet: 16

12 – 13, 24 – 25 prill 2023, Vlore Trajnim / “Perditesimi i procedurave, ripercaktimi i rolit te drejtuesve te praktikave”

Titulli i aktivitetit: 12 – 13, 24 – 25 prill 2023, Vlore Trajnim / “Perditesimi i procedurave, ripercaktimi i rolit te drejtuesve te praktikave”

Data e zhvillimit: 12 – 13, 24 – 25 prill 2023

Vendi i organizimit: Kolegji Universitar “Pavaresia” Vlore

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere (jo specialitet)

Kreditet: 12

11, 12, 13 prill 2023, online/ “Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve te lidhura me kujdesin shendetesor”

Titulli i aktivitetit: 11, 12, 13 prill 2023, online/ “Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve te lidhura me kujdesin shendetesor”

Data e zhvillimit: 11, 12, 13 prill 2023.

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist, stomatologe, farmaciste, infermiere/mami

Kreditet: 11

10 prill – 2 qershor 2023 QSH nr.3, Fier/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Titulli i aktivitetit: 10 prill – 2 qershor 2023 QSH nr.3, Fier/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Data e zhvillimit: 10 prill – 2 qershor 2023

Vendi i organizimit: QSH nr.3, Fier

Organizatori/ofruesi: QSH nr.3, Fier

Kontakte: Tel: 0693939887

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe infermier te QSH nr.3, Fier

Kreditet: 16

10, 11 prill 2023 Puke / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 10, 11 prill 2023 Puke / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 10, 11 prill 2023

Vendi i organizimit: Puke

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

10 prill 2023 / “Ngritja e kapaciteteve te punonjesve shendetesore per trajtimin ligjor te viktimave te dhunes gjinore dhe dhunes ne familje”

Titulli i aktivitetit: 10 prill 2023 / “Ngritja e kapaciteteve te punonjesve shendetesore per trajtimin ligjor te viktimave te dhunes gjinore dhe dhunes ne familje”

Data e zhvillimit: 10 prill 2023

Vendi i organizimit: Ne vendin e punes te personelit shendetesor

Organizatori/ofruesi:  Qendra Te Drejtat e Njeriut ne Demokraci

Kontakte: Tel: 0692077661 E-mail: info@hrdc.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke familje, specialist dhe infermiere si jospecialitet

Kreditet: 3  

8, 15, 29 prill 2023 Korce Trajnim / “Kujdesi infermieror ne specialitete patologji dhe obsetrik gjinekologji”

Titulli i aktivitetit: 8, 15, 29 prill 2023 Maliq, Korce Trajnim / “Kujdesi infermieror ne specialitete patologji dhe obsetrik gjinekologji”

Data e zhvillimit: 8, 15, 29 prill 2023

Vendi i organizimit: Spitali Korce

Organizatori/ofruesi: Urdhri Infermierit

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere

Kreditet: 6

8 – 9 prill 2023, Pogradec / Trajnim” Aftesite dhe strategjite e komunikimit te infermierit profesionist per tu perballur me takime te veshtira ne menyre te sigurt dhe efektive ne mjediset e praktikave te kujdesit

Titulli i aktivitetit: 8 – 9 prill 2023, Pogradec / Trajnim” Aftesite dhe strategjite e komunikimit te infermierit profesionist per tu perballur me takime te veshtira ne menyre te sigurt dhe efektive ne mjediset e praktikave te kujdesit”

Data e zhvillimit: 8 – 9 prill 2023

Vendi i organizimit: Pogradec

Organizatori/ofruesi: Qendra e Kurseve te Trajnimit te Profesionisteve te Shendetit. Tradite, Art, Shkence (TASH)

Kontakte: Tel: 0696853883 E-mail: qtash@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier (jo specialitet)

Kreditet: 12

8 – 9 prill 2023, Gramsh “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.

Titulli i aktivitetit: 8 – 9 prill 2023, Gramsh / “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.”

Data e zhvillimit: 8 – 9 prill 2023

Vendi i organizimit: Qendra e Kultures Gramsh

Organizatori/ofruesi: Shoqata “Together for Better”

Kontakte: Tel: 0692138867 Email: togetherbetter2020@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist, laborant, psikologe

Kreditet: 12

8 – 9 prill 2023 Fier, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve ne menaxhimin e emergjencave ne shendet publik ne situate fatkeqesish natyrore dhe epidemie”

Titulli i aktivitetit: 8 – 9 prill 2023 Fier, Trajnim/ “Ngritja e kapaciteteve ne menaxhimin e emergjencave ne shendet publik ne situate fatkeqesish natyrore dhe epidemie”.

Data e zhvillimit: 8 – 9 prill 2023

Vendi i organizimit: Fier

Organizatori/ofruesi: Working Together-Consulting Sh.p.k

Kontakte: Tel: 0674283599 E-mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Menaxher/Drejtor, Farmacist, Stomatolog

Kreditet: 12

8 prill 2023, Kruje/ “Asistenca infermierore perioperatore”

Titulli i aktivitetit: 8 prill 2023, Kruje/ “Asistenca infermierore perioperatore”

Data e zhvillimit: 8 prill 2023

Vendi i organizimit: Spitali Rajonal Kruje

Organizatori/ofruesi: Universiteti Barleti

Kontakte: Tel: 0692040554 E-mail: k.vakeflliu@umb.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet: 6

8 prill 2023, Vlore / “Infeksionet rikurente tek femijet. Te perditesojme njohurite e mjekut pediater per trajtimin dhe parandalimin e tyre” 

Titulli i aktivitetit: 8 prill 2023, Vlore / “Infeksionet rikurente tek femijet. Te perditesojme njohurite e mjekut pediater per trajtimin dhe parandalimin e tyre” 

Data e zhvillimit: 8 prill 2023

Vendi i organizimit: Hotel Diamond Hill, Vlore

Organizatori/ofruesi: Keshilli Kombetar i Urdhrit te Mjekut, Urdhri i Mjekut Vlore

Kontakte: Tel: 0692029185   E-mail: eduardmone@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek i pergjithshem, pediater, pediater infeksionist

Kreditet: 5

8 prill 2023, Korce / “Qasjet me te fundit te patologjive kronike” 

Titulli i aktivitetit: 8 prill 2023, Korce / “Qasjet me te fundit te patologjive kronike” 

Data e zhvillimit: 8 prill 2023

Vendi i organizimit: Korce

Organizatori/ofruesi: Keshilli Kombetar i Urdhrit te Mjekut te Shqiperise, Qarku Korce

Kontakte: Tel: 0698691626   E-mail: entelakollcinaku@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek i pergjithshem, specialiste kardiologe, endokrinologe, pneumologe, nefrologe, interniste, infermiere

Kreditet: 6

8 prill 2023 Mat / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 8 prill 2023 Mat / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 8 prill 2023

Vendi i organizimit: Mat

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

7, 8, 13, 15 prill 2023, online / Trajnim “Reforma e Vleresimit bio-psiko-social e aftesise se kufizuar” 

Titulli i aktivitetit: 7, 8, 13, 15 prill 2023, online / Trajnim “Reforma e Vleresimit bio-psiko-social e aftesise se kufizuar” 

Data e zhvillimit: 7, 8, 13, 15 prill 2023

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Ministria e Shendetesise dhe e Mbrojtjes Sociale

Kontakte: Tel: 0692399641 E-mail: Fjoralba.Hoxhallari@shendetesia.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem dhe te gjitha specialitetet

Kreditet: 12

7 prill 2023 Velabisht, Berat / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 7 prill 2023 Velabisht, Berat / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 7 prill 2023

Vendi i organizimit: QSH Velabisht, Berat

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

6 prill 2023 Tirane / “Aktualiteti ne sferen mjekesore dhe probleme ne pune”

Titulli i aktivitetit: 6 prill 2023 Tirane / “Aktualiteti ne sferen mjekesore dhe probleme ne pune”

Data e zhvillimit: 6 prill 2023

Vendi i organizimit: QSUT

Organizatori/ofruesi: Sindikata e Punonjesve te Sherbimit Shendetesor

Kontakte: Tel: 0674768888 E-mail: stronig@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem / familje, te specialiteteve te ndryshme (gastrohepatologe, okuliste, infeksioniste, geriatri, gjinekologe, reumatologe, anesteziste, pediater, mikrobiolog, psikiater), infrmiere, punonjes social, psikologe

Kreditet: 4

6 prill 2023 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Titulli i aktivitetit: 6 prill 2023 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Data e zhvillimit: 6 prill 2023

Vendi i organizimit: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke dhe infermiere te QSH-ve Tirane

Kreditet: 6

5, 6 prill 2023 Koplik / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Titulli i aktivitetit: 5, 6 prill 2023 Koplik / “Roli i ri infermieror ne promocionin shendetesor ne familje dhe komunitet”

Data e zhvillimit: 5, 6 prill 2023

Vendi i organizimit: Koplik

Organizatori/ofruesi: UISH

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere, mami

Kreditet: 6

5 prill 2023 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Titulli i aktivitetit: 5 prill 2023 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Data e zhvillimit: 5 prill 2023

Vendi i organizimit: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke dhe infermiere te QSH-ve Tirane

Kreditet: 6

4 prill – 28 maj 2023 Postribe, Shkoder / Trajnim “Parandalimi dhe menaxhimi ne kujdesin shendetesor paresor i pacienteve me Covid – 19”

Titulli i aktivitetit: 4 prill – 28 maj 2023 Postribe, Shkoder / Trajnim “Menaxhimi ne kujdesin shendetesor paresor i pacienteve me Covid – 19”

Data e zhvillimit: 4 prill – 28 maj 2023

Vendi i organizimit: QSH Postribe

Organizatori/ofruesi: QSH Postribe

Kontakte: Tel: 0675896431 E-mail: armimena@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem/familje dhe infermiere te QSH Postribe

Kreditet: 8

4 – 5 prill 2023 Vlore / “Parandalimi dhe menaxhimi i rrezimeve aksidentale tek te moshuarit ne kujdesin paresor dhe spitalor”

Titulli i aktivitetit: 4 – 5 prill 2023 Vlore / “Parandalimi dhe menaxhimi i rrezimeve aksidentale tek te moshuarit ne kujdesin paresor dhe spitalor”

Data e zhvillimit: 4 – 5 prill 2023

Vendi i organizimit: Kolegji Pavaresia, Vlore

Organizatori/ofruesi: Shoqata “Sherbimi i Kujdesit Paliativ” Vlore

Kontakte: Tel: 0695242050   E-mail: juli.xhindoli@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermiere

Kreditet: 12

4, 5 prill 2023 Tirane / “Aktualiteti ne sferen mjekesore dhe probleme ne pune”

Titulli i aktivitetit: 4, 5 prill 2023 Tirane / “Aktualiteti ne sferen mjekesore dhe probleme ne pune”

Data e zhvillimit: 4, 5 prill 2023

Vendi i organizimit: QSUT

Organizatori/ofruesi: Sindikata e Punonjesve te Sherbimit Shendetesor

Kontakte: Tel: 0674768888 E-mail: stronig@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem / familje, te specialiteteve te ndryshme (gastrohepatologe, okuliste, infeksioniste, geriatri, gjinekologe, reumatologe, anesteziste, pediater, mikrobiolog, psikiater), infrmiere, punonjes social, psikologe

Kreditet: 4

3 prill – 30 korrik 2023 Grabian, Lushnje/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Titulli i aktivitetit: 3 prill – 30 korrik 2023 Grabian, Lushnje/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.             

Data e zhvillimit: 3 prill – 30 korrik 2023

Vendi i organizimit: QSH Grabian, Lushnje

Organizatori/ofruesi: QSH Grabian, Lushnje

Kontakte: Tel: 0693415050 E-mail: borana.lici@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe infermier te QSH Grabian, Lushnje

Kreditet: 16

3 prill – 22 maj 2023 Gjorice, Diber/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Titulli i aktivitetit: 3 prill – 22 maj 2023 Gjorice, Diber/Trajnim “Kujdesi shendetesor per te moshuarit ne KSHP”.

Data e zhvillimit: 3 prill – 22 maj 2023

Vendi i organizimit: QSH Gjorice, Diber

Organizatori/ofruesi: QSH Gjorice, Diber

Kontakte: Tel: 0674941898

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe infermier te QSH Gjorice, Diber

Kreditet: 16

2,8,9,10,16 prill 2023, Tirane / Trajnim “Protokollet e rehabilitimit të patologjive Ortopedike” 

Titulli i aktivitetit: 2,8,9,10,16 prill 2023, Tirane / Trajnim “Protokollet e rehabilitimit të patologjive Ortopedike”

Data e zhvillimit: 2,8,9,10,16 prill 2023

Vendi i organizimit: TRE-KA rr. Nikolla Jorga, Pallati nr.8, Kati 1, Tiranë

Organizatori/ofruesi: TRE-KA

Kontakte: Tel:  0696087652 E-mail: klejdatani@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Fizioterapist

Kreditet: 15

1 – 2 prill 2023 Golem, Kavaje/ Trajnim “Si te ndihmojme pacientet (familjet) te marrin pergjegjesite ne trajtimin dhe menaxhimin e kujdesit me ane te Komunikimi Terapeutik”

Titulli i aktivitetit: 1 – 2 prill 2023 Golem, Kavaje/ Trajnim “Si te ndihmojme pacientet (familjet) te marrin pergjegjesite ne trajtimin dhe menaxhimin e kujdesit me ane te Komunikimi Terapeutik”

Data e zhvillimit: 1 – 2 prill 2023

Vendi i organizimit: QSH Golem, Kavaje

Organizatori/ofruesi: Qendra e Perkujdesit per te Moshuar “Te Moza”

Kontakte: Tel: 0696853883 E-mail: qtash@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet: 12

1 – 2 prill 2023, Pogradec “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.

Titulli i aktivitetit: 1 – 2 prill 2023, Pogradec / “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.”

Data e zhvillimit: 1 – 2 prill 2023

Vendi i organizimit: NJVKSH Pogradec

Organizatori/ofruesi: Shoqata “Together for Better”

Kontakte: Tel: 0692138867 Email: togetherbetter2020@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist, laborant, psikologe

Kreditet: 12

1 prill 2023, Tirane/ “Fibroza kistike. Rehabilitimi respirator”

Titulli i aktivitetit: 1 prill 2023, Tirane/ “Fibroza kistike. Rehabilitimi respirator”

Data e zhvillimit: 1 prill 2023

Vendi i organizimit: Universiteti Barleti

Organizatori/ofruesi: Universiteti Barleti

Kontakte: Tel: 0676103135 E-mail: j.xharo@umb.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek I pergjithshem, pediater, pneumologe, gastrohepatologe, gjinetiste, androloge, endokrinologe, ortoped, dietologe, mjeke laboratori, infermiere

Kreditet: 6

1 prill 2023 Maliq, Korce Trajnim / “Kujdesi infermieror ne specialitete patologji dhe obsetrik gjinekologji”

Titulli i aktivitetit: 1 prill 2023 Maliq, Korce Trajnim / “Kujdesi infermieror ne specialitete patologji dhe obsetrik gjinekologji”

Data e zhvillimit: 1 prill 2023

Vendi i organizimit: Bashkia Maliq

Organizatori/ofruesi: Urdhri Infermierit

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish_albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermiere

Kreditet: 6

1 prill 2023, online / Trajnim “Semundjet neurologjike” 

Titulli i aktivitetit: 1 prill 2023, online / Trajnim “Semundjet neurologjike” 

Data e zhvillimit: 1 prill 2023

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Shoqata Per nje Shqiperi te Shendetshme FHA

Kontakte: Tel: 0682180293 E-mail: lahoe90@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem, familjes, pediater, farmaciste dhe infermier

Kreditet: 6