29 – 30 qershor 2024, Krujë / Trajnim “Praktika më të mira të higjenës, ndihmë për kujdestarët dhe siguri për pacientët.” 

Titulli i aktivitetit: 29 – 30 qershor 2024, Krujë / Trajnim “Praktika më të mira të higjenës, ndihmë për kujdestarët dhe siguri për pacientët.” 

Data e zhvillimit: 29 – 30 qershor 2024

Vendi i organizimit: Pallati i Kulturës Krujë

Organizatori/ofruesi: TASH

Kontakte: Tel:  0696853883 E-mail: qtash@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermiere

Kreditet: 12

29 – 30 qershor 2024, online/ “MSHBE dhe mbështetja e ankthit tek femijët dhe të rinjtë” 

Titulli i aktivitetit: 29 – 30 qershor 2024, online/ “MSHBE dhe mbështetja e ankthit tek femijët dhe të rinjtë”  

Data e zhvillimit: 29 – 30 qershor 2024 

Vendi i organizmit: online 

Organizatori/ofruesi: “Qendra e Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike” 

Kontakte: Tel: 0684420000 E-mail: qksh.psikologjike@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: psikologë, punojës social

Kreditet: 6

29 – 30 qershor 2024, online/ ” Infeksionet nozokomiale dhe roli infermieror ne parandalimin e tyre, lidhur edhe me disa nga procedurat praktike të punës” 

Titulli i aktivitetit: 29 – 30 qershor 2024, online/ ” Infeksionet nozokomiale dhe roli infermieror ne parandalimin e tyre, lidhur edhe me disa nga procedurat praktike të punës” 

Data e zhvillimit: 29 – 30 qershor 2024

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Kërkimi Shkencor Në Infermieri 

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mail: kshinfermierormail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 12  

29 qershor 2024,Durrës/ Trajnim “Long Covid” 

Titulli i aktivitetit: 29 qershor 2024, Durrës / Trajnim “Long Covid” 

Data e zhvillimit: 29 qershor 2024

Vendi i organizimit: Spitali Durrës

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem dhe mjeke specialiste

Kreditet: 2

29 qershor 2024, Berat/ Trajnim “Ostoeporoza dhe nutricioni ne patologjite reumatizmale”

Titulli i aktivitetit:  29 qershor 2024, Berat/ Trajnim “Ostoeporoza dhe nutricioni ne patologjite reumatizmale”

Data e zhvillimit: 29 qershor 2024

Vendi i organizimit: Spitali Berat

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem/familjes, specialist (reumatologe, endokrinologe)

Kreditet: 6 

29 qershor 2024,Durrës/ Trajnim “Antraksi” 

Titulli i aktivitetit: 29 qershor 2024, Durrës/ Trajnim “Antraksi” 

Data e zhvillimit: 29 qershor 2024 

Vendi i organizimit: Spitali Durrës

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik  

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@yahoo.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm, mjekë specialistë 

Kreditet: 3 

29 qershor 2024,Kukës/ Trajnim “Menaxhimi dhe vetëmenaxhimi i dhimbjes. Vetëmjekimi i dhimbjes. Roli i farmacistit në vetëkujdes dhe vetë-mjekim” 

Titulli i aktivitetit: 29 qershor  2024, Kukës/ Trajnim “Menaxhimi dhe vetëmenaxhimi i dhimbjes. Vetëmjekimi i dhimbjes. Roli i farmacistit në vetëkujdes dhe vetë-mjekim” 

Data e zhvillimit: 29 qershor 2024

Vendi i organizimit: OSHKSH Kukës

Organizatori/ofruesi: Working Together Consulting

Kontakte: Tel: 0674283599 E–mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm dhe farmacistë

Kreditet: 6 

29 qershor 2024, Elbasan/ Trajnim “Pathologjitë më të shpeshta gastro – intenstinale” 
 
Titulli i aktivitetit: 29 qershor 2024, Elbasan/ Trajnim “Pathologjitë më të shpeshta gastro – intenstinale” 
 
Data e zhvillimit: 29 qershor 2024
 
Vendi i organizimit: Qëndra Rinore Elbasan
 
Organizatori/ofruesi: Shoqata Për Një Shqipëri Të Shëndetshme
 
Kontakte: Tel: 0682180293 E-mail: lahoe90@gmail.com
 
Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm, farmacist, infermierë
 
Kreditet:6  
 

29 qershor 2024, Korcë/ Workshop “Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Titulli i aktivitetit: 29 qershor 2024, Korcë/ Workshop”Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Data e zhvillimit: 29 qershor  2024

Vendi i organizimit: Salla e Telemedecines Korcë

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë që  punojnë në qëndra shëndetësore dhe urgjenca

Kreditet: 5 

28 qershor 2024 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Titulli i aktivitetit: 28 qershor 2024 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Data e zhvillimit: 28 qershor 2024

Vendi i organizimit: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke dhe infermiere

Kreditet: 6

28 – 30 qershor 2024, Tiranë/ “Takimi Kombëtar i Shkencave Mjekësore 9”

Titulli i aktivitetit: 28 – 30 qershor 2024, Tiranë/ “Takimi Kombëtar i Shkencave Mjekësore 9” 

Data e zhvillimit: 28 – 30 qershor 2024

Vendi i organizimit: Hotel Mark Albania 

Organiatori/ofruesi: Shoqata Brainstorm 

Kontakte: Tel:  0692932910 E-mail: med.sci.conf@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: profesionistet e shkencave mjekesore

Kreditet:  18 

27 qershor 2024, online/ Webinar “Obeziteti” 

Titulli i aktivitetit: 27 qershor 2024, online/Webinar “Obeziteti” 

Data e zhvillimit: 27 qershor 2024 

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com 

Kategoria e pjesmarrësve: mjekëve të përgjithshëm, mjekëve specialistë: endokrinologë, kardiologë, nefrologë, reumatologë, infeksionistë, onkologë, mjekë urgjence dhe farmacistëve, stomatologëve, infermierëve 

Kreditet: 3

27 qershor 2024 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Titulli i aktivitetit: 27 qershor 2024 Tirane, Trajnim / BLS & D” Basic Life Support Defibrilation”.

Data e zhvillimit: 27 qershor 2024

Vendi i organizimit: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Organizatori/ofruesi: Qendra Kombetare e Urgjencave Mjekesore

Kontakte: Tel: 0693892424 E-mail: Alba.Xhafaj@urgjenca.gov.al

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke dhe infermiere

Kreditet: 6  

27 qershor 2024 online “Kujdesi primar dhe shendeti mendor”

Titulli i aktivitetit: 27 qershor 2024 online “Kujdesi primar dhe shendeti mendor”

Data e zhvillimit: 27 qershor 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: CBT & SCHEMA THERAPY ALBANIA

Kontakte: Tel: 0692146453 Email: cbtschematherapyalbania@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem/familje, psikiater, pediater dhe infermier

Kreditet: 5

27 qershor 2024, Vlorë/ Workshop “Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Titulli i aktivitetit: 27 qershor 2024, Vlorë/ Workshop”Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Data e zhvillimit: 27 qershor  2024

Vendi i organizimit: Salla Telemdecinës, Vlorë

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë që  punojnë në qëndra shëndetësore dhe urgjenca

Kreditet: 5  

26 qershor 2024, online/ Trajnim “Dhimbja në patologjitë reumatizmale” 

Titulli i aktivitetit: 26 qershor 2024, online/ Trajnim “Dhimbja në patologjitë reumatizmale” 

Data e zhvillimit: 26 qershor 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë te përgjithshëm/të familjes, mjekë reumatologe, mjekë specialistë, farmacistë

Kreditet: 4

25 – 27 qershor 2024, online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Titulli i aktivitetit: 25 – 27 qershor 2024 online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Data e zhvillimit: 25 – 27 qershor 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist, stomatologe, farmaciste, infermiere

Kreditet: 12  

26 qershor – 4 korrik 2024, Kavajë /Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.
 
Titulli i aktivitetit: 26 qershor – 4 korrik 2024, Kavajë/Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.
 
Data e zhvillimit: 26 qershor – 4 korrik 2024 
 
Vendi i organizimit: Hotel “Fiore”, Kavajë
 
Organizatori/ofruesi: Shoqata “Kujdesi shëndetësor familjar”
 
Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com
 
Kategoria e pjesëmarrësve:
Infermier
 
Kreditet: 25  

25 qershor – 25 korrik 2024 online/ “Mjekimi i insuficencës kardiake me fraksion të reduktuar të ejeksionit, një vështrim mbi alternativat e reja të mjekimit- Moduli II” 

Titulli i aktivitetit: 25 qershor – 25 korrik 2024 online/ “Mjekimi i insuficencës kardiake me fraksion të reduktuar të ejeksionit, një vështrim mbi alternativat e reja të mjekimit- Moduli II” 

Data e zhvillimit: 25 qershor – 25 korrik  2024 

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com  

Kategoria e pjsëmarrësve: mjek të përgjithshëm, kardiologe 

Kreditet: 4 

25 qershor  – 25 korrik 2024, online/ “Mjekimi i insuficencës kardiake me fraksion të reduktuar  të ejeksionit, një vështrim mbi alterntivat e reja të mjekimit- Moduli I ” 

Titulli i aktivitetit: 25 qershor – 25 korrik 2024, online/ “Mjekimi i insuficencës kardiake me fraksion të reduktuar  të ejeksionit, një vështrim mbi alterntivat e reja të mjekimit -Moduli I

Data e zhvillimit: 25 qershor – 25 korrik

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com 

Kategoria e pjsëmarrësve: mjek të përgjithshëm dhe kardiologe 

Kreditet: 3  

25 qershor 2024, Vlorë/ Workshop “Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Titulli i aktivitetit: 25 qershor 2024, Vlorë/ Workshop”Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Data e zhvillimit: 25 qershor  2024

Vendi i organizimit: Salla Telemdecinës, Vlorë

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë që  punojnë në qëndra shëndetësore dhe urgjenca

Kreditet: 5 

24 – 25   qershor 2024, Roskovec / “Menaxhimi i dhimbjes dhe problemet psikosociale per pacientet tumoral”

Titulli i aktivitetit: 24 – 25 qershor 2024, Roskovec/ “Menaxhimi i dhimbjes dhe problemet psikosociale per pacientet tumoral”

Data e zhvillimit: 24 -25 qershor 2024

Vendi i organizimit: Qendra Kulturore Artistike Roskovec

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Sherbimit te Kujdesit Paliativ Vlore

Kontakte: Tel: 0695242050   E-mail: juliana.xhindoli@univlora.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe specialiteteve te ndryshme, farmaciste, stomatologe, infermier, psikolog dhe punonjes social

Kreditet: 12  

22 – 23 qershor 2024, Online/ Trajnim “Infermieri, në pacientë me diagnoza të vecnta” 

Titulli i aktivitetit: 22 – 23 qershor 2024, Online/ Trajnim “Infermieri, në pacientë me diagnoza neurologjike”  

Data e zhvillimit: 22 – 23 qershor  2024

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Kërkimi Shkencor në Infermieri  

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mai: kshinfermieror@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 12  

22 qershor 2024, Lushnje/ Trajnim “Ostoeporoza dhe nutricioni ne patologjite reumatizmale”

Titulli i aktivitetit:  22 qershor 2024, Lushnje/ Trajnim “Ostoeporoza dhe nutricioni ne patologjite reumatizmale”

Data e zhvillimit: 22 qershor 2024

Vendi i organizimit: Salla NJVKSH Lushnje 

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem/familjes, specialist (reumatologe, endokrinologe)

Kreditet: 6 

22 qershor 2024, Durrës/ “Antbiotikorenca” 

Titulli i aktivitetit: 22 qershor 2024, Durrës/ “Antbiotikorenca” 

Data e zhvillimit: 22 qershor 2024 

Vendi i organizimit: Spitali Durrës 

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve:  mjekë të përgjithshëm/familjes, stomatologë, farmacistë

Kreditet: 3

22 qershor 2024, Korcë/ Workshop “Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Titulli i aktivitetit: 22 qershor 2024, Korcë/ Workshop”Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Data e zhvillimit: 22 qershor  2024

Vendi i organizimit: Salla e Telemedecines Korcë

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë që  punojnë në qëndra shëndetësore dhe urgjenca

Kreditet: 5 

21 qershor 2024, Korcë/ Konferencë “Problematikat kryesore në menaxhimin e suksesshëm të patologjive të ndryshme në qytetin e Korçës” 

Titulli i aktivitetit: 21 qershor 2024, Korcë/ Konferencë “Problematikat kryesore në menaxhimin e suksesshëm të patologjive të ndryshme në qytetin e Korçës”

Data e zhvillimit: 21 qershor 2024

Vendi i organizimit: Hotel Plaza Korcë

Organizatori/ofruesi: Këshilli Kombëtar i Urdhëri të Mjekut 

Kontakte: Tel: 0672083692 E-mail: brahimfatmir@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë i përgjithshëm/familje, mjekë specialitë, farmacistë dhe
infermierë.

Kreditet: 6

21 qershor 2024, Fier/ Workshop “Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Titulli i aktivitetit: 21 qershor 2024, Fier/ Workshop”Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Data e zhvillimit: 21 qershor  2024

Vendi i organizimit: Salla e Poliklinikes Fier

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë që  punojnë në qëndra shëndetësore dhe urgjenca

Kreditet: 5  

20 qershor – 20 korrik  2024, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 20 qershor – 20 korrik 2024, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 20 qershor – 20 korrik 2024

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist

Kreditet: 12  

19 qershor – 19 korrik 2024, Trajnim online “Aplikimi i polifarmacise. Menaxhimi dhe siguria e mjekimit” Moduli II.

Titulli i aktivitetit: 19 qershor  – 19 korrik, Trajnim online “Aplikimi i polifarmacise. Menaxhimi dhe siguria e mjekimit” Moduli II.

Data e zhvillimit: 19 qershor – 19 korrik 2024

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmaciste

Kreditet: 4

19 qershor – 19 korrik, Trajnim online” Aplikimi i polifarmacise” Moduli I.

Titulli i aktivitetit: 19 qershor  – 19 korrik 2024, Trajnim online” Aplikimi i polifarmacise” Moduli I.

Data e zhvillimit: 19 qershor – 19 korrik

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Farmaciste

Kreditet: 3 

19 qershor 2024, Online/ Webinar “Dhimbja në patologjitë reumatizmale” 

Titulli i aktivitetit: 19 qershor 2024, Online/ Webinar “Dhimbja në patologjitë reumatizmale” 

Data e zhvillimit: 19 qershor 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë te përgjithshëm/të familjes, mjekë reumatologe dhe farmacistë

Kreditet: 4

18 – 20 qershor 2024, online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Titulli i aktivitetit: 18 – 20 qershor 2024 online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Data e zhvillimit: 18 – 20 qershor 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist, stomatologe, farmaciste, infermiere

Kreditet: 12  

18 qershor 2024, online / Trajnim “Reduktimi i riskut nga duhanpirja, ” 

Titulli i aktivitetit:1 8 qershor 2024, online / Trajnim “Reduktimi i riskut nga duhanpirja, online” 

Data e zhvillimit: 18 qershor 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek i pergjithshem, familjes, infermiere

Kreditet: 3

18 qershor 2024, Elbasan/ Workshop “Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Titulli i aktivitetit: 18 qershor 2024, Elbasan/ Workshop”Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Data e zhvillimit: 18 qershor  2024

Vendi i organizimit: QSHKSH, Elbasan

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë që  punojnë në qëndra shëndetësore dhe urgjenca

Kreditet: 5 

17 – 18  qershor 2024, Gjirokaster / “Menaxhimi i dhimbjes dhe problemet psikosociale per pacientet tumoral”

Titulli i aktivitetit: 17 – 18 qershor 2024, Gjirokaser/ “Menaxhimi i dhimbjes dhe problemet psikosociale per pacientet tumoral”

Data e zhvillimit: 17 – 18 qershor 2024

Vendi i organizimit: Telemedecina Spitali Gjirokaster

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Sherbimit te Kujdesit Paliativ Vlore

Kontakte: Tel: 0695242050   E-mail: juliana.xhindoli@univlora.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe specialiteteve te ndryshme, farmaciste, stomatologe, infermier, psikolog dhe punonjes social

Kreditet: 12  

16 qershor – 16 korrik 2024 online/ “Mjekimi i insuficencës kardiake me fraksion të reduktuar të ejeksionit, një vështrim mbi alternativat e reja të mjekimit- Moduli II” 

Titulli i aktivitetit: 16 qershor – 16 korrik 2024 online/ “Mjekimi i insuficencës kardiake me fraksion të reduktuar të ejeksionit, një vështrim mbi alternativat e reja të mjekimit- Moduli II” 

Data e zhvillimit: 16 qershor – 16 korrik 2024

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com  

Kategoria e pjsëmarrësve: mjek të përgjithshëm, kardiologe 

Kreditet: 4 

16 qershor – 16 korrik 2024, online/ “Mjekimi i insuficencës kardiake me fraksion të reduktuar  të ejeksionit, një vështrim mbi alterntivat e reja të mjekimit- Moduli I ” 

Titulli i aktivitetit: 16 qershor – 16 korrik 2024, online/ “Mjekimi i insuficencës kardiake me fraksion të reduktuar  të ejeksionit, një vështrim mbi alterntivat e reja të mjekimit -Moduli I

Data e zhvillimit: 16 qershor – 16 korrik 2024

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Qendra e Trajnimit Profesional “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com 

Kategoria e pjsëmarrësve: mjek të përgjithshëm dhe kardiologe 

Kreditet: 3  

15 qershor 2024,Korcë / Trajnim “Hemorroidet dhe trajtimi i tyre” 

Titulli i aktivitetit: 15 qershor  2024, Korcë/ Trajnim “Hemorroidet dhe trajtimi i tyre” 

Data e zhvillimit: 15 qershor 2024

Vendi i organizimit: NJKVSH Korcë

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem, specialiste dhe infermiere 

Kreditet: 3

15 qershor  2024, Durrës/ “Osteoporoza dhe Nutricioni në patologjitë reumatizmale” 

Titulli i aktivitetit: 15 qershor 2024, Durrës/ “Osteoporoza dhe Nutricioni në patologjitë reumatizmale”   

Data e zhvillimit: 15 qershor 2024 

Vendi i organizimit: Durrës

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare E Shëndetit Publik 

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@yahoo.com 

Kategoria e pjesemarrësve: mjekë të përgjithshëm/familje, mjekë specialistë ( reumatologë, endokrinologë) 

Kreditet: 6

15 qershor  2024, Skrapar/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Titulli i aktivitetit: 15 qershor 2024,Skrapar/ “Kujdesi infermieror në specialitete patologji dhe obstetrikë – gjenekologji”  

Data e zhvilllimit: 15 qershor 2024 

Vendi i organizimit: Spitali Skrapar

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Kontakte: Tel: 0682099060 E-mail: uish-albania@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 6 

15 qershor 2024, Këlcyrë/ Trajnim “Menaxhimi dhe vetëmenaxhimi i dhimbjes. Vetëmjekimi i dhimbjes. Roli i farmacistit në vetëkujdes dhe vetë-mjekim” 

Titulli i aktivitetit: 15 qershor  2024, Shkodër/ Trajnim “Menaxhimi dhe vetëmenaxhimi i dhimbjes. Vetëmjekimi i dhimbjes. Roli i farmacistit në vetëkujdes dhe vetë-mjekim” 

Data e zhvillimit: 15 qershor 2024

Vendi i organizimit: QSH Këlcyrë

Organizatori/ofruesi: Working Together Consulting

Kontakte: Tel: 0674283599 E–mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm dhe farmacistë

Kreditet: 6 

15 qershor 2024, Lushnje/ Trajnim “Infeksionet ne gravidance dhe protozoaret” 

Titulli i aktivitetit: 15 qershor 2024, Lushnje / Trajnim “Infeksionet ne gravidance dhe protozoaret” 

Data e zhvillimit: 1 qershor 2024

Vendi i organizimit: NJVKSH Lushnje

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem/familje, specialiste (obsteter-gjinekologe)

Kreditet: 6

15 qershor 2024, Korcë/ Workshop “Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Titulli i aktivitetit: 15 qershor 2024, Korcë/ Workshop”Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Data e zhvillimit: 15 qershor  2024

Vendi i organizimit: Salla e Telemedecines Korcë

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë që  punojnë në qëndra shëndetësore dhe urgjenca

Kreditet: 5 

14 qershor – 14 korrik  2024, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Titulli i aktivitetit: 14 qershor – 14 korrik 2024, Trajnim online ” Barnat e falsifikuara. Parandalimi i fenomenit dhe roli i profesionistit te shendetit”.

Data e zhvillimit: 14 qershor – 14 korrik 2024

Vendi i organizimit: Platforma online www.omi.al

Organizatori/ofruesi: Qëndra e Trajnimieve Profesionale Mjekësore “Santa Maria”

Kontakte: Tel: 0682076808 E-mail: e.pistja@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist

Kreditet: 12 

14- 16 qershor 2024, Tiranë/ “Menaxhimi i emergjencave mjekesore” 

Titulli i aktivitetit: 14 – 16 qershor 2024, Tiranë/ “Menaxhimi i emergjencave mjekesore” 

Data e zhvillimit: 14 – 16 qershor 2024

Vendi i organizimit: Hotel Sheraton Tiranë

Organizatori/ofruesi: Shoqata Brainstrom

Kontakte: Tel: 0692932910 E-mail: med.sci.conf@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm, mjekë specialistë, farmacistë, infermierë

Kreditet: 18 

13 – 14 qershor 2024, Online/ Trajnim “Kujdesi mjekësor obstetrik – gjinekologjik dhe ndjekja e fëmijëve 0- 6 vjec”

Titulli i aktivitetit: 13 – 14 qershor 2024, Online/ Trajnim “Kujdesi mjekësor obstetrik – gjinekologjik dhe ndjekja e fëmijëve 0- 6 vjec”

Data e zhvillimit: 13 – 14 qershor 2024 

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Autoktonus 

Kontakte: Tel: 0673118321 E-mail: paulinkomi14@gmail.com 

Kategoria e pjesmarresve: 2 kredite gjithësej për infermierë, 3 kredite gjithësej për mjekë të përgjithshëm / familje

13 – 22 qershor 2024, Kavajë /Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.
 
Titulli i aktivitetit: 13 – 22 qershor 2024, Kavajë/Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.
 
Data e zhvillimit: 13 – 22 qershor 2024
 
Vendi i organizimit: Hotel “Fiore”, Kavajë
 
Organizatori/ofruesi: Shoqata “Kujdesi shëndetësor familjar”
 
Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com
 
Kategoria e pjesëmarrësve:
Infermier
 
Kreditet: 25  
 

12 qershor 2024, Fier/ Workshop “Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Titulli i aktivitetit: 12 qershor 2024, Fier/ Workshop”Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Data e zhvillimit: 12 qershor  2024

Vendi i organizimit: Salla e Poliklinikes Fier

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë që  punojnë në qëndra shëndetësore dhe urgjenca

Kreditet: 5

11 qershor 2024, Elbasan/ Workshop “Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Titulli i aktivitetit: 11 qershor 2024, Elbasan/ Workshop”Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Data e zhvillimit: 11 qershor  2024

Vendi i organizimit: QSHKSH, Elbasan

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë që  punojnë në qëndra shëndetësore dhe urgjenca

Kreditet: 5

10 qershor 2024, Mamurras/ Workshop “Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Titulli i aktivitetit: 10 qershor 2024, Rrëshen/ Workshop”Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Data e zhvillimit: 10 qershor  2024

Vendi i organizimit: Mamurras, ambiente e Bashkisë

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë që  punojnë në qëndra shëndetësore dhe urgjenca

Kreditet: 5 

9 – 10 Qershor 2024, Online/ Trajnim “Imunizimi me HPV”

Titulli i aktivitetit: 9 – 10 Qershor 2024, Online/ Trajnim “Imunizimi me HPV” 

Data e zhvillimit: 9 -10 qershor 2024 

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Insitutui  Shendetit Publik 

Kontakte: Tel: 0674120628 E-mail: ketirahmani26@gmail.com 

Kategoria e pjemarrësve: mjekë të përgjithshëm, farmacistë, epidemiologë, infeksionistë, obstetër gjinekologë 

Kreditet: 3

8 – 9 qershor 2024, Tirane / “Aftesite manipuluese qe duhet te kete personeli shendetesor ne njesine e kujdesit intensive ICU. (Reanimacion)” 

Titulli i aktivitetit:8 – 9 qershor 2024, Tirane / “Aftesite manipuluese qe duhet te kete personeli shendetesor ne njesine e kujdesit intensive ICU. (Reanimacion)” 

Data e zhvillimit: 8 – 9 qershor 2024

Vendi i organizimit: Universiteti Beder, Tirane

Organizatori/ofruesi: KSHI 

Kontakte: Tel:  0698081902 E-mail: kshinfermieror@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem/familjes, infermier, mami, teknik laboratori dhe teknik imazherie

Kreditet: 11  

8 qershor 2024, Korcë / Trajnim “Ostoeporoza dhe nutricioni ne patologjite reumatizmale”

Titulli i aktivitetit: 8 qershor 2024, Korcë / Trajnim “Ostoeporoza dhe nutricioni ne patologjite reumatizmale”

Data e zhvillimit: 8 qershor 2024

Vendi i organizimit: Njvksh Korcë

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem/familjes, specialist (reumatologe, endokrinologe)

Kreditet: 6 

8 qershor 2024, Lushnje/ Trajnim “Antraksi” 

Titulli i aktivitetit: 8 qershor 2024, Lushnje/ Trajnim “Antraksi” 

Data e zhvillimit: 8 qershor 2024 

Vendi i organizimit: Njvksh Lushnje

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik  

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@yahoo.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm, mjekë specialistë 

Kreditet: 3 

8 qershor 2024,Lushnje/ Trajnim “Long Covid” 

Titulli i aktivitetit: 8 qershor 2024, Lushnje / Trajnim “Long Covid” 

Data e zhvillimit: 8 qershor 2024

Vendi i organizimit: Salla Njvksh Lushnje

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem dhe mjeke specialiste

Kreditet: 2

8 qershor 2024, Durrës / Trajnim “Reduktimi i riskut nga duhanpirja, ” 

Titulli i aktivitetit: 8 qershor 2024, Durrës / Trajnim “Reduktimi i riskut nga duhanpirja, online” 

Data e zhvillimit: 8 qershor 2024

Vendi i organizimit: Spitali Durrës

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek i pergjithshem, familjes, infermiere

Kreditet: 3

8 qershor 2024,Durrës / Trajnim “Hemorroidet dhe trajtimi i tyre” 

Titulli i aktivitetit: 8 qershor 2024, Durrës/ Trajnim “Hemorroidet dhe trajtimi i tyre” 

Data e zhvillimit: 8 qershor 2024

Vendi i organizimit: Spitali Durrës

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjeke te pergjithshem, specialiste dhe infermiere 

Kreditet: 3 

8 qershor 2024, Rrëshen/ Workshop “Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Titulli i aktivitetit: 8 qershor 2024, Rrëshen/ Workshop”Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Data e zhvillimit: 8 qershor  2024

Vendi i organizimit: Rrëshen, ambiente e Bashkisë

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë që  punojnë në qëndra shëndetësore dhe urgjenca

Kreditet: 5

7 – 8  qershor 2024, Berat / “Menaxhimi i dhimbjes dhe problemet psikosociale per pacientet tumoral”

Titulli i aktivitetit: 7 – 8 qershor 2024, Berat/ “Menaxhimi i dhimbjes dhe problemet psikosociale per pacientet tumoral”

Data e zhvillimit: 7 – 8 qershor 2024

Vendi i organizimit: Telemedecina Berat 

Organizatori/ofruesi: Shoqata e Sherbimit te Kujdesit Paliativ Vlore

Kontakte: Tel: 0695242050   E-mail: juliana.xhindoli@univlora.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te familjes dhe specialiteteve te ndryshme, farmaciste, stomatologe, infermier, psikolog dhe punonjes social

Kreditet: 12  

7 qershor 2024, Rrëshen/ Workshop “Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Titulli i aktivitetit: 7 qershor 2024, Rrëshen/ Workshop”Shoku anafilaktik një emergjencë mjekësore për profesionistët e kujdesit shëndetësor”

Data e zhvillimit: 7 qershor  2024

Vendi i organizimit: Rrëshen, ambiente e Bashkisë

Organizatori/ofruesi: Urdhri I Infermierit

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail: bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë që  punojnë në qëndra shëndetësore dhe urgjenca

Kreditet: 5

6 qershor 2024, online/ Trajnim “Otiti median akut dhe ulja e dëgjimit”

Titulli i aktivitetit: 6 qershor 2024, online/ Trajnim “Otiti median akut dhe ulja e dëgjimit”

Data e zhvillimit: 6 qershor 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetiti Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm, mjekë orl, pediatër, farmacistë, infermierë

Kreditet: 3

5 – 11 qershor 2024, Tiranë /Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Titulli i aktivitetit: 5 – 11 qershor 2024, Tiranë/Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Data e zhvillimit: 5 -11 qershor 2024

Vendi i organizimit: Hotel “Mondial”, Tiranë

Organizatori/ofruesi: Shoqata “Kujdesi shëndetësor familjar”

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet: 25 

4 – 5 – 6 qershor 2024, online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Titulli i aktivitetit: 4 – 5 – 6 qershor 2024, online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Data e zhvillimit: 4 – 5 – 6 qershor 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist, stomatologe, farmaciste, infermiere

Kreditet: 12 

6 qershor 2024, Durrës/ Trajnim “Menaxhimi dhe vetëmenaxhimi i dhimbjes. Vetëmjekimi i dhimbjes. Roli i farmacistit në vetëkujdes dhe vetë-mjekim” 

Titulli i aktivitetit: 6 qershor 2024, Durrës/ Trajnim “Menaxhimi dhe vetëmenaxhimi i dhimbjes. Vetëmjekimi i dhimbjes. Roli i farmacistit në vetëkujdes dhe vetë-mjekim” 

Data e zhvillimit: 6 qershor 2024

Vendi i organizimit: Spitali Durrës

Organizatori/ofruesi: Working Together Consulting

Kontakte: Tel: 0674283599 E–mail: working_together@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm dhe farmacistë

Kreditet: 6 

1 – 2 qershor 2024, online/ ” Infeksionet nozokomiale dhe roli infermieror ne parandalimin e tyre, lidhur edhe me disa nga procedurat praktike të punës” 

Titulli i aktivitetit: 1 – 2 qershor 2024, online/ ” Infeksionet nozokomiale dhe roli infermieror ne parandalimin e tyre, lidhur edhe me disa nga procedurat praktike të punës” 

Data e zhvillimit: 1 – 2 qershor 2024

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Kërkimi Shkencor Në Infermieri 

Kontakte: Tel: 0698081902 E-mail: kshinfermierormail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 12 

1 qershor 2024, Korcë/ Trajnim “Long Covid” 

Titulli i aktivitetit: 1 qershor 2024, Korcë / Trajnim “Long Covid” 

Data e zhvillimit: 1 qershor 2024

Vendi i organizimit: Salla DSHP

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem dhe mjeke specialiste

Kreditet: 2

1 qershor  2024, Korcë/ Trajnim “Antraksi” 

Titulli i aktivitetit:1 qershor  2024, Korcë/ Trajnim “Antraksi” 

Data e zhvillimit: 1 qershor 2024 

Vendi i organizimit: Salla NJVKSH 

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik  

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@yahoo.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm, mjekë specialistë 

Kreditet: 3 

1 qershor 2024, Durrës/ Trajnim “Infeksionet ne gravidance dhe protozoaret” 

Titulli i aktivitetit: 1 qershor 2024, Durrës / Trajnim “Infeksionet ne gravidance dhe protozoaret” 

Data e zhvillimit: 1 qershor 2024

Vendi i organizimit: Spitali Durrës

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombetare e Shendetit Publik

Kontakte: Tel: 0694445985 E-mail: adrianhoxha@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek te pergjithshem/familje, specialiste (obsteter-gjinekologe)

Kreditet: 6