27,28,29 shkurt 2024, online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Titulli i aktivitetit: 27,28,29 shkurt 2024, online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Data e zhvillimit: 27,28,29 shkurt 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist, stomatologe, farmaciste, infermiere

Kreditet: 12   

26 shkurt – 29 qershor 2024 Frakull/ Trajnim në vendin e punës “Menaxhimi i crregullimeve të shëndetit mendor në KShP” 

Titulli i aktivitetit: 26 shkurt – 29 qershor 2024 Frakull/ Trajnim në vendin e punës “Menaxhimi i crregullimeve të shëndetit mendor në KShP”  

Data e zhvillimit: 26 shkurt – 29 qershor 2024  

Vendi i organizimit: Qsh Frakull 

Organizatori/ofruesi: Qendra Shëndetësore Frakull 

Kontakte: Tel: 0693939980 E-mail: blediduraj92@gmail.com 

Kategoria e pjsëmarrësve: mjekë të përgjithshëm/familje, infermierë të Qendrës Shëndetësore Frakull 

Kreditet: 16

26 shkurt – 15 prill 2024 Shkoder/ Trajnim në vendin e punës “Zbatimi i Rregullores së Brendshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëndetësor në Banesë”  

Titulli i aktivitetit: 26 shkurt – 15 prill 2024 Shkoder/ Trajnim në vendin e punës “Zbatimi i Rregullores së Brendshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëndetësor në Banesë”  

Data e zhvillimit: 26 shkurt – 15 prill 

Vendi i organizimit: QSh  Bushat Shkodër 

Organizatori/ofruesi: Qendra Shëndetësore Bushat Shkodër  

Kontakte: tel: 0674103645 E-mail: ilirlaceja@yahoo.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek, infermier të QSh Bushat Shkodër 

Kreditet: 8

26 shkurt 2024 Tiranë/ Trajnim ” BLS & Mbështetja themelore e jetës dhe defibrilimi ( Automatik + Manual)  

Titulli i aktivitetit: 26 shkurt 2024 Tiranë/ Trajnim ” BLS & Mbështetja themelore e jetës dhe defibrilimi ( Automatik + Manual)  

Data e zhvillimit: 26 shkurt 2023 

Vendi i organizimit: Spitali Amerikan 3 

Organizatori/ofruesi: AMEA 

Kontakte: Tel: 0684932151 E-mail: albana.mehmet@spitaliamerikan.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 5 

24 shkurt – 6 prill 2024, Tirane / “Kursi i Ekografise Thorako-Abdominale” 

Titulli i aktivitetit: 24 shkurt – 6 prill 2024, Tirane / “Kursi i Ekografise Thorako-Abdominale” 

Data e zhvillimit: 24 shkurt – 6 prill 2024

Vendi i organizimit: Klinika “Medison” Tirane

Organizatori/ofruesi: Klinika “Medison” 

Kontakte: Tel:  0682287686 E-mail: eltonceka@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek specialiste gastrohepatologe, urologe/nefrologe, kirurge thorakale, kirurge abdominale

Kreditet: 78

24 – 25 shkurt 2024 online “Depresioni tek femijet dhe te rriturit. Terapia e njohjes dhe sjelljes “

Titulli i aktivitetit: 24 – 25 shkurt 2024 online “Depresioni tek femijet dhe te rriturit. Terapia e njohjes dhe sjelljes “

Data e zhvillimit: 24 – 25 shkurt 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: CBT & SCHEMA THERAPY ALBANIA

Kontakte: Tel: 0676323444 Email: cbtschematherapyalbania@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, infermier, farmacist

Kreditet: 10

22 Shkurt 2024, online/” Cfarë mund të bëjë personeli shëndetësor infermier për të mbështetur duhanpirësit që të lënë duhanin dhe si ta bënë këtë? Pëvoja më të mira botërore.

Titulli i aktivitetit: 22 Shkurt online/” Cfarë mund të bëjë personeli shëndetësor infermier për të mbështetur duhanpirësit që të lënë duhanin dhe si ta bënë këtë? Pëvoja më të mira botërore. 

Data e zhvillimit: 22 Shkurt 2024 

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Urdhri i Infermierit të Shqipërisë 

Kontakte: Tel: 0693402150 E-mail; bitrimei@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierë 

Kreditet: 2  

20 shkurt – 14 qershor 2024 Shkoder/ Trajnim në vendin e punës ” Kujdesi mjekësor për të moshuarit në KShP” 

Titulli i aktivitetit: 20 shkurt – 14 qershor 2024 Shkoder/ Trajnim në vendin e punës ” Kujdesi mjekësor për të moshuarit në KShP” 

Data e zhvillimit: 20 shkurt -14 qershor 2024 

Vendi i organizimit: QSh 3 Shkodër 

Organizatori/ofruesi: Qendra Shëndetësore 3 Shkodër 

Kontakte: Tel:0682037629 E-mail: havabushati@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek të familjes, infermierë të QSh 3 Shkodër 

Kreditet: 16 kredite

20 shkurt- 12 prill 2024 Shkodër/ Trajnim në vendin e punës “Grupi i kolegëve me mjekë dhe infermierë të QSH Dajc, lidhur me kujdesin shëndetësor për të moshuarit në banesë”  

Titulli i aktivitetit: 20 shkurt- 12 prill 2024 Shkodër/ Trajnim në vendin e punës “Grupi i kolegëve me mjekë dhe infermierë të QSH Dajc, lidhur me kujdesin shëndetësor për të moshuarit në banesë”  

Data e zhvillimit : 20 shkurt- 12 prill 2024 

Vendi i organizimit: Ambulanca Mushan, Dajc Shkodër 

Organizatori/ofruesi: Qendra Shëndetësore Dajc, Shkodër 

Kontakte: Tel: 0682264544 E-mail: haxhiajbesnik@yahoo.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të familjes, infermierë të QSh Dajc Shkodër 

Kreditet: 16

20 – 28 shkurt 2024 Tirane/Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Titulli i aktivitetit: 20 – 28 shkurt 2024 Tirane/Trajnim “Procedurat standarte infermierore per ofrimin e kujdesit shendetesor ne banese”.

Data e zhvillimit: 20 – 28 shkurt 2024

Vendi i organizimit: Hotel “Black Diamond”, Tirane

Organizatori/ofruesi: Shoqata ‘Kujdesi shëndetësor familjar’

Kontakte: Tel: 0692257953 E-mail: korcapalliativecare@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet: 25

20,21,22 shkurt 2024, online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Titulli i aktivitetit: 20,21,22 shkurt 2024, online/ “Udherrefyesi i promocionit shendetesor per profesionistet e shendetesise”

Data e zhvillimit: 20,21,22 shkurt 2024

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: MAYA

Kontakte: Tel: 0697775959 E-mail: shoqatamaya@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke te pergjithshem/familje, specialist, stomatologe, farmaciste, infermiere

Kreditet: 12 

19 shkurt – 31 maj 2024 Vau- Dejës/ Trajnim në vendin e punës “Kujdesi mjekësor për të moshuarit në KSHP” 

Titulli i aktivitetit: 19 shkurt – 31 maj 2024 Vau- Dejës/ Trajnim në vendin e punës “Kujdesi mjekësor për të moshuarit në KSHP” 

Data e zhvllimit: 19 shkurt – 31 maj 2024 

Vendi i organizimit: QSH Vau – Dejës 

Organizatori/ofruesi: Qëndra Shëndetësore Vau – Dejes 

Kontakte: Tel: 0692916774 E-mail: fationhysa@ymail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë i përgjithshëm/familje, infermierë të Qendrës Shëndetësore Vau – Dejës 

Kreditet: 16

19 – 20 shkurt 2024, Pogradec “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.

Titulli i aktivitetit: 19 – 20 shkurt 2024, Pogradec / “Mosha e tretë dhe kujdesi për shëndetin – Roli i personelit shëndetësor në mbështetjen dhe orientimin drejt të personave të moshës së tretë për të minimizuar problemet e tyre.”

Data e zhvillimit: 19 – 20 shkurt 2024

Vendi i organizimit: Pogradec

Organizatori/ofruesi: Shoqata “Together for Better”

Kontakte: Tel: 0692138867 Email: togetherbetter2020@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Dentist, Farmacist, laborant, psikologe

Kreditet: 12

19 dhe 20 shkurt 2024 Tirane/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Titulli i aktivitetit: 19 dhe 20 shkurt 2024 Tirane/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Data e zhvillimit: 19 dhe 20 shkurt 2024

Vendi i organizimit: Hotel Viktoria, Tirane

Organizatori/ofruesi: Qendra e Shendetit dhe e Mireqenies Sociale

Kontakte: Tel: 0674027657 E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, familje, infermiere

Kreditet: 5 

17-18 shkurt 2024 online/ Trajnim “Infermieri, në pacientë me diagnoza neurologjike” 

Titulli i aktivitetit: 17-18 shkurt 2024 online/ Trajnim “Infermieri, në pacientë me diagnoza neurologjike” 

Data e zhvillimit: 17-18 shkurt 2024 

Vendi i organizimit: online 

Organizatori/ofruesi: Kërkimi Shkencor në Infermieri 

Kontakte: Tel:0698081902 E-mail: kshinfermieror@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: infermierëve  

Kreditet: 12

17 – 18 shkurt 2024 Gjirokaster / Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “

Titulli i aktivitetit: 17 – 18 shkurt 2024 Gjirokaster / Trajnim “Sherbimi paresor dhe farmaceutik ne patologjite me te shpeshta “

Data e zhvillimit: 17 – 18 shkurt 2024

Vendi i organizimit: Telemjekesia Gjirokaster

Organizatori/ofruesi: Shoqata ORTUS

Kontakte: Tel: 0692304540 E-mail: ortus.org@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, Farmaciste, infermiere/mami

Kreditet: 12    

16 shkurt – 5 dhjetor 2024 Tiranë/ Seminar ” Eukimi në vazhdim për stafin mjekësor dhe infermieror të spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi” për vitin 2023″ 

Titulli  aktivitetit: 16 shkurt – 5 dhjetor 2024 Tiranë/ Seminar ” Eukimi në vazhdim për stafin mjekësor dhe infermieror të spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi” për vitin 2023″ 

Data e zhvillimit: 16 shkurt- 5 dhjetor 2023 

Vendi i organizimit: SUSHN 

Organizatori/ofruesi: Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” Tiranë 

Kontakte: Tel: 0688046402 E-mail: shefqetndroqi@shendetesia.gov.al 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm , mjekë specialistë, farmacistë, infermierë të Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” 

Kreditet:  mjekë të përgjithshëm , mjekë specialistë, farmacistë: 61 

infermierë: 2

16 shkurt – 15 mars 2024 Elbasan/ Trajnim në vendin e punës “Zbatimi i Rregullores së Brendshme për orgnizimin dhe funksionimn e Kujdesit Shëndetësor në Banesë” 

Titulli i aktivitetit: 16 shkurt – 15 mars 2024 Elbasan/ Trajnim në vendin e punës “Zbatimi i Rregullores së Brendshme për orgnizimin dhe funksionimn e Kujdesit Shëndetësor në Banesë” 

Data e zhvillimit: 16 shkurt – 15 mars 2024 

Vendi i organizimit: QSh Gjergjan Elbasan 

Organizatori/ofruesi: Qendra Shendetësore Gjergjan Elbasan 

Kontakte: Tel: 0693912224 E-mail: ervin,sharku@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të familjes, infermierë të QSh Gjergjan Elbasan 

Kreditet: 8

16 shkurt- 9 mars 2024 Elbasan/ Trajnim në vendin e punës “Zbatimi i Rregullores së Brendshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëndetësor në Banesë në QSh Shushicë  

Titulli i aktivitetit: 16 shkurt- 9 mars 2024 Elbasan/ Trajnim në vendin e punës “Zbatimi i Rregullores së Brendshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëndetësor në Banesë në QSh Shushicë  

Data e zhvillimit: 16 shkurt – 16 mars 

Vendi i organizimit: Qsh Shushicë, Elbasan 

Organizatori/ofruesi: Qsh Shushicë, Elbasan  

Kontakte: Tel: 0676205293 E-mail: denistharja98@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të familjes, infermierë të QSh Shushicë 

Kreditet: 8

16 shkurt- 16 mars 2024 online/ Trajnim ” Grupi i kolegëve me mjekë dhe infermierë të Qsh Gostime lidhur me zbatimin e rregullore së bredshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëndetësor në banesë” 

Titulli i aktivitetit: 16 shkurt- 16 mars 2024 online/ Trajnim ” Grupi i kolegëve me mjekë dhe infermierë të Qsh Gostime lidhur me zbatimin e rregullore së bredshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëndetësor në banesë” 

Data e zhvillimit: 16 shkurt-16 mars 

Vendi i organizmit: Qsh Gostimë 

Organizatori/ ofruesi: Qsh Gostimë 

Kontakte: Tel: 0698928820 E-mail: anisasharkue@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjek familje, infermierë të Qsh Gostimë 

Kredite: 8

16 dhe 17 shkurt 2024 Berat/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Titulli i aktivitetit: 16 dhe 17 shkurt 2024 Berat/ Trajnim “Rrugetimi i pacienteve te moshes feminore qe kane probleme te shendetit mendor”

Data e zhvillimit: 16 dhe 17 shkurt 2024

Vendi i organizimit: Hotel Colombo, Berat

Organizatori/ofruesi: Qendra e Shendetit dhe e Mireqenies Sociale

Kontakte: Tel: 0674027657 E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek te pergjithshem, familje, infermiere

Kreditet: 5  

15-16 Shkurt 2024  Durrës/ Trajnim për trajnerët “Përdorimi i Udhëzuesit për menaxhimin e crregullimeve të shëndetit mendor në Kujdesin Shëndetësor Parësor” 

Titulli i aktivitettit: 15-16 Shkurt 2024  Durrës/ Trajnim për trajnerët “Përdorimi i Udhëzuesit për menaxhimin e crregullimeve të shëndetit mendor në Kujdesin Shëndetësor Parësor 

Data e zhvillimit: 15-16 Shkurt 2024   

Vendi i organizimit: Salla e këshillit qrku Durrës 

Organizatori/ofruesi: Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Durrës 

Kontakt: Tel: 0697064160 E-mail: eriona.petro@oshksh.gov.al 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të përgjithshëm/familje, infermierë të NJVKSH-së Durrës 

Kreditet: 12

5-15 shkurt 2024 Shkodër/Trajnim në vendin e punës “Zbatimi i Rregullores së Brendshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëdetësor në Banesë” 

Titulli i aktivitetit: 5-15 shkurt 2024 Shkodër/Trajnim në vendin e punës “Zbatimi i Rregullores së Brendshme për organizimin dhe funksionimin e Kujdesit Shëdetësor në Banesë”  

Data e zhvillimit: 5-15 shkurt 2024 

Vendi i organizimit: QSh Ana e Malit Shkodër 

Organizatori/ofruesi: Qendra Shëndetësore Ana E Malit , Shkodër 

Kontakte: Tel: 0684051889 E-mail: amelabushati@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë të familjes, infermierë të QSh Ana E Malit Shkodër 

Kreditet: 8