28 janar 2023 Tirane / “Sepsisi dhe Menaxhimi i tij  

Titulli i aktivitetit: 28 janar 2023 Tirane / “Sepsisi dhe Menaxhimi i tij”

Data e zhvillimit: 28 janar 2023

Vendi i organizimit: Hotel Rogner, Tirane

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekesise, Departamenti i Laboratoreve

Kontakte: E-mail: zaimied@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve:  mjekë të përgjithshëm, mjekë urgjence, mjekë laborator dhe infeksionist

Kreditet: 6

21 janar 2023 Tirane / “Të njohim dhe interpretojmë EKG në urgjencë”

Titulli i aktivitetit: 21 janar 2023 Tirane / “Të njohim dhe interpretojmë EKG në urgjencë”

Data e zhvillimit: 21 janar 2023

Vendi i organizimit: QSUT, Tirane

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekesise, Departamenti i Kirurgjisë

Kontakte: E-mail: zaimied@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve:  mjekë familjeje, mjekë të përgjithshëm, mjekë urgjence, infermier dhe dentist.

Kreditet: 6

20 janar 2023, Tirane /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Diabetit nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 20 janar 2023, Tirane/Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Diabetit nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 20 janar 2023

Vendi i organizimit: Hotel Sokrati, Tirane

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

19 janar 2023, Tirane/Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Dislipidemise nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 19 janar 2023, Tirane/Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Dislipidemise nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 19 janar 2023

Vendi i organizimit: Hotel Sokrati, Tirane

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

18 janar 2023, Ballsh/Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te SPOK-ut nga Ekipi i Mjekesise se Familes ne KSHP

Titulli i aktivitetit: 18 janar 2023, Ballsh /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te SPOK-ut nga Ekipi i Mjekesise se Familes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 18 janar 2023

Vendi i organizimit: QSH Ballsh

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

17 janar 2023, Shkoder /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Dislipidemise nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 17 janar 2023, Shkoder/Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Dislipidemise nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 17 janar 2023

Vendi i organizimit: Shkoder

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

13 janar – 2 mars 2023, Tiranë/”Kerkimi Operacional ne Sistemin Shendetesor”.

Titulli i aktivitetit: 13 janar – 2 mars 2023, Tiranë/”Kerkimi Operacional ne Sistemin Shendetesor”.

Data e zhvillimit: 13 janar – 2 mars 2023

Vendi i organizimit: FSHMT, Tiranë

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekesise, Qendra e Zhvillimit Profesional

Kontakte: E-mail: gentaqirjako@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek dhe specialiste te fushes

Kreditet: 3 kredite cdo modul 

13 janar 2023, Elbasan /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Diabetit nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 13 janar 2023, Elbasan /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Diabetit nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 13 janar 2023

Vendi i organizimit: Hotel Univers, Elbasan

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

12 janar 2023, Ballsh / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Hipertensionit nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 12 janar 2023, Ballsh /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Hipertensionit nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 12 janar 2023

Vendi i organizimit: QSH Ballsh

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

11 janar 2023, Tirane /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Astmes nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 11 janar 2023, Tirane / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Astmes nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 11 janar 2023

Vendi i organizimit: Hotel Sokrati, Tirane

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

10 janar 2023, Ballsh /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Dislipidemise nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 10 janar 2023, Ballsh /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Dislipidemise nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 10 janar 2023

Vendi i organizimit: QSH Ballsh

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

9 janar 2023, Elbasan /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Astmes nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 9 janar 2023, Elbasan / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Astmes nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 9 janar 2023

Vendi i organizimit: Hotel Univers, Elbasan

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6