26 janar 2024,Tiranë/Konferencë “Konferenca vjetore e DDRSHIKIOGJ, Prespektiva dhe Aktualitete”  

Titulli i aktivitetit: 26 janar 2024,Tiranë/Konferencë “Konferenca vjetore e DDRSHIKIOGJ, Prespektiva dhe Aktualitete”

Data e zhvillimit: 26 janar 2024 

Vendi i organizimit: Salla FSHMT Amfiteatri, Tiranë 

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Shkencave Mjkësore teknike, Tiranë 

Kontakte: Tel: 0684094696 E-mail: admir.nake@umed.edu.al 

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek familje, Pediatër, Mikrobiolog Laboratori, Imazherist, Infermier 

Kreditet: 5

24 janar 2024, Tirane /Trajnim “Spirometria”   

Titulli i aktivitetit: 24 janar 2024, Tirane /Trajnim “Spirometria”   

Data e zhvillimit: 24 janar 2024

Vendi i organizimit: Fondacioni Shëndetësor ABC

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke, infermier, mami,

Kreditet: 2

23 janar 2024, Tirane /Trajnim “Kujdesi i Plageve”     

Titulli i aktivitetit: 23 janar 2024, Tirane /Trajnim “Kujdesi i Plageve”     

Data e zhvillimit: 23 janar 2024

Vendi i organizimit: Fondacioni Shëndetësor ABC

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke, infermier, mami,

Kreditet: 2

18 – 19 janar 2024, Tiranë / “Kujdesi multidisiplinar në këndvështrimin e risive të reja në infermieri”

Titulli i aktivitetit: 18 – 19 janar 2024, Tiranë / “Kujdesi multidisiplinar në këndvështrimin e risive të reja në infermieri”

Data e zhvillimit: 18 – 19 janar 2024

Vendi i organizimit: FSHMT, Amfiteatri, Tiranë

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekesise, Shërbimi i Mjekësisë Interne

Kontakte: E-mail: margarita.gjata@umed.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet: 5 kredite cdo dite  

18 – 19 janar 2024, Tiranë/ Trajnim “Kujdesi multidisiplinar në këndvështrimin e risive të reja në infermieri” 

Titulli i aktvitetit: 18 – 19 janar 2024, Tiranë/ Trajnim “Kujdesi multidisiplinar në këndvështrimin e risive të reja në infermieri” 

Data e zhvillimit: 18 – 19 janar 2024 

Vendi i organizimit: Salla Fshmt, Amfiteatri Tiranë

Organizatori/ofruesi: Shërbimi i Mjekësisë Interne, Fakulteti i Mjekësisë Tiranë 

Kontakte: Email: margarita.gjata@umed.edu.al 

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier 

Kreditet: 5 kredite për cdo ditë