31 maj 2024, Tirane/ Trajnim “Aftesimi i mjekut dhe infermierit te familjes ne zbatimin e protokollit te mjekimit te Hipertensionit ne KSHP”  

Titulli i aktivitetit: 31 maj 2024, Tirane/ Trajnim “Aftesimi i mjekut dhe infermierit te familjes ne zbatimin e protokollit te mjekimit te Hipertensionit ne KSHP”  

Data e zhvillimit: 31 maj 2024

Vendi i organizimit: Hotel “Sokrati” Tiranë

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shendetesor ABC 

Kontakte: Tel: +355 (0)69 4096 078 E-mail:healthcenter@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë, infermierë 

Kreditet: 6

30 maj 2024, Tirane/ Trajnim “Aftesimi i mjekut dhe infermierit te familjes ne zbatimin e protokollit te mjekimit te Diabetit ne KSHP”  

Titulli i aktivitetit: 30 maj 2024, Tirane/ Trajnim “Aftesimi i mjekut dhe infermierit te familjes ne zbatimin e protokollit te mjekimit te Diabetit ne KSHP”  

Data e zhvillimit: 30 maj 2024

Vendi i organizimit: Hotel “Sokrati” Tiranë

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shendetesor ABC 

Kontakte: Tel: +355 (0)69 4096 078 E-mail:healthcenter@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë, infermierë 

Kreditet: 6

 29 maj 2024, Tiranë/ Trajnim “Akademia e Onkologjisë- Trajnimi i II”

Titulli i aktivitetit: 29 maj 2024, Tiranë/ Trajnim “Akademia e Onkologjisë- Trajnimi i II”

Data e zhvillimit: 29 maj 2024

Vendi i organizimit: Galileo Galilei, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë

Organizatori/ofruesi: Shërbimi i Onkologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë

Kontakte: Tel: 0692232011 E-mail:   Alket_Ilo@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: onkologë, mjekë të përgjithshëm dhe infermierë

Kreditet: 4.5  

25 – 26 maj 2024, Durrës/ Konferenca Kombëtare e Endokrinologjisë dhe Diabetologjisë-Pranverë 2024 

Titulli i aktivitetit: 25 – 26 maj 2024, Durrës/ Konferenca Kombëtare e Endokrinologjisë dhe Diabetologjisë-Pranverë 2024 

Data e zhvillimit: 25 – 26 maj 2024

Vendi i organizimit: Hotel White Hill, Durrës

Organizatori/ofruesi: Shërbimi i Endokrinologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë

Kontakte: Tel: 0692571294 E-mail: dorina.ylli@umed.edu.al 

Kategoria e pjesëmarrësve: endokrinologë, gjinekologë, internistë, kirurgë, nefrologë, kardiologë, gastrohepatologë, reumatologë, dermatologë, alergologë, hematologë, infermierë, farmacistë.

Kreditet: 4

17 maj 2024, Tiranë/“Qasje e integruar në disfunksionin seksual dhe në infertilitetin mashkullor” 

Titulli i aktivitetit: 17 maj 2024, Tiranë/“Qasje e integruar në disfunksionin seksual dhe në infertilitetin mashkullor”

Data e zhvillimit: 17 maj 2024

Vendi i organizimit: Salla Galileo Galilei, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë

Organizatori/ofruesi: Shërbimi i Urologjisë, Fakulteti i Mjekësisë

Kontakte: Tel: 0695719962 E-mail: rezart.xhani@umed.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: urologë, endokrinologë, andrologë, gjinekologë, internistë, kirurgë dhe farmacistë

Kreditet: 1

14 maj 2024, Tiranë/  “Ndihma e parë e avancuar për profesionistët e shërbimit shëndetësor parësor” 

Titulli i aktivitetit: 14 maj 2024, Tiranë/  “Ndihma e parë e avancuar për profesionistët e shërbimit shëndetësor parësor” 

Data e zhvillimit: 14 maj 2024, Tiranë

Vendi i organizimit: Pezë e Madhe, Tiranë

Organizatori/ofruesi: “Swiss Foundation for Innovation”

Kontakte: Tel: 0682065356  E-mail: office@sfi-foundation.org 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë dhe infermierë

Kreditet: 6

11 maj 2024, Tiranë/ “Inteligjenca artificiale dhe roli i saj në mbështetje të mjeksisë diagnostikuese” 

Titulli i aktivitetit:  11 maj 2024, Tiranë/ “Inteligjenca artificiale dhe roli i saj në mbështetje të mjeksisë diagnostikuese”

Data e zhvillimit: 11 maj 2024

Vendi i organizimit: Hotel Hilton Garden, Tiranë

Organizatori/ofruesi: Departamenti i Laboratorëve, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë

Kontakte: Tel: 0682074599 E-mail: anyla.bulo@umed.edu.al 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë laboratori, mjekë radiologë, mjekë familje, kirurgë, kardiologë, hematologë, obstetër, pediatër, endokrinologë, gastrohepatologë, infeksionistë.

Kreditet: 4

10 maj 2024 Peshkopi ,/Trajnim ““Triage në urgjencën pediatrike”, “Kujdesi i plagëve”, “Konsultori i
nënës dhe fëmijës” 

Titulli i aktivitetit: 10 maj 2024, Peshkopi/Trajnim ““Triage në urgjencën pediatrike”, “Kujdesi i plagëve”, “Konsultori i
nënës dhe fëmijës” 

Data e zhvillimit: 10 maj 2024

Vendi i organizimit: Bar Maksuti, Maqellare,Peshkopi 

Organizatori/ofruesi: Qendra Shëndetësore ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)69 4096 078 E-mail:healthcenter@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë, infermierë

Kreditet: 6