28 prill 2024, Gjirokastër/ Konferencë “Përditësim në menaxhimin e patologjive të ndryshme, Diskutim Interdisiplinar”  

Titulli i aktivitetit: 24 prill 2024, Gjirokastër/ Konferencë “Përditësim në menaxhimin e patologjive të ndryshme, Diskutim Interdisiplinar”  

Data e zhvillimit: 24 prill 2024 

Vendi i organizimit: Hotel Cajupi, Gjirokastë

Organizatori/ofruesi: Unversiteti i Mjekësisë Tiranë, Shërbimi i Mjekësisë Interne  

Kontakte: E-mail: margarita.gjata@umed.edu.al 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë familje, farmacistë, nefrologë, kardiologë, neurologë, psikiatër, alergologë, endokrinologë

Kreditet: 4  

26 – 27 prill 2024, Tiranë/Konferencë “Academic and research contribution of Albanian University in 20 years of history”

Titulli i aktivitetit: 26 – 27 prill 2024, Tiranë/Konferencë “Academic and research contribution of Albanian University in 20 years of history”

Data e zhvillimit: 26 – 27 prill 2024

Vendi i organizimit: Tirana Internatinal Hotel

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Shkencave Mjekësore , Albanian University 

Kontakte: Tel: 0682013669 E-mail: e.hilaj@albanianuniversity.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: farmacistë, stomatologë dhe infermierë

Kreditet: 12

12 – 13 prill 2024, Tiranë/ “Shëndeti i veshkave për të gjithë” 

Titulli i aktivitetit: 12 – 13 prill 2024, Tiranë/ “Shëndeti i veshkave për të gjithë” 

Data e zhvillimit: 12 – 13 prill 2024

Vendi i organizimit: Hotel “Plaza”

Organizatori/ofruesi: Shëbimi i Nefrologji – Dializë – Transpant, Fakulteti i Mjekësisë

Kontakte: Tel: 0695862530 E-mail: fribiankahoxha@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë nefrologë, endokrinologë, internistë, urologë, kardiologë

Kreditet: 12

9 prill 2024,Fier/ Konferencë “Përditësim në menaxhimin e patologjive të ndryshme, Diskutim Interdisiplinar”  

Titulli i aktivitetit: 9 prill 2024, Fier/ Konferencë “Përditësim në menaxhimin e patologjive të ndryshme, Diskutim Interdisiplinar”  

Data e zhvillimit:  9 prill 2024 

Vendi i organizimit: Hotel Fier

Organizatori/ofruesi: Unversiteti i Mjekësisë Tiranë, Shërbimi i Mjekësisë Interne  

Kontakte: E-mail: margarita.gjata@umed.edu.al 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë familje, farmacistë, nefrologë, kardiologë, neurologë, psikiatër, alergologë, endokrinologë

Kreditet: 4