14 qershor 2024, Tiranë/“Akademia e Transplantit Renal” 

Titulli i aktivitetit: 14 qershor 2024, Tiranë/“Akademia e Transplantit Renal”

Data e zhvillimit: 14 qershor 2024

Vendi i organizimit: Mak, Hotel Tiranë

Organizatori/ofruesi: Shërbimi i Nefrologjisë dhe Hemodializës, Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë

Kontakte: Tel: 0684016042 E-mail: arjana_strakosha@yahoo.it

Kategoria e pjesëmarrësve: nefrologë

Kreditet: 4.5

7 – 8 – 9 qershor 2024, Tiranë/“Kongresi Internacional i Specializantëve të Kirurgjisë Orale dhe Maksilofaciale” 

Titulli i aktivitetit: 7 – 8 – 9 qershor 2024, Tiranë/“Kongresi Internacional i Specializantëve të Kirurgjisë Orale dhe Maksilofaciale”

Data e zhvillimit: 7 – 8 – 9 qershor 2024

Vendi i organizimit: Hotel tirana International

Organizatori/ofruesi: Departamenti i Kirurgjisë Oro-Maksilofaciale,  Universiteti i Mjekësisë Tiranë

Kontakte: Tel: 0695610956 E-mail:  babocigresa@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: ORL, Okulistë, anestezist-reanimatorë, dentistë, kirurgë maksilofacialë dhe kirurgë oral

Kreditet: 13 

5 qershor 2024, Tirane/ Trajnim “Aftesimi i mjekut dhe infermierit te familjes ne zbatimin e protokollit te mjekimit te SPOK ne KSHP”  

Titulli i aktivitetit: 5 qershor 2024, Tirane/ Trajnim “Aftesimi i mjekut dhe infermierit te familjes ne zbatimin e protokollit te mjekimit te SPOK ne KSHP”  

Data e zhvillimit: 5 qershor 2024

Vendi i organizimit: Hotel “Sokrati” Tiranë

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shendetesor ABC 

Kontakte: Tel: +355 (0)69 4096 078 E-mail:healthcenter@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë, infermierë 

Kreditet: 6

4 qershor 2024, Tirane/ Trajnim “Aftesimi i mjekut dhe infermierit te familjes ne zbatimin e protokollit te mjekimit te Diabetit ne KSHP”  

Titulli i aktivitetit: 4 qershor 2024, Tirane/ Trajnim “Aftesimi i mjekut dhe infermierit te familjes ne zbatimin e protokollit te mjekimit te Diabetit ne KSHP”  

Data e zhvillimit: 4 qershor 2024

Vendi i organizimit: Hotel “Sokrati” Tiranë

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shendetesor ABC 

Kontakte: Tel: +355 (0)69 4096 078 E-mail:healthcenter@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë, infermierë 

Kreditet: 6

3 qershor 2024, Tirane/ Trajnim “Aftesimi i mjekut dhe infermierit te familjes ne zbatimin e protokollit te mjekimit te Astmes ne KSHP”  

Titulli i aktivitetit: 3 qershor 2024, Tirane/ Trajnim “Aftesimi i mjekut dhe infermierit te familjes ne zbatimin e protokollit te mjekimit te Astmes ne KSHP”  

Data e zhvillimit: 3 qershor 2024

Vendi i organizimit: Hotel “Sokrati” Tiranë

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shendetesor ABC 

Kontakte: Tel: +355 (0)69 4096 078 E-mail:healthcenter@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë, infermierë 

Kreditet: 6