27 shkurt 2022, Vlore / Trajnim “Udhezime praktike te phlebotomise per te rritur dhe moshat pediatrike”  

Titulli i aktivitetit: 27 shkurt 2022, Vlore / Trajnim “Udhezime praktike te phlebotomise per te rritur dhe moshat pediatrike”

Data e zhvillimit: 27 shkurt 2022

Vendi i organizimit: Vlore

Organizatori/ofruesi: Shoqata Per nje Shqiperi te Shendetshme FHA

Kontakte: Tel: 0682477367   E-mail: info@shoqataeinfermiereve.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet: 6

24-25 shkurt 2022, Tirane “Njohja dhe trajtimi i disa sëmundjeve në fushën e alergologjisë dhe të ORL-së”.

Titulli i aktivitetit: 24-25 shkurt 2022, Tirane “Njohja dhe trajtimi i disa sëmundjeve në fushën e alergologjisë dhe të ORL-së”.

Data e zhvillimit: 24-25 shkurt 2022

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekesise, Qendra e Zhvillimit Profesional

Kontakte: Tel:0695131651 E-mail: albanagjeli@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: farmacist, mjek familje ose mjek alergolog

Kreditet : 2.5

15 shkurt 2022, Tirane “Inovacioni në trajtimin dhe menaxhimin e ASCVD dhe dislipidemive”.

Titulli i aktivitetit: 15 shkurt 2022, Tirane “Inovacioni në trajtimin dhe menaxhimin e ASCVD dhe dislipidemive”.

Data e zhvillimit: 15 shkurt 2022

Vendi i organizimit: Hotel Rogner

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekesise, Qendra e Zhvillimit Profesional

Kontakte: Tel: 0675181734 E-mail: armandgjana79@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek familje, kardiolog.

Kreditet : 4.5

12 shkurt 2022, Tirane “Roli i biomarkuesve të profilit lipidik dhe korrelacioni për zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare”.

Titulli i aktivitetit: 12 shkurt 2022, Tirane “Roli i biomarkuesve të profilit lipidik dhe korrelacioni për zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare”.

Data e zhvillimit: 12 shkurt 2022

Vendi i organizimit: Hotel Rogner

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekesise, Qendra e Zhvillimit Profesional

Kontakte: Tel: 0692199622 E-mail: erefatllari@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek specialist, mjek familje, mjek laboratori

Kreditet : 2.5