27 shkurt 2023, Shkoder /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Diabetit nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 27 shkurt 2023, Shkoder /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Diabetit nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Data e zhvillimit: 27 shkurt 2023

Vendi i organizimit: Shkoder

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

25 shkurt 2023, Durres / “Hepatiti viral kronik B  

Titulli i aktivitetit: 25 shkurt 2023, Durres / “Hepatiti viral kronik B”  

Data e zhvillimit: 25 shkurt 2023

Vendi i organizimit: Hotel Flowers, Durres

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekesise, Sherbimi i Gastrohepatologjisë

Kontakte: Tel: 0692183269 E-mail: ababameto2000@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Gastrohepatologe, mjeke familje, te pergjithshem dhe imazheriste

Kredite: 4.5

21 – 22 shkurt Elbasan, 23 – 24 shkurt Korce 2023, Trajnim / “Aftësimi në monitorimin e zbatimit të protokolleve të mjekimit të HTA, Diabet, Dislipidemi, Astma dhe SPOK nga MF dhe IF

Titulli i aktivitetit: 21 – 22 shkurt Elbasan, 23 – 24 shkurt Korce 2023, Trajnim / “Aftësimi në monitorimin e zbatimit të protokolleve të mjekimit të HTA, Diabet, Dislipidemi, Astma dhe SPOK nga MF dhe IF

Data e zhvillimit: 21 – 22 shkurt Elbasan, 23 – 24 shkurt Korce 2023

Vendi i organizimit: 21 – 22 shkurt Elbasan, 23 – 24 shkurt Korce 2023

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105   E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Antare te NJVKSH dhe FSDKSH

Kreditet: 12

20 shkurt 2023, Tirane/ Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Hipertensionit nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 20 shkurt 2023, Tirane/ Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Hipertensionit nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Data e zhvillimit: 20 shkurt 2023

Vendi i organizimit: Tirane

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

15 shkurt 2023, Shkoder/Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te SPOK-ut nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP

Titulli i aktivitetit: 15 shkurt 2023, Shkoder /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te SPOK-ut nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Data e zhvillimit: 15 shkurt 2023

Vendi i organizimit: Shkoder

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

13 shkurt 2023, Shkoder / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Hipertensionit nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 13 shkurt 2023, Shkoder / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Hipertensionit nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Data e zhvillimit: 13 shkurt 2023

Vendi i organizimit: Shkoder

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6