22 shkurt 2024, Shkodër/ Konferencë “Përditësim në menaxhimin e patologjive të ndryshme, Diskutim Interdisiplinar”  

Titulli i aktivitetit: 22 shkurt 2024, Shkodër/ Konferencë “Përditësim në menaxhimin e patologjive të ndryshme, Diskutim Interdisiplinar”  

Data e zhvillimit: 22 shkurt 2024 

Vendi i organizimit: Hotel Colosseo Shkodër

Organizatori/ofruesi: Unversiteti i Mjekësisë Tiranë, Shërbimi i Mjekësisë Interne  

Kontakte: E-mail: margarita.gjata@umed.edu.al 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë familje, farmacistë, nefrologë, kardiologë, neurologë, psikiatër, alergologë, endokrinologë

Kreditet: 4 

28 shkurt 2024, Korcë/ Konferencë “Përditësim në menaxhimin e patologjive të ndryshme, Diskutim Interdisiplinar”  

Titulli i aktivitetit: 28 shkurt 2024, Korcë/ Konferencë “Përditësim në menaxhimin e patologjive të ndryshme, Diskutim Interdisiplinar”  

Data e zhvillimit: 28shkurt 2024 

Vendi i organizimit: Hotel Park Plazza Korcë

Organizatori/ofruesi: Unversiteti i Mjekësisë Tiranë, Shërbimi i Mjekësisë Interne  

Kontakte: E-mail: margarita.gjata@umed.edu.al 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë familje, farmacistë, nefrologë, kardiologë, neurologë, psikiatër, alergologë, endokrinologë

Kreditet: 4  

27 shkurt 2024, Tiranë/ Trajnim “Teknika e Mohs-it” 

Titulli i aktivitetit: 27 shkurt 2024, Tiranë/Trajnim  “Teknika e Mohs-it”  

Data e zhvillimit: 27 shkurt 2024 

Vendi i organizimit: Salla Galileo Galilei 

Organizatori/ofruesi: Unversiteti i Mjekësisë Tiranë, Shërbimi i Kirurgjisë Plastike 

Kontakte: E-mail: drevajorgaqi@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: dermatologë, kirurgë plastikë, onkologë, anatomë patologë 

Kreditet: 4.5 

26 shkurt 2024, Tiranë/ Trajnim “Infeksionet më të shpeshta gjinekologjike” 

Titulli i aktivitetit: 26 shkurt 2024, Tiranë/ Trajnim “Infeksionet më të shpeshta gjinekologjike” 

Data e zhvillimit: 26 shkurt 2024 

Vendi i organizimit: Qendra Shëndetësor në ABC 

Organizatori/ofruesi: Qendra Shëndetësor në ABC  

Kontakte: E-mail: meded@abchealth.org 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë, infermier, mami 

Kreditet: 2

26 shkurt 2024, Tiranë/ Trajnim “Teknika e Mohs-it” 

Titulli i aktivitetit: 26 shkurt 2024, Tiranë/Trajnim  “Teknika e Mohs-it”  

Data e zhvillimit: 26 shkurt 2024 

Vendi i organizimit: Salla Galileo Galilei 

Organizatori/ofruesi: Unversiteti i Mjekësisë Tiranë, Shërbimi i Kirurgjisë Plastike 

Kontakte: E-mail: drevajorgaqi@gmail.com 

Kategoria e pjesëmarrësve: dermatologë, kirurgë plastikë, onkologë, anatomë patologë 

Kreditet: 4.5  

21 shkurt 2024, Tiranë/ Trajnim “Konsultori i nënës dhe fëmijës” 

Titulli i aktivitetit: 21 shkurt 2024, Tiranë/ Trajnim “Konsultori i nënës dhe fëmijës” 

Data e zhvillimit: 21 shkurt 2024

Vendi i organizimit: Qendra Shëndetësor në ABC  

Organizatori/ofruesi: Qendra Shëndetësor në ABC  

Kontakte: E-mail: meded@abchealth.org 

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë, infermierë, mami 

Kreditet: 2