29 shtator-1 tetor 2022 Tirane/ “Kongresi i 9-të i Mjekësisë Perinatale për Europën Juglindore dhe Kursi i 7-të i Avancuar i ekografisë në Obstetrikë-Gjinekologji”

Titulli i aktivitetit: 29 shtator-1 tetor 2022 Tirane/ “Kongresi i 9-të i Mjekësisë Perinatale për Europën Juglindore dhe Kursi i 7-të i Avancuar i ekografisë në Obstetrikë-Gjinekologji”

Data e zhvillimit: 29 shtator-1 tetor 2022

Vendi i organizimit: Hotel Mac Albania, Tirane

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekesise, Departamenti i Obstetrikë-Gjinekologjisë

Kontakte: E-mail: gliozheniorion@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek obestetër/gjinekologë, neonatologë.

Kreditet: 6