29 shtator 2023, Shkoder / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Hipertensionit nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 29 shtator 2023, Shkoder / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Hipertensionit nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Data e zhvillimit: 29 shtator 2023

Vendi i organizimit: Shkoder

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

28 shtator 2023 Tirane/ “Patogjenet e rinj dhe siguria transfuzionale”

Titulli i aktivitetit: 28 shtator 2023 Tirane/ ” Patogjenet e rinj dhe siguria transfuzionale “

Data e zhvillimit: 28 shtator 2023

Vendi i organizimit: Hotel Tirana International

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekesise, Departamenti i Laboratoreve dhe QKTGJ

Kontakte: Tel: 06820000124 E-mail: iqendro@yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Transfuziologe, Hematologe, Mjekë te pergjithshem, Reanimator, Kimike-Bioklinike, Gastrohepatologe, Endokrinologe, Kirurga, Onkolog, Alergolog, Dermatologe

Kreditet: 5.5

27 shtator 2023, Korce/Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te SPOK-ut nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP

Titulli i aktivitetit: 27 shtator 2023, Korce /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te SPOK-ut nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Data e zhvillimit: 27 shtator 2023

Vendi i organizimit: Korce

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

26 shtator 2023, Tirane /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Dislipidemise nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 26 shtator 2023, Tirane /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Dislipidemise nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 26 shtator 2023

Vendi i organizimit: Tirane

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

22 shtator 2023, Elbasan / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Hipertensionit nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 22 shtator 2023, Elbasan / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Hipertensionit nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Data e zhvillimit: 22 shtator 2023

Vendi i organizimit: Elbasan

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

20 shtator 2023, Shkoder /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Astmes nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 20 shtator 2023, Shkoder / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Astmes nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 20 shtator 2023

Vendi i organizimit: Shkoder

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

19 shtator 2023, Korce /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Diabetit nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 19 shtator 2023, Korce /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Diabetit nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 19 shtator 2023

Vendi i organizimit: Korce

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

15 shtator 2023, Tirane / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Hipertensionit nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 15 shtator 2023, Tirane / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Hipertensionit nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Data e zhvillimit: 15 shtator 2023

Vendi i organizimit: Tirane

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

13 shtator 2023, Elbasan/Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te SPOK-ut nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP

Titulli i aktivitetit: 13 shtator 2023, Elbasan /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te SPOK-ut nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Data e zhvillimit: 13 shtator 2023

Vendi i organizimit: Elbasan

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

12 shtator 2023, Shkoder /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Diabetit nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 12 shtator 2023, Shkoder /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Diabetit nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 12 shtator 2023

Vendi i organizimit: Shkoder

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

6 shtator 2023, Korce /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Astmes nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 6 shtator 2023, Korce / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Astmes nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 6 shtator 2023

Vendi i organizimit: Korce

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6