29 tetor 2022 Tirane/ “Konferenca Kombëtare Vjetore e XVIII, Endokrinologji dhe Diabetologji”

Titulli i aktivitetit: 29 tetor 2022 Tirane/ “Konferenca Kombëtare Vjetore e XVIII, Endokrinologji dhe Diabetologji”

Data e zhvillimit: 29 tetor 2022

Vendi i organizimit: Hotel Tirana

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekesise, Sherbimi i Endokrinologjisë

Kontakte: E-mail: endocrine.al@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke dhe infermiere.

Kreditet: 6

28 – 29 tetor 2022 Tirane/ “Konferenca e 29-të e Kirurgjisë”

Titulli i aktivitetit: 28 – 29 tetor 2022 Tirane/ “Konferenca e 29-të e Kirurgjisë”

Data e zhvillimit: 28 – 29 tetor 2022

Vendi i organizimit: Hotel Tirana

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekesise, Departamenti i Kirurgjisë

Kontakte: Tel: 0692082162 E-mail: Arvin.dibra@umed.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Kirurgë, Onkologë, Gastroenterologë, Infeksionistë, Anatomo, Patologë, Kardiokirurgë, Neurokirurgë, ORL, Okulistikë, Maksillofaciale, Mjekë familjeje, Endokrinologë, Alergologë, Imunologë, Kardiologë, Neurologë, Mjekë Laboratori dhe jospecialistë farmacistë, stomatologë, infermier.

Kreditet: 6

20 tetor 2022 online/ Trajnim “Njohja dhe trajtimi i sëmundjeve në fushën e neurologjisë dhe atë të otorinolaringologjisë”

Titulli i aktivitetit: 20 tetor 2022 online/ Trajnim “Njohja dhe trajtimi i sëmundjeve në fushën e neurologjisë dhe atë të otorinolaringologjisë”

Data e zhvillimit: 20 tetor 2022

Vendi i organizimit: online

Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekesise, Sherbimi i Neurologjise

Kontakte: Tel: 0694648686 E-mail: aidaquka@gmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke, mjekë familje dhe farmacistë.

Kreditet: 4

10 tetor dhe 4 nentor 2022 Fier dhe Burrel, Trajnim / “Aftësimi në monitorimin e zbatimit të protokolleve të mjekimit të HTA, Diabet, Dislipidemi, Astma dhe SPOK nga MF dhe IF

Titulli i aktivitetit: 10 tetor dhe 4 nentor 2022 Fier dhe Burrel, Trajnim / “Aftësimi në monitorimin e zbatimit të protokolleve të mjekimit të HTA, Diabet, Dislipidemi, Astma dhe SPOK nga MF dhe IF

Data e zhvillimit: 10 tetor dhe 4 nentor 2022

Vendi i organizimit: Hotel Fieri, Fier dhe Hotel Bruci, Burrel

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105   E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Antare te NJVKSH dhe FSDKSH

Kreditet: 12