31 tetor 2023 Peze e madhe, Tirane, Workshop / “Sfidat e profesionistëve që punojnë në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve”

Titulli i aktivitetit: 31 tetor 2023 Peze e madhe, Tirane, Workshop / “Sfidat e profesionistëve që punojnë në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve”

Data e zhvillimit: 31 tetor 2023

Vendi i organizimit: Swiss Foundation for Innovation SFI, Peze e madhe, Tirane

Organizatori/ofruesi: Swiss Foundation for Innovation SFI

Kontakte: E-mail: office@sfi-foundation.org

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë, profesionistë fushës sociale, psikologë, punonjës social dhe mësues

Kreditet: 3

28 tetor 2023 Tirane/ “Testet Laboratorike në Gjinekologji” 

Titulli i aktivitetit: 28 tetor 2023 Tirane/ “Testet Laboratorike në Gjinekologji” 

Data e zhvillimit: 28 tetor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Rogner, Tirane

Organizatori/ofruesi: QZHP, Fakulteti i Mjekesise, Departamenti i Laboratorëve

Kontakte: Tel: 0682074599 E-mail: anyla.bulo@umed.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Gjinekologë, Mjekë Laboratori, Mjekë familje

Kreditet: 3.5

26 – 27 tetor 2023 Vlore/ “Konferenca Ndërkombëtare mbi Komunikimin e Rrezikut, Angazhimin e Komunitetit dhe Menaxhimin Infodemik për Infeksionet dhe Sëmundjet Kronike në situatat shëndetësore emergjente”

Titulli i aktivitetit: 26 – 27 tetor 2023 Vlore/ “Konferenca Ndërkombëtare mbi Komunikimin e Rrezikut, Angazhimin e Komunitetit dhe Menaxhimin Infodemik për Infeksionet dhe Sëmundjet Kronike në situatat shëndetësore emergjente”

Data e zhvillimit: 26 – 27 tetor 2023

Vendi i organizimit: Universiteti Vlores

Organizatori/ofruesi: QZHP, Fakulteti i Mjekesise, FSHMT

Kontakte: Tel: 0692053330 E-mail: enkeleda.sinaj@umed.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke neurologë, infeksionistë, reumatologë, pediatër, infermier, farmacistë

Kreditet: 1,5 kredite sesioni pare dhe 4,5 kredite sesioni dyte

26 – 27 tetor 2023 Peze e madhe, Tirane, Trajnim / “International Trauma Life Support (ITLS)”

Titulli i aktivitetit: 26 – 27 tetor 2023 Peze e madhe, Tirane, Trajnim / “International Trauma Life Support (ITLS)”

Data e zhvillimit: 26 – 27 tetor 2023

Vendi i organizimit: Swiss Foundation for Innovation SFI, Peze e madhe, Tirane

Organizatori/ofruesi: Swiss Foundation for Innovation SFI

Kontakte: E-mail: office@sfi-foundation.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Profesioniste te shendetesise Mjek dhe Infermier

Kreditet: 12

26 tetor 2023 Tirane/ “Parandalimi dhe shëndeti i njeriut”

Titulli i aktivitetit: 26 tetor 2023 Tirane/ “Parandalimi dhe shëndeti i njeriut”

Data e zhvillimit: 26 tetor 2023

Vendi i organizimit: Hotel Plaza, Tirane

Organizatori/ofruesi: QZHP, Fakulteti i Mjekesise, Shërbimi i Pediatrisë Infektive

Kontakte: Tel: 0692630662 E-mail: gkuli_lito@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: mjekë familje, pediatër, pneumologë, ORL, reumatologë, alergologë, dentist dhe farmacistë

Kreditet: 6

25 tetor 2023, Tirane/Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te SPOK-ut nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP

Titulli i aktivitetit: 25 tetor 2023, Tirane /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te SPOK-ut nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Data e zhvillimit: 25 tetor 2023

Vendi i organizimit: Tirane

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

23 – 24 tetor 2023 Peze e madhe, Tirane, Trajnim / “International Trauma Life Support (ITLS)”

Titulli i aktivitetit: 23 – 24 tetor 2023 Peze e madhe, Tirane, Trajnim / “International Trauma Life Support (ITLS)”

Data e zhvillimit: 23 – 24 tetor 2023

Vendi i organizimit: Swiss Foundation for Innovation SFI, Peze e madhe, Tirane

Organizatori/ofruesi: Swiss Foundation for Innovation SFI

Kontakte: E-mail: office@sfi-foundation.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Profesioniste te shendetesise Mjek dhe Infermier

Kreditet: 12

19 tetor 2023, Shkoder /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Dislipidemise nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 19 tetor 2023, Shkoder /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Dislipidemise nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 19 tetor 2023

Vendi i organizimit: Shkoder

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

18 tetor 2023, Elbasan /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Astmes nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 18 tetor 2023, Elbasan / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Astmes nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 18 tetor 2023

Vendi i organizimit: Elbasan

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

17 tetor 2023, Tirane /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Diabetit nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 17 tetor 2023, Tirane /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Diabetit nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 17 tetor 2023

Vendi i organizimit: Tirane

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

13 tetor 2023, Korce /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Dislipidemise nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 13 tetor 2023, Korce /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Dislipidemise nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 13 tetor 2023

Vendi i organizimit: Korce

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

11 tetor 2023, Shkoder/Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te SPOK-ut nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP

Titulli i aktivitetit: 11 tetor 2023, Shkoder /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te SPOK-ut nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Data e zhvillimit: 11 tetor 2023

Vendi i organizimit: Shkoder

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

10 tetor 2023, Elbasan /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Diabetit nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 10 tetor 2023, Elbasan /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Diabetit nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 10 tetor 2023

Vendi i organizimit: Elbasan

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

6 tetor 2023, Korce / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Hipertensionit nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 6 tetor 2023, Korce / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Hipertensionit nga Ekipi i MF dhe IF ne KSHP”

Data e zhvillimit: 6 tetor 2023

Vendi i organizimit: Korce

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

4 tetor 2023, Tirane /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Astmes nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 4 tetor 2023, Tirane / Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Astmes nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 4 tetor 2023

Vendi i organizimit: Tirane

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6

3 tetor 2023, Elbasan /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Dislipidemise nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Titulli i aktivitetit: 3 tetor 2023, Elbasan /Trajnim “Perdorimi i Protokollit te Mjekimit te Dislipidemise nga Ekipi i Mjekesise se Familjes ne KSHP”

Data e zhvillimit: 3 tetor 2023

Vendi i organizimit: Shkoder

Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shëndetësor ABC

Kontakte: Tel: +355 (0)4 2234 105 E-mail: meded@abchealth.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjeke Infermier

Kreditet: 6